Hopp til innhold
Halvparten av Norges utrydningstruede arter lever i gammel naturskog som ikke er vernet mot hogst.

Biologene fant 42 truede arter – her hogges skogen ned

Hogging av skog er ifølge WWF den største trusselen mot truede arter i Norge. Likevel er bare 2,9 prosent av norsk skog vernet.