Her kan du miste jobben hvis du mobber

Ved Caverion kan du miste jobben hvis du blir tatt for å mobbe en kollega. – Det har skjedd. Vi har nulltoleranse for mobbing, sier Therese Johannesen.

Caverion

Neda Maria Kaizumi og Therese Johannesen ved Caverion har null-toleranse for mobbing.

Foto: Hans-Jørgen Solli / NRK

Hun er HMS-koordinator ved Caverion Norge i Oslo, en bedrift som har satset hardt på å bekjempe mobbing. Alle de 3000 ansatte i den tekniske entreprenør-bedriften er informert om hva mobbing er og hva det kan føre til.

I Oslo er det blant annet inngått en muntlig varsleravtale med samtlige ansatte. Den skal etter planen innføres ved alle bedriftens 50 avdelinger.

Ny forskning fra Statens Arbeidsmijøinstitutt viser at en av fem er utsatt for en eller flere mobbehandlinger på norske arbeidsplasser hver måned.

Har mobbeutvalg

– Varsleravtalen betyr at alle som oppdager noe som kan tyde på at en kollega blir mobbet, skal varsle en tillitsvalgt eller nærmeste leder om dette, sier Johannesen.

– Hva skjer når noen varsler?

– Da tar vi tak i saken i vårt eget mobbeutvalg. Vi snakker selvfølgelig med dem det gjelder, men også med deres nærmeste kolleger. Slik danner vi oss et bilde av det som har skjedd. I verste fall kan som sagt den som mobber miste jobben, men som regel løser det seg. Det er likevel ikke uvanlig at mobberen må flytte på seg. Altså mobberen, ikke mobbeofferet, understreker Johannesen.

Trygghet

Fasit så langt: Antallet som svarer at de har blitt mobbet er redusert fra fire til tre prosent.

– Men vi skal ned til null. Sammen med NAV og bedriftshelsetjenesten kartlegger vi nå samtlige konflikter på tvers av avdelingene. Deretter skal vi komme med nye og flere tiltak, sier HMS-sjef i Caverion Norge, Neda Maria Kaizumi.

Både hun og Johannesen føler at de ansatte er positive til alle tiltakene.

– Det er trygt å vite at gode kolleger stiller opp for deg hvis du selv ikke klarer å varsle når du blir mobbet. Det gir trygghet begge veier.

Fortsatt tabubelagt

Geir Lasse Andresen

Norske bedrifter er ikke flinke nok til å håndtere mobbeproblemet, sier jurist Geir Lasse Andresen.

Foto: Hans-Jørgen Solli / NRK

– Mobbing på arbeidsplassen er et tabuområde. Dette er betent for personene det gjelder, men også for bedriftene og deres omdømme. I mange bedrifter snakkes det derfor ikke om mobbing, sier jurist Geir Lasse Andresen, som blant annet jobber med konflikthåndtering i arbeidslivet.

Han pleier å avslutte kurs ved å stille deltagerne følgende spørsmål: Hvor mange av dere har rutiner og prosedyrer for håndtering av konflikter på arbeidsplassen?

Svaret Andresen får er både nedslående og overraskende. Bare rundt ti prosent pleier å rekke opp hånden.

– Jeg velger å tro at det står bedre til enn som så, at rutiner er på plass. Men dette har tydeligvis ikke de ansatte fått med seg. Da har vi et problem. Norske bedrifter er ikke flinke nok til å håndtere mobbeproblemet. Kompetansen er for dårlig.

SISTE NYTT

Siste meldinger