Hopp til innhold

Ber deg kreve pengene tilbake om søppelet hoper seg opp

Forbrukerrådet og Huseierne er enige: Hvis ikke kommunen henter søppelet ditt etter RenoNorden-konkursen, bør du kreve kutt i renovasjonsgebyret.

Søppeltømmere fra RenoNorden

SISTE TUR: Søppeltømmere fra RenoNorden henter søppel hos husstander i Bærum tirsdag denne uka, dagen etter at selskapet begjærte seg selv konkurs.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Søppelet står i fare for å tårne seg opp flere steder i landet etter at renovasjonsselskapet RenoNorden denne uka gikk konkurs.

Det er kommunen som er ansvarlig for renovasjon, og da må kommunen også levere, fastslår generalsekretær Morten Meyer i Huseierne.

– I dette tilfellet er kommunen en hvilken som helst leverandør av en tjeneste. Du har betalt for tjenesten, og da må du passe på at den blir levert, sier Meyer til NRK.

Søppelhenting i fare landet rundt

Morten Andreas Meyer

PENGENE TILBAKE: Morten Meyer i Huseierne sier kommunen er som en hvilken som helst tjenesteleverandør, og må levere det som er betalt for.

Foto: Huseiernes Landsforbund

Mandag denne uka ble det klart at renovasjonsselskapet RenoNorden begjærer seg selv konkurs etter å ha slitt økonomisk i lengre tid. Dermed står søppelhentingen i fare i over 130 kommuner landet rundt.

– Hvis ulempene for innbyggerne varer ut over rimelig tid, ville jeg som forbruker forlangt å få redusert prisen på tjenesten jeg har betalt for. Rett og slett pengene tilbake, sier Meyer.

Flere kommuner har de siste dagene jobbet på spreng for å få på plass alternative løsninger slik at søppelet skal bli hentet.

– Det er mange av de 130 kommunene som har gjort en god jobb etter at de økonomiske problemene ble kjent, og de skal ha ros for det. Samtidig er det rimelig å minne om at hvis kommunene hadde gjort et bedre arbeid i anskaffelsesproblemene, kan det hende at mange av disse kommunene ikke hadde valgt RenoNorden som leverandør, mener Meyer.

Ikke prøvd i retten

Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet

VIL HA RETTSSAK: Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet håper manglende søppelhenting blir prøvd for en norsk domstol.

Foto: Kjetil Kern, NRK

Uavhengig av hva slags renovasjonsløsning politikerne i din kommune velger, er det altså kommunens ansvar å få søppelet vekk. Derfor er kommunen også rett adressat hvis tjenesten ikke fungerer, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

– Nå må kommunene være flink til å legge ut informasjon for å imøtekomme det informasjonsbehovet som helt åpenbart er der ute.

Vie er enig med Huseierne i at innbyggere har rett til å kreve pengene tilbake dersom tjenesten ikke blir levert.

– Kommunen har et ansvar for å hente husholdningsavfall en gang i uka. Når de ikke gjør det, mener vi at du burde ha muligheten til å kreve et prisavslag.

Men om du faktisk har krav på prisavslag, er et annet spørsmål.

– Her er det veldig mange ulike meninger, og det er heller ikke et regelverk som er prøvd i retten ennå, sier Vie

– Kunne du ønske deg at det ble det?

– Ja, det kunne jeg tenkt meg, for dette er ikke prøvd med hensyn til renovasjonstjenester. Vi skulle gjerne sett at det hadde vært et regelverk som lå nærmere en forbrukerlovgivning enn det gjør i dag.

Her er Forbrukerrådets råd til innbyggere som rammes av RenoNord-konkursen:

  • Dersom du ikke får hentet husholdningsavfallet ditt, bør du klage til kommunen slik at de får mulighet til hente det.
  • Dersom du ikke får hentet husholdningsavfallet ditt over tid, bør du be om å få redusert eller ettergitt renovasjonsgebyret. Heller ikke for slike tjenester skal man betale for mer enn det som blir levert.
  • Kommunen vil i enkelte tilfeller kunne være ansvarlig for å erstatte helt nødvendige utgifter i tilfeller der det har vært nødvendig å rydde opp i problemene på egen hånd, for eksempel for å unngå rotteplager. Her må du huske å dokumentere utgiftene dine.
Søppelkaos i Oslo

OSLO-TILSTANDER: Flere kommuner risikerer nå å havne i samme situasjon som Oslo kommune gjorde da selskapet Veireno gikk konkurs i februar i år.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

AKTUELT NÅ