Hopp til innhold

Derfor er hun taus om lærerstreiken

Medlemmene hennes er i streik, men LO-leder Peggy Hessen Følsvik har så langt ikke støttet lærerne offentlig. Nå forklarer hun hvorfor.

Peggy Hessen Følsvik, leiar i LO

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke gått ut offentlig med støtte til de streikende lærerne.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Når et LO-forbund er i streik er det ikke uvanlig at LOs leder besøker de streikende og slik bidrar til å legge press på arbeidsgiversiden i en pågående konflikt.

Streik ved teatrene

LO-lederen sluttet helhjertet opp om teaterstreiken i fjor. Lignende bilder finner du ikke fra årets lærerstreik.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Men under lærerstreiken har LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt helt tyst. Det til tross for at LO-forbundet Skolenes landsforbund er omfattet av lærerstreiken. Fra mandag streiker så mange som 107 av SLs medlemmer.

I kommunal sektor er man i den spesielle situasjonen at ett av LOs forbund har sagt nei til et forhandlingsresultat som alle de andre forbundene har akseptert, sier Følsvik til NRK.

Les også Bråk og dårlig stemning uansett

Tomt klasserom på Apalløkka skole i Oslo

Delt syn

På spørsmål om hun støtter streiken og om hvorfor hun ikke offentlig har gått ut med tydelig støtte til LO-fellene i Skolenes landsforbund svarer hun som følger:

Det kravet som lærerorganisasjonene streiker for bryter med den fordelingsprofilen som de andre forbundene har ønsket. Av hensyn til det lar LO det være opp til forbundet selv å kommentere streiken.

Tariffoppgjør i kommunesektoren

God stemning ved inngangen til årets kommuneoppgjør. F.v.: Tonje Leborg fra Akademikerne kommune, Steffen Handal fra Unio, Mette Nord fra Fagforbundet, Tor Arne Gangsø fra KS og Lizzie Ruud Thorkildsen fra YS kommune.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Det vil påvirke hele tariffoppgjøret i kommunal sektor dersom streiken blant lærerne skulle føre fram, sier LO-lederen. Oppgjøret ble avsluttet med enighet i vår, med unntak for lærerne.

Forbund som allerede har godkjent resultatet vil kunne kreve å forhandle på nytt, sier Følsvik.

Etter at saken ble publisert vil LO-lederen presisere at hun støtter lærernes rett til å streike.

– Jeg støtter åpenbart lærernes rett til å streike, sier hun.

Les også Rektoren ringes ned – frykter «drop outs» og akuttinnleggelser på psykiatrisk sykehus

Lars Berntsen, rektor Amalie Skram videregående skole

Støtte fra Unio

Det suverent største forbundet som organiserer lærere, Utdanningsforbundet, hører ikke hjemme i LO, men i hovedorganisasjonen Unio.

Og Unio-leder Ragnhild Lied har på sin side ingen problemer med å uttrykke tydelig støtte til de streikende lærerne. Det har hun også gjort på flere offentlige markeringer.

TARIFFOPPGJØR 2022

Unio-leder Ragnhild Lied (t.h.) har ingen problemer med å uttrykke støtte til streikende lærere. I motsetning til LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Hvorfor tror du LOs leder er så taus om denne streiken?

Det tror jeg nesten du må spørre henne om selv. Jeg har som Unio-leder støttet vårt største forbund, Utdanningsforbundet. Tall som KS selv har rapportert til Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at lærerne over tid har hatt lavere lønnsutvikling enn andre grupper i kommunene, sier Lied.

Les også Meiner lærarar bør slutte med frustrerte Facebook-innlegg

Gerd Botn Brattli

Ingen støtte fra Fagforbundet

I kommuneoppgjøret forhandler seks ulike LO-forbund under paraplyen LO-Kommune. Suverent størst, der som ellers, er Fagforbundet.

Fagforbundets mektige leder Mette Nord vil ikke la seg intervjue om lærerstreiken nå, men da konflikten ble et faktum i mai slo hun fast at hun ikke støttet streiken.

Nei, jeg støtter ikke streiken fordi jeg mener vi har sikret en god fordeling for alle. Skal noen få mer, må noen andre få mindre, sa Nord til NRK den 24. mai.

Fagforbundet holder presseseminar om tariffoppgjøret.

Fagforbundets leder Mette Nord støtter ikke lærerstreiken, sa hun til NRK i mai.

Samtlige organisasjoner i kommuneoppgjøret, så nær som de tre lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund, hadde da akseptert meklerens skisse til løsning.

– Følsvik, har din manglende offentlige støtte til lærerne sammenheng med at streiken har møtt motstand hos Fagforbundet?

Jeg forholder meg til at alle de andre forbundene i kommunal sektor, både små og store, har takket ja til et forhandlingsresultat som gir en god fordelingsprofil, sier LO-lederen.

Les også Streiken fortsetter: – Vi vil trappe opp som planlagt

Steffen Handal hos Riksmekleren

Støtte fra sykepleierne

I likhet med det store Fagforbundet kom Norsk Sykepleierforbund også til enighet med arbeidsgiver KS denne gang.

Når NRK spør forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen om hun støtter lærerstreiken, svarer hun slik:

Streik er et lovlig kampmiddel og som enhver fagforening er vi opptatt av retten til å streike for egne lønns- og arbeidsvilkår. NSF respekterer derfor lærerorganisasjonenes valg om å gå til streik.

Lill Sverresdatter Larsen

Sykepleierforbundet respekterer lærernes valg om å gå til streik, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

Hva er ditt budskap til streikende lærere og til arbeidsgiver KS?

KS må løse rekrutteringsproblemene i offentlig sektor generelt. Det er deres ansvar. Til lærerne, så sendte jeg seinest i går kveld en virtuell hånd på skuldra til Handal. Å stå i streik er tøft for alle parter.

Vil Sykepleierforbundet kreve at forhandlingene åpnes på nytt eller fremme krav om tilsvarende påslag som lærerne i kommende oppgjør, dersom konflikten ender med at lærerne vinner fram?

NSF jobber kontinuerlig med å forberede lønnsoppgjør og det som skjer rundt oss kan har betydning for våre vurderinger og eventuelt også for kravene.

Les også Derfor sa lærerne i Oslo ja og de andre nei

Lærer som skriver på tavle på barneskole.

Advarer mot tvungen lønnsnemnd

Spørsmålet om hva som skal til for at regjeringen griper inn og avslutter lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd har meldt seg med styrke den siste tiden.

Marte Mjøs Persen

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) kan avbryte streiken ved tvungen lønnsnemnd, men foreløpig har hun ikke gått til det skrittet.

Foto: Javad Parsa / NTB

LO kritiserte den forrige regjeringen for hyppig bruk av tvungen lønnsnemnd. Når NRK spør Peggy Hessen Følsvik hva hennes budskap til regjeringen vil være i denne aktuelle sammenhengen, svarer hun som følger:

Når det gjelder spørsmålet om tvungen lønnsnemnd, så har jeg ikke sett at noen fra regjeringen har snakket om det. Det har jeg ingen kommentar til.

Unio-leder Ragnhild Lied går også her lenger enn motparten LO:

Tvungen lønnsnemnd er et inngrep i streikeretten, som vi har opplevd for ofte. Senest i fjor. Utdanningsforbundet er tydelig på at de gir dispensasjoner når det er grunnlag for det.

Også Sykepleierforbundet kommer med en advarsel:

NSF er kritiske til bruk av tvungen lønnsnemd og har tatt til orde for at systemet må gjennomgås, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Hun er likevel urolig for at også denne streiken rammer en uskyldig tredjepart, nemlig elevene.

Forbundene har tradisjon for å skjerme de mest sårbare gruppene. Men det er klart at dette rammer elever som allerede har vært hardt rammet under en pandemi.

AKTUELT NÅ