Hopp til innhold

Færre brøt fartsgrensen med belønningsapp

Sjåfører som overholdt fartsgrensene ble belønnet med gavekort. I samtlige fylker viste bilførerne større respekt for fartsgrensene i dette forsøket.

Fartsgrense

Det var de lave fartsgrensene opptil 50-soner som ble testet ut i denne kampanjen.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Kampanjen varte i én måned fra skolestart 17. august.

Via en app ble farten målt hos 10.000 bilførere.

Sjåførene som overholdt fartsgrensene hadde mulighet til å oppnå gavekort eller ekstra poeng tilsvarende 300 kroner. De ble også belønnet for å la mobilen ligge under kjøreturene.

Større respekt for fartsgrensene

– Sjåførene i Rogaland hadde under og etter kampanjen nesten 30 prosent færre fartsovertredelser enn før. Oslobilistene reduserte antall fartsovertredelser med over 25 prosent, sier leder for innovasjon Svein Skovly i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Svein Skovly

Svein Skovly er leder for innovasjon i forsikringsselskapet Fremtind. Via en app fulgte de bilisters kjøreadferd. Bilførerne ble belønnet for å holde fartsgrensene, men fikk ingen straff om de ikke gjorde det.

Sjåfører i samtlige fylker har under og etter kampanjen vist større respekt for fartsgrensene. Totalt gikk antall fartsoverskridelser ned med 16 prosent i 30-, 40- og 50-sonene fra før til etter kampanjen.

I tillegg til Rogaland og Oslo kan sjåførene i Vestland, Viken og Trøndelag vise til betydelig færre fartsovertredelser. Det var minst endring i Innlandet.

Ingen straff

Brukerne av appen kan kun oppnå belønning, og får aldri noen form for straff. Kjøredata blir heller ikke brukt ved et eventuelt skadeoppgjør.

Jon Steven Hasseldal er sjef for utrykningspolitiet og mener det er viktig å få ned antall ulykker.

Jon Steven Hasseldal, sjef for Utrykkingspolitiet

Sjef for utrykningspolitiet Jon Steven Hasseldal sier han ikke tror samfunnet vil gå med på slike metoder.

Foto: Politiet

– Det er veldig positivt at man har fått så gode resultater at man reduserer fartsoverskridelsene med 30 prosent. Samfunnet vil nok ikke gå med på å bruke disse metodene, men for dem som inngår slike frivillige avtaler med sine selskap så vil det være en vinn vinn-situasjon.

– Forsikringsselskapene får færre skader, samfunnet får færre ulykker og kundene får lavere forsikringspremier, sier han.

Gulrot bedre enn pisk

Adferdspsykolog forteller at de som brukte gavekortene sine for trygg adferd kjørte enda bedre enn de som ikke brukte dem.

Dette viser ifølge psykologen at gulrot virker bedre enn pisk på sjåførene.

– Dette forsterker teorien om at belønning fungerer bedre enn straff. Resultatene viser at belønning av trygg kjøreatferd fungerer, særlig når sjåførene får den kort tid etter endt kjøretur, sier adferdspsykolog Jon Magnus Eilertsen i Fremtind.

Kjøringen etter at kampanjen var over og belønningen ble borte, viser at mengden fartsovertredelser har holdt seg på samme lave nivå som på slutten av kampanjen.

Varig endring i kjøreatferd

Blant kvinner og menn var atferdsendringen tilnærmet lik, men én ting skilte kvinnelige sjåfører fra menn.

– Da vi ga brukerne et «push» i appen, mot slutten av kampanjen, så ble kvinnene enda bedre til å overholde fartsgrensene. Denne store atferdsendringen så vi dessverre ikke hos de mannlige sjåførene, sier Svein Skovly.

Skolevei for ungene i Øye

Slik ser skoleveien ut for mange bilister. Det var 10.000 bilister som var med på kampanjen rett etter skolestart i august. Det kan ha spilt inn på resultatene, men de ansvarlige tror ikke at det er tilfelle.

Foto: Privat

Appen ble testet ut rett etter skolestart den 17. august og en måned fremover.

Er dere sikre på at det ikke er av hensyn til skolebarna at bilistenes adferd bedret seg?

– Det kan det selvsagt være. Men det vi ser er at etter denne kampanjen var over, så har de som tok del i kampanjen faktisk fortsatt å holde et lavere fartsnivå enn før. Så vi tror at vår påvirkning virker, sier Skovly.

LES OGSÅ: Statens vegvesen: Flere holder fartsgrensen på norske veier

Sjokkert over råkjøring: Nå er UP-sjefen bekymret for sommeren

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger