Hopp til innhold

Bekymringsmelding til Vy-ledelsen: – Heksejakt mot ansatte

Trusler, trakassering og heksejakt. Vy-ansatte forteller om fryktkultur på jobb i en bekymringsmelding fra vernetjenesten.

VY - nytt felles navn for NSB og nettbuss

IKKE PÅ SKINNER: Vy-ansatte forteller om en fryktkultur på jobben som gjør dem syke.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

«Jeg gruer meg til å gå på jobb». «Jeg er redd for å bli anklaget for ting jeg ikke har gjort». «Jeg føler ingen stolthet eller tilhørighet for Vy.»

Lokomotivførere i Vy region Øst, forteller at de føler seg utsatt for trusler og trakassering på jobb. Det kommer frem i en ny bekymringsmelding som er sendt fra vernetjenesten til ledelsen.

«Straffet, forfulgt og ikke verdsatt,» er blant beskrivelsene av arbeidsmiljøet i bekymringsmeldingen.

Bekymringmelding Vy

BEKYMRINGSMELDING: Vernetjenesten i Vy Øst sendte i dag inn bekymringsmelding til ledelsen, basert på skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra lokførere i region Øst.

«Heksejakt»

Konflikten mellom lokførere og ledelsen startet i fjor høst, da Vy ikke klarte å kvitere ut ferie og fri for de ansatte innen ferien skulle avvikles. Det skapte frustrasjoner og mindre fleksibilitet.

Etter økt sykefravær blant de ansatte fjernet Vy retten til å bruke egenmeldinger, og beskyldte de ansatte for å drive en ulovlig aksjon som rammet togtrafikken

– Det er noe vi definitivt ikke er kjent med at har forekommet, sier Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Orienteringsmøte om arbeidsmiljø

ORIENTERING: Ansatte i Vy var samlet til et orienteringsmøte om arbeidsmiljøet tirsdag.

Foto: Astri Husø

Ansatte hevder nå at det råder en fryktkultur i selskapet, og enkelte hevder at «Vy driver en heksejakt mot sine ansatte». Tirsdag ble det holdt et orienteringsmøte om situasjonen i Vy.

– Det skal ikke være sånn. Vi har tatt opp dette med region Øst og de kommer til å bruke arbeidsmiljøutvalget, og i samarbeid med dem gå igjennom situasjonen og sørge for at dette ikke er tilstanden. Vi kan ikke ha det sånn, sier konsernsjef i Vy, Geir Isaksen.

  • Lokførere advarer skiløpere mot å gå i togsporet: – Livsfarlig

«Mange kan bli syke av å gå på jobben»

I bekymringsmeldingen står det blant annet at enkelte ansatte har blitt bedt om fremlegge private telefonlogger for å bevise sin uskyld overfor ledelsen.

Vy-ansatt

AVHØR: Lokfører Christopher Holager forteller at enkelte ansatte har opplevd ledelsens intervjuer som avhør.

– Det er innkalt til intervjuer som oppleves som avhør der de er blitt beskyldt for å drive ulovlige aksjoner, sier lokfører Christopher Holager til NRK.

I slike møter har enkelte ansatte blitt bedt om å fremlegge private telefonlogger for å bevise sin uskyld.

telefonlogg

TELEFONLOGG: I et brev oppfordrer Vy-ledelsen ansatte til å oversende telefonloggene sine.

– Og når de ansatte sier «nei, det vil jeg ikke,» får de beskjed om at det da kan tas videre på en annen måte «som ikke vil være hyggelig for deg.» Det er ikke sånn man oppfører seg mot ansatte, sier Janne Lisesdatter Håkonsen, nestleder i Klubb Vy Oslo.

Når det kommer så mange uttalelser både til vernetjenesten og bedrifthelsetjenesten, som avdekker et så dårlig arbeidsmiljø, vitner dette om en syk bedrift, og det er sannsynlig at mange kan bli syke av å gå på jobben her.»

Utdrag fra bekymringmeldingen

Konsernsjefen mener de kun har oppfordret ansatte til å legge frem private telefonlogger.

– Mener du det er rett å be om innsyn i slike logger for å bevise sin uskyld?

– Nei, men det vi har sagt er at hvis du ønsker å legge det frem så vil det opplyse saken, hvis du ikke gjør det, så er det greit. Det er ikke noe pålegg fra vår side, sånn sett synes jeg det er greit å spørre om i særskilte tilfeller, sier Isaksen.

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB

SÆRSKILT TILFELLE: Konsernsjef i Vy, Geir Isaksen, mener det er greit å spørre om å vise frem en privat telefonlogg i særskilte tilfeller.

Foto: Nadir Alam / NRK

Lederen i Norsk Lokomotivmannsforbund mener at verneombudene har avdekket en kultur bygget på skremsel og frykt.

– Det er forferdelig dårlig arbeidsmiljø, sier Rolf Ringdal.

Konsernsjefen i Vy forteller på sin side at de har fått meldinger fra ansatte som frykter represalier fra kollegaer, dersom de tar på seg arbeid ledelsen ber dem om å gjøre.

– Dette er uholdbart begge veier. Vi skal ikke ha det sånn at de er redd for ledelsen, eller hva enkelte kollegaer kan komme til å finne på. Vi må få ryddet opp i dette, og snakke sammen på en annen måte enn gjennom NRK, sier Isaksen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger