NRK Meny
Normal

Derfor mobbes lærlinger av sjefen

– Noen mennesker får kick av makt når de ser at andre er små. Autoritet innebærer makt, så sjefer og lærere mobber rett og slett fordi de kan, sier mobbekspert.

Banemontør lærling Trygve Nyborg fra Baneservice

LÆRLING: – Jeg trives veldig godt, men det er klart vi er en sårbar gruppe når vi er yngre og mindre erfarne enn de andre på jobben, sier banemontør Trygve Nyborg.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Det var noen på jobben som sa jeg jobbet tregt. Da ble jeg forsvart en kollega, han sa at de andre måtte gi meg litt tid. Jeg var tross alt lærling, og ikke ferdig utlært i jobben, forteller banemontør Trygve Nyborg.

Han trives veldig godt i jobben, men tall fra Østfold forteller en annen historie. Nye mobbefund viser at autoritetsmobbing seiler opp som den mest typiske mobbesaken i Østfold.

Lærlinger tror at det er dette de kan vente seg i arbeidslivet.

Monica Molvær, Elev- og lærlingombud i Møre og Romsdal

– Jeg har fått flest klager fra lærlinger som mobbes av sjefen, og saker som gjelder mobbing av elever utført av lærere, sier rapportforfatter Henrikke Bugdø-Aarseth til NRK.

Det siste året har hun jobbet som elev- og lærlingombud i Østfold og fungert som Østfolds mobbeombud. Derfor er hun en av de første som blir kontaktet når lærlinger mobbes.

Henrikke Bugdø-Aarseth

– Å være mobbeombud har gitt meg mulighet til å jobbe tett med hver enkelt skole. Det er veldig flott å ha ekstra satsing på dette, sier Henrikke Bugdø-Aarseth.

Foto: Remi Drageset / NRK

– Lærlinger er mer kompliserte

Forklaringen til sjefen hennes er at lærlinger er mer utsatt fordi de ikke blir fulgt opp godt nok.

– Lærlinger skal følge både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven, det gjør dem mer komplisert å følge opp, sier seksjonsleder i fylkeskommunen i Østfold, Olav Nyhus.

Dessuten kan en annen årsak være at det er mer fokus på mobbing i skolen, enn på lærlinger i næringslivet.

– Lærlingen får fort alle møkkajobbene. Skolen er en beskyttet arena sammenlignet med næringslivet, som er mest opptatt av bunnlinjen, sier Nyhus.

Autoriteter som mobber

Mobbeekspert, og førstelektor ved Universitetet i Stavanger, Grete Sørensen Vaaland sier autoritetsmobbing av lærlinger og elever skjer fordi sjefene og lærerne har makt til å gjøre som de vil.

– De minste skal få kjenne at de er små, og autoritetene føler seg bra når andre blir redde for dem, sier Vaaland. Men helt sikker er hun ikke.

Et gjengangsfaktor er at makt er en stimulans, som en gulrot de vinner når de mobber.

Grete Sørensen Vaaland

– Vi vet mye om hvorfor elever mobber andre elever, men vi vet mindre om autoritetsmobbing. Alt tyder på at mønstrene er de samme, sier mobbeeksperten.

Et scenario er at lærerne bygger allianser mot andre elever.

– Lærerne kan ha en svak posisjon og frir derfor til klassen ved å latterliggjøre noen andre. Det er en feig lederstil, sier Vaaland.

Andre kan også mobbe ubevisst. Mobbeeksperten sier at en lite gjennomtenkt lederstil kan ramme sårbare elever og lærlinger.

Grete Sørensen Vaaland
Foto: Elisabeth Aurora Vaaland / PRIVAT

Elev- og lælingombud om autoritetsmobbing

Her er kommentarene til noen av landets elev- og lærlingombud, om hvordan de opplever autoritetsmobbing i sitt fylke:

  • Hedmark, Brede Skogbakken

Maktbalansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er veldig stor, men mellom arbeidsgiver og lærling er den enda større. Det er nok mye mer enn vi vet om.

  • Møre og Romsdal, Monica Molvær (tidligere elev- og lærlingombud)

Autoritetsmobbing gjør lærlinger og elever mer sårbare fordi det er sjefen og læreren som har makt over fremtiden deres, enten ved å sette karakterer eller gjennom jobb. Mange tør derfor ikke å ta det opp før de er ferdige.

  • Oslo, Melinda Jørgensen

Hadde vi hatt et mobbeombud hadde vi kanskje hørt om flere slike saker. Det er ikke et tilbud Oslo har i dag, men saken skal behandles av bystyre til høsten.

  • Aust-Agder, Tor Egil Vaule Andersen (tidligere elev- og lærlingombud)

Eneste mobbesakene jeg fikk var fra lærlinger. Fylkeskommunnen vil ha så mange som mulig ut i arbeid, men er redd for å miste lærlingplasser hvis de stiller for høye krav.

  • Akershus, Andreas Nilsson

De som jobber i selvstendig bedrifter står i større fare for å havne mellom to stoler. De er ikke helt en del av skolesystemet, og heller ikke arbeidslivet.

Ikke unikt for Østfold

Bjørn Haugstad

– Når man blir mobbet går man til autoritetsfiguren, men det er personen som mobber er den veien låst, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H).

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Det finnes ingen nasjonal oversikt over typiske mobbesaker, men hverken seksjonsleder i fylkeskommunen i Østfold, eller statssekretær i kunnskapsdepartementet tviler på at problemet er unikt.

– Det er ingen grunn til at tro at Østfold skiller seg vesentlig ut fra resten av landet. At det er et problem må vi derfor anta gjelder andre fylker også, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H).

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger