Hopp til innhold

Frykter økt brannfare hvis søppelet tårner seg opp

Flere kommuner kjemper fortsatt for å unngå søppelkaos etter RenoNorden-konkursen. Nå advarer If om at flytende søppel kan bli en brannfelle.

Søppelkaos i Oslo i november 2016

SØPPELKAOS: Slik så det ut i Oslo i november 2016, etter at renovasjonsselskapet Veireno fikk problemer med å hente avfallet. I samme periode økte antall søppelbranner.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Forrige uke sto 134 kommuner uten renovasjonstjenester, etter at renovasjonsselskapet RenoNorden begjærte seg selv konkurs.

Fortsatt jobber flere kommuner iherdig for å få på plass alternative løsninger, opplyser kommunenes organisasjon KS til NRK mandag.

Nå advarer If Skadeforsikring om at søppel som hoper seg opp, kan skape brannfarlige situasjoner.

– Når renovasjonsselskap ikke kan levere tjenester, ser vi at det kan føre til en opphopning av avfall inntil bygninger. Det kan ha sammenheng med den økningen i branner vi har sett, sier branningeniør Anders Rørvik Ellingbø i If.

Flere søppelbranner

Anders Rørvik Ellingbø

BEKYMRET: Branningeniør Anders Rørvik Ellingbø frykter flere søppelbranner dersom det oppstår søppelkaos etter Renonorden-konkursen.

Foto: If

Høsten 2016 og vinteren 2017 opplevde innbyggere i Oslo at søppelet hopet seg opp. Renovasjonsselskapet Veireno strevde med å levere tjenestene de skulle, og begjærte seg selv konkurs etter at Oslo kommune sa opp avtalen i februar i år.

Samtidig viser tall NRK har innhentet fra Oslo brann- og redningsetat at det var en markant økning i antall søppelbranner i hovedstaden i siste kvartal 2016 og første kvartal 2017.

I januar i år ble det eksempelvis registrert 20 søppelbranner i Oslo, mot seks i januar 2016.

En rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det til sammen ble registrert 276 branner i søppelkasser og -konteinere i første halvår i år. Det er en økning på 17,3 prosent fra samme periode i fjor.

Ellingbø sier det er mange grunner til at søppeldunker og -konteinere utgjør en brannfare.

– Det kan være hærverk og brannstifting, det kan være berusede personer på vei hjem fra fest som kaster en sigarettsneip i en søppelkasse, det kan være beboere som tømmer aske fra ildsted eller askeberger som fortsatt har glør i seg, sier Ellingbø.

Hans viktigste råd er å oppbevare søppeldunker minst fem meter fra bygninger, spesielt hvis fasaden er brennbar eller har vinduer.

– Kan friste brannstiftere

Skader etter søppelbrann

KAN GÅ GALT: Brann i søppeldunker som står inntil husvegger, kan gjøre stor skade.

Foto: If

– De aller fleste søppelbranner er påsatt, forteller avdelingsleder Anders Leonhard Blakseth i DSB.

Han tror søppeldunker som flyter over kan friste flere til å begå hærverk og brannstifting,

– En åpen søppeldunk kan invitere de som ikke har helt ærlige hensikter til å tenne på. Derfor anbefaler vi å låse eller flytte søppeldunken, sier Blakseth.

DSBs råd til beboere som ikke får søppelet hentet, er å gjøre det vanskelig for eventuelle brannstiftere.

– Vi anbefaler å ha opplyste gårdsrom, og så er det viktig at søppeldunken ikke står sånn at brannen kan spre seg til bygningen. Da må den ikke stå inntil en brennbar vegg eller under et vindu. Det er også viktig å være klar over at mange forsikringsselskaper har egne krav til plassering av søppeldunker, sier Blakseth.

AKTUELT NÅ