Bondevik skrinla abortendring: – Vanskelig juridisk og etisk å få til

GARDERMOEN (NRK): Kjell Magne Bondevik tror det blir vanskelig å endre abortparagrafen statsminister Erna Solberg har lovet KrF å forhandle om. Han forsøkte selv etter at han ble statsminister i 2001, men fikk det ikke til.

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik er skuffet etter at KrFs landsmøte valgte å gå i blå retning.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Det skapte sterke følelser i KrF da statsministeren uttalte at hun er villig til å forhandle om KrFs kanskje viktigste hjertesak. Uttalelsen fra statsministeren kom kort tid før KrF skulle velge side, og ble flittig brukt av dem som ønsket at KrF skulle velge Erna Solbergs regjering.

Nå forteller tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik at de for 17 år siden forsøkte å endre den samme loven, uten å lykkes.

Etikk og jus

– Ja, vi ønsket å forandre paragraf 2c for blant annet å beskytte barn med Downs syndrom, sier Bondevik.

Paragraf 2c tillater senabort «hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

Solveig Sollie

KrF-veteran og æresmedlem Solveig Sollie innførte ideen om kontantstøtte til barnefamilier i Norge på 80-tallet. Nå reagerer hun på at blå side har fridd til KrF før retningsvalget med å åpne for en endring i abortloven som de ikke fikk til for 17 år siden.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Men det viste seg i arbeidet med den at det ble veldig komplisert både etisk og juridisk fordi paragraf 2c ikke bare dekker de med Downs. Den dekker også de med langt alvorligere arvelige sykdommer som alle er enige om skal gi grunnlag for abort, sier Bondevik, som selv ikke talte på landsmøtet, men var profilert støttespiller for å gå i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi måtte legge bort planene om å endre delen av abortloven som tillater senabort på foster med blant annet Downs syndrom, sier Bondevik.

Ifølge Bondevik innså de at de måtte erstatte paragraf 2c med en ny paragraf som skjermet de med Downs syndrom, men ikke de andre kategoriene.

– Det viste seg veldig vanskelig juridisk og etisk å få til. I tillegg sonderte vi i Stortinget om det var mulig å få flertall for noen endringer. Av de to grunnene ble det lagt bort, sier Bondevik

Uryddig

KrF-veteran og æresmedlem Solveig Sollie sier hun reagerte kraftig på hvordan den blå siden brukte statsminister Erna Solbergs abortutspill om den såkalte paragraf 2c i abortloven i valgkampen.

– Jeg synes det var uryddig, sier hun bare et par timer etter at blå side i partiet har vunnet veivalget.

Flere har pekt på at abortsaken og abortutspillet til Erna Solberg kan ha vært utslagsgivende.

– Jeg reagerte på en lettvint argumentasjon i et svært komplisert spørsmål, sier Sollie til NRK.

Det var nestleder Kjell Ingolf Ropstad som utfordret Erna Solberg til å komme med det omstridte abortutspillet.

Kjell Ingolf Ropstad på talerstolen på KrFs landsmøte

KrFs nestleder, Kjell Ingolf Ropstad

Foto: GUNHILD HJELMUNDRUD / NRK

Hva tenker du om at æresmedlem Solveig Sollie synes abortutspillet var uryddig?

– Erna Solberg har hatt gode uttalelser jeg langt på vei vil si at jeg nesten ikke har hørt siden det var en KrFer som var statsminister. Og derfor er det så viktig for oss å presse fram en retning der, når vi forhåpentligvis har et mulighetsrom, sier han.

Ropstad optimistisk

Ropstad er optimist med tanke på å få til en endring av abortloven. Det er han som skal lede KrFs regjeringsforhandlinger.

– Det blir nok utfordrende, men det er en forskjell. Den gangen hadde vi en mindretallsregjering. Nå skal vi prøve å få på plass en flertallsregjering. Og statsministerens uttalelser gir helt klart grunn til optimisme. Hennes utspill er jo også forankret i stortingsgruppen, seier Ropstad.

Håper de ikke visste bedre

Solveig Sollie håper de som har brukt Erna Solbergs abortutspill i valgkampen ikke har kjent til forsøkene for nesten 17 år siden på å endre den samme paragrafen.

Hva tenker du om at nestleder Kjell Ingolf Ropstad var sentral i å få ut abortutspillet fra Solberg?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Han visste vel ikke bedre og gjorde det vel i god tro, sier Sollie.

Håper det ikke avgjorde

Kjell Magne Bondevik gir Solberg-regjeringen en liten sjanse til å løse det han selv ikke klarte.

– Hva synes du om at dette ble solgt inn i valgkampen som noe Solberg-regjeringen kunne løse?

– Jeg håper de finner en løsning, men jeg tror det skal bli vanskelig, svarer Bondevik.

– Jeg håper ikke dette punktet beveget stemmetallet, for da mener jeg det nok har skjedd på et svakt grunnlag. Noen av dem som deltok i debatten på landsmøtet gjorde dette for enkelt, legger han til.

Erna Solberg skal ha planen klar

Ifølge VG har Høyre allerede undersøkt hvilke endringer som kan gjøres i abortloven for å fjerne den såkalte Downs-paragrafen, og partiet skal ha forberedt konkrete skisser til endringer som kan komme KrF i møte. Avisen erfarer at forslaget innebærer at paragraf 2c erstattes av en ny paragraf som baserer seg på at svangerskapet kan avbrytes etter 12. uke dersom «fosteret ikke er levedyktig».

– Når det gjelder Bondevikregjeringen så er min oppfatning at de ikke klarte å få flertall for en endring av loven på Stortinget. Det er ikke vanskelig å få til en endring av loven, sa statsministeren på pressekonferanse etter KrFs veivalg i går.

Solberg ble også spurt om hvordan hun skal få Frp og KrF til å samarbeide om abortspørsmålet.

– Jeg mener det er fullt mulig å finne løsninger, for jeg opplever at Frp også er opptatt av å forhindre sorteringssamfunnet.

Solberg sier de ikke har funnet noen løsning på saken, men at de er villige til å forhandle. Hun vil ikke garantere at KrF får fjernet paragraf 2c i abortloven.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger