Hopp til innhold

Vy vil kapre kunder med nytt «soveprodukt»

Vy skal innføre en ny form for kombinert sitte/liggevogn på alle tog mellom Oslo og Bergen. Det går fram av innsyn NRK har fått i tilbudet Vy vant Bergensbanen med.

En av mulighetene som Norske Tog utreder for sitte-/liggestol.

En av mulige sitte/liggestoler som Norske Tog ser på for blant annet Bergensbanen.

Foto: Bilder fra Norske Tog

Vy vant i 9. desember togkonkurransen om å få kjøre Bergensbanen og Vossebanen de neste 11 åra. Vy skal betale staten 2,2 milliarder for å ha denne eneretten til å kjøre togene der. For å vinne har Vy lagt opp til flere tiltak for å tiltrekke flere og mer fornøyde passasjerer.

I 2031 ser Vy for seg at de skal ha rundt 5,2 millioner reisende med fjerntog, og 3,2 millioner med lokal- og regiontog.

Det er reist tvil om det er realistisk å få til. For det er langt flere reisende enn de to øvrige finalistene, SJ Norge og TideArriva, la til grunn.

Ny sitte/liggevogn

Vy skriver i sitt tilbud til Jernbanedirektoratet at de vil innføre en ny kombinert sitte/liggevogn på alle tog mellom Oslo og Bergen.

Eksempler av mulige sitteliggestoler

Eksempler på mulige sitte/liggestoler fra tog- og flybransjen som blir vurdert av Norske Tog til å ha primært på dagens nattogstrekninger i Norge.

Foto: Bilder fra Norske Tog

Det skal være en vogn med seks kupeer hvor det er seks sitteplasser på dagtid som gjøres om til seks senger om natten.

Er det en sitteliggestol dere skal innføre?

– Vy ønsker å tilby et forbedret tilbud på nattogene og jobber nå med alle detaljene for å få dette på plass. Sitte/liggevogn er ikke anskaffet enda, så endelig løsning er ikke klar, svarer Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy persontog.

Vil det være andre priser for en plass i denne spesialvognen enn i de normale sitte- og sovevognene?

Gina Scholz.

Sitte-/liggevogn vil ikke være klar til trafikkstart, sier Gina Scholz, kommunikasjonssjef Vy persontog.

Foto: NSB

– Siden sitte/liggevogn ikke er anskaffet enda, og endelig løsning ikke er klar, vil vi måtte komme tilbake til prising av plass.

I tilbudet skriver Vy at sitte/liggevogner er vanlig i Sverige og ellers i Europa. Det skal komme i tillegg til de sitte- og sovevognene som finnes per i dag.

Flere klasser

Togene skal oppgraderes, står det videre i tilbudet som NRK har fått innsyn i.

Det skal blant annet være en slags førsteklasse som Vy selv kaller Pluss. Der skal det være mer komfortable stoler, funksjonelle bord og et nytt sofaområde.

Dere skal innføre en førsteklasse som heter Pluss?

– Det er ikke førsteklasse, men et oppgradert produkt som skal erstatte dagens Komfort på Bergensbanen, sier Scholz.

Hva vil det koste å reise med den mellom Oslo og Bergen?

– Vi må komme tilbake med endelig prisfastsettelse for Pluss-billetter. Det vil være en prisdifferanse mellom normalklasse og Pluss, naturlig nok, siden dette er et oppgradert produkt.

Ifølge Scholz vil Pluss-tilbudet være på plass til trafikkstart.

Vy lover også oppgradert wifi og en underholdningsportal for de reisende i tilbudet. Det skal være klart i løpet av 2021.

Sømløse billetter

Vy vil etablere sømløse billetter med andre kollektivselskaper og togoperatører. I tilbudet som er grunnlag for kontrakten med Jernbanedirektoratet skriver de at for eksempel en reise fra Kristiansand til Bergen skal kunne gjennomføres med en billett.

Fra før er det kjent at Vy skal øke til seks daglige avganger på Bergensbanen. Det vil gi tilnærmet to timers-frekvens på morgen og ettermiddag. Dette mener Vy legger til rette for vekst og videreutvikling av toget som stammen i kollektivnettet.

Jernbanedirektoratet har inngått en avtale om rute-, takst- og billettsamarbeid med kollektivselskapet Skyss på Vestlandet, forteller Scholz.

AKTUELT NÅ