Biologene fant 42 truede arter – her hogges skogen ned

Hogging av skog er ifølge WWF den største trusselen mot truede arter i Norge. Likevel er bare 2,9 prosent av norsk skog vernet.

Halvparten av Norges utrydningstruede arter lever i gammel naturskog som ikke er vernet mot hogst.

SE VIDEO: Slik gammel naturskog, som her i Krødsherad, utgjør bare 2,4 prosent av skogen i Norge.

– Dette er nesten som å brenne en stavkirke, sier Trude Myhre i WWF Norge til NRK.

Hun er i skogen i Krødsherad i Buskerud og ser maskiner hogge ned trær i stor fart, i et område der det ifølge Miljødirektoratets biologer bor 42 truede arter. Blant tømmerstokkene som ligger på bakken, finner Myhre et tre som er minst 180 år gammelt.

– Det er nettopp slike områder som dette vi trenger aller mest, mener hun.

Trives i gammel skog

Selv om det er mye skog i Norge, er det nettopp arealendringer som skoghogst som ifølge WWF påvirker flest truede arter negativt. Årsaken er at mye av den norske skogen er plantet og har lite artsmangfold.

– Halvparten av de utrydningstruede artene er avhengig av gammel naturskog. De sliter i mangel på store gamle trær og trær som får stå til de dør, faller til bakken og råtner, forklarer Myhre.

Slik gammel naturskog utgjør bare 2,4 prosent av skogen i Norge.

Vil verne mer

Selv om Stortinget har vedtatt at 10 prosent av norsk skog skal vernes, har bare 2,9 prosent av skogen slik status i dag. Myhre i WWF mener det er et paradoks at Norge er kjent for arbeidet med å verne regnskogen i utlandet.

– Når vi bruker 3 milliarder kroner i året på å verne skog i andre land,så må de fattige landene skrive under på at de skal verne 20 % av sin skog, mens vi i Norge bare har klart å verne 2,9 prosent. Jeg lurer på hvem som skal inn og betale Norge for skogvernet, sier hun.

Lovlig hogst

Også området i Krødsherad har blitt vurdert vernet gjennom ordningen for frivillig skogvern. Miljødirektoratets biologer fant 42 truede arter av blant annet sopp, mose og insekter i området, men skogeier Frode Larsen valgte til slutt å ikke gå videre.

– Jeg fant hele prosessen ganske rotete, og sa til slutt at nå stopper vi. Skogen som hugges hos meg, er definert som ikke verneverdig i henhold til det som er registrert. Så kan man mene at mer burde vært verneverdig, men det er en annen sak, mener han.

Larsen sier at han har drevet en forsvarlig forvaltning av skogen sin i alle år, og viser blant annet til at han utarbeidet en skogbruksplan i 2003. Han mener det er feil at hogst ødelegger for dyrenes levegrunnlag.

– De som hevder at man ødelegger grunnlaget for planter og dyr ved hogst i skogen, kan ikke nok. Det gjør man ikke, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger