Ber om 22 måneders fengsel for Røkke-utpressing

OSLO TINGRETT (NRK): Aktor Terje Nedrebø Michelsen ber om at den tiltalte torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen dømmes til fengsel i ett år og 10 måneder, for å ha forsøkt å utpresse Kjell Inge Røkke for flere millioner kroner.

Jan Erik Iversen i retten

NEKTER STRAFFSKYLD: Jan Erik «Jannik» Iversen nekter for å ha presset Kjell Inge Røkke for penger.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Iversens forsvarere la ned påstand om at Iversen skulle frifinnes for utpressing. Det kom fram under de avsluttende prosedyrene i Oslo tingrett fredag ettermiddag.

I løpet av rettssaken mot seg, har trussel- og utpressingstiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen kommet med flere oppsiktsvekkende påstander.

Iversen, som er kjent som en torpedo i Oslos underverden, sa blant annet at milliardæren Kjell Inge Røkke ga ham i oppdrag å «fjerne» finansakrobaten Christer Tromsdal. Både Røkke og Tromsdal avfeier påstandene.

Under sin prosedyre i Oslo tingrett i dag, ba aktor Terje Nedrebø Michelsen retten om å fokusere på det han mener er relevant i saken; utpressingen som skal ha skjedd i løpet av høsten 2017 og januar 2018.

Terje Nedrebø Michelsen

AKTOR: Terje Nedrebø Michelsen mener at Iversens motiv hele tiden har vært å presse penger ut av Kjell Inge Røkke.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– I alle straffesaker, tør jeg påstå, sitter man igjen med noen spørsmål man ikke fikk svar på, men som ikke har noe relevans for det som skal tas stilling til. Denne saken illustrerer vel det rimelig godt, sier Michelsen.

Han mener at Iversens motiv hele tiden har vært å få penger ut av fornærmede Kjell Inge Røkke.

Han sier at påstandene Iversen har kommet med om Røkke «kanskje vil henge ved ham hele livet», og at de vil være skadelige for ham. Han mener retten ikke trenger å ta stilling til uttalelsene til Iversen.

Kjell Inge Røkke heller opp vann i et glass i Oslo tingrett

ABSURD: Kjell Inge Røkke kaller uttalelsene til Jan Erik Iversen for absurde.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det har ingen betydning for skyldspørsmålet heller om denne påstanden er sann eller ikke, sier han.

«Jannik» vil anke

I sin prosedyre var forsvarer de Vibe tydelig uenig med aktor Michelsen.

Forsvareren mener retten må legge Iversens historie til grunn, nemlig det at Iversen tok på seg to alvorlige, straffbare handlinger på oppdrag fra Røkke. Forsvareren mener at uttalelser Røkke selv har kommet med underbygger Iversens påstander.

– Jeg vil nærmest si at det er ført bevis gjennom Røkkes egen forklaring at han har gitt Iversen oppdrag. Det sier ganske mye om Røkke om han har kjøpt en mann for å skade en person og true en annen, sier de Vibe.

Forsvareren mener retten må vurdere om Iversens forklaring kan stemme og dermed være en annen sannhet om hva som var bakgrunnen for konflikten.

– Hvis retten kommer til at tiltaltes forklaring faktisk er en mulig sann forklaring på beskrivelsen av forholdet mellom dem må det tas hensyn til, sier han.

Kaja de Vibe Malling snakker med Benedict de Vibe

FORSVARERNE: Kaja de Vibe Malling og Benedict de Vibe forsvarer den tiltalte. De mener at forhistorien til Iversen og Røkke er et viktig bakteppe i saken.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Dom i saken er ventet den 25. oktober, opplyste retten ved avslutningen av rettssaken.

Kort tid etter prosedyren til aktor, sier Iversen at han ikke er bekymret.

– Saken vil bli anket uansett, sier «Jannik» til NRK.

– Startet med lydopptak i VG

Aktoren sier at bakgrunnen for tiltalen er situasjonen som oppsto i etterkant av lydopptakene og artiklene som ble publisert om Røkke og Iversen i VG.

Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene i VG

«Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» i VG.

Foto: SKJERMDUMP VG.NO

– Tiltalte har fra 2005 verken hatt noen oppdrag for fornærmede eller hatt noe uoppgjort med fornærmede. Det har han selv forklart. Dette var sentralt i hans forklaring, og han gjentok det flere ganger. Han sa i garasjekjelleren at det ikke gjaldt de gamle tingene, men at det gjaldt VG-oppslagene. Det var ikke noen økonomisk uoppgjort, sier Michelsen.

Iversen har flere ganger i løpet av rettssaken sagt at oppslaget har gjort det vanskelig for ham å utøve yrket sitt.

– Moralsk oppreising

Vitner i retten har forklart at Iversen ville ha «ti-stille-penger» av Røkke. Aktor mener derfor at kravet om penger som kom fra Iversen til Røkke om penger høsten 2017 dermed var utpressing.

– Min påstand er derfor at tiltalte skal dømmes etter tiltalen, sier han.

Forsvarer de Vibe er uenig. Forsvareren mener Iversens ønske at det skulle bli kjent at han hadde handlet på oppdrag fra Røkke.

– Siktemålet var en moralsk oppreisning ved at Røkke skulle melde seg, sier Benedict de Vibe.

Han legger til at klienten hans ikke kommer til å gi seg før han har fått bevist at det var Røkke som var hans oppdragsgiver.

– Kampen er ikke over. Selv om han nå har kommet til første endestasjon, sier de Vibe.

Endret tiltalebeslutningen

Aktor Terje Nedrebø Michelsen sa i retten i dag at påtalemyndigheten ønsket å endre tiltalebeslutningen mot Iversen. Beløpet han skal ha presset Røkke for ble nedjustert til mellom 6 og 20 millioner kroner.

Beløpet er nedjustert i tråd med både tiltaltes og fornærmedes forklaringer, sier Nedrebø Michelsen.

I tillegg til å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om milliardæren, ble Iversen nå også tiltalt for utpressing med bakgrunn i trusler om frihetsberøvelse og for å true med å politianmelde Røkke.

I flere tekstmeldinger til advokat Arild Holden skrev Iversen at han ville oppsøke Røkke, kaste ham inn i en bil og kjøre han til politiet.

Til andre vitner skal Iversen forklart at han ville grisebanke Røkke og ta han med til politiet, forklarer Michelsen.

–Disse meldingene er med på å støtte opp om tiltaltes egne forklaring i retten – om at det dreide seg om penger som kompensasjon for omtalen i avisen, sier Michelsen.

Forsvarer Kaja de Vibe Melling viser også til de mange tekstmeldingene som Iversen sendte til advokat Holden.

Ifølge forsvareren kommer det ikke fram der at tiltalte var ute etter penger.

– Er dette en tekstmelding fra en som driver aktiv utpressing av Røkke, spør hun etter å ha lest opp flere av SMS-ene.

Ifølge forsvaret til Iversen, så har han ikke vist noe forsett på å presse Røkke for penger.

– Hans forsøk er å få Røkke frivillig til å gå til politiet, sier forsvarer de Vibe.

Jannik og Røkke i garasjen

OPPSØKTE RØKKE: Her tar den tidligere torpedoen Jan Erik Iversen kontakt med Kjell Inge Røkke i garasjen til Aker på Fornebu.

Foto: Politiet

Full krangel om vitne

Anna Nielsen, daglig leder i Andenæs, Aaløkken Veum Advokatfirma var i dag innkalt som vitne. På vei inn i sal 227 beskrev hun hele rettssaken som et «sirkus».

Nielsen, som jobber sammen med Kjell Inge Røkkes tidligere advokat, Ellen Holager Andenæs, hadde på forhånd fått oversendt tre spørsmål fra Iversens forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling.

Anna Nielsen

SIRKUS: Anna Nielsen, daglig leder i Andenæs, Aaløkken Veum Advokatfirma var i dag innkalt som vitne. På vei inn i sal 227 beskrev hun hele rettssaken for et «sirkus».

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Andenæs var Røkkes forsvarer i den mye omtalte båtsertifikatsaken på tidlig 2000-tallet.

Spørsmålene fra forsvarene dreide seg om hvorvidt det hadde vært noe kontakt mellom vitnet Nielsen og tiltalte Iversen etter at advokatoppdraget til Andenæs, Aaløkken Veum Advokatfirma med Røkke ble avsluttet.

Om Iversen på noe tidspunkt hadde fortalt at Røkke hadde gitt ham oppdrag knyttet til Christer Tromsdal og advokaten Birger Nilsen, og om betaling for dette noen gang hadde vært et tema.

Iversen hevder at han har vært i kontakt med Nielsen ved flere anledninger etter at Andenæs’ advokatoppdrag for Røkke ble avsluttet. Møtene skal ha funnet sted i 2010, 2017 og 2019.

Nielsen bekreftet at hun hadde møtt Iversen, men ville ikke si noe om innholdet i møtene, og viste til taushetsplikten.

Jan Erik Iversen og Anna Nielsen snakker sammen i en rettspause

MØTE PÅ GANGEN: Iversen og Nielsen prater sammen under en pause i rettssaken.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Det fikk forvarer Benedict de Vibe til å reagere – han mener at Nielsen ikke kan ha taushetsplikt så lenge etter.

– Det har gått opp mot 10 år siden Røkke var klient, sier de Vibe som argumenterte for at Nielsen skjuler seg bak taushetsplikten

Retten avgjorde at det holdt at vitnet Nielsen erklærte på ære og samvittighet at taushetsplikt var grunnen til at hun slapp å forklare seg.

– Jeg har som forsvarer for Iversen reagert sterkt på det, sier de Vibe.

de Vibe mener at de dermed har holdt tilbake info om forholdet mellom Iversen og Røkke.

– Det er ytterst betenkelig, ytterst betenkelig, sier han.

Han sier avgjørelsen er svært betenkelig, og beskriver det som en farse.

SISTE NYTT

Siste meldinger