Lokfører-konflikten i Vy: 2626 ansatte havnet i ferie-kø

I flere uker har lokførerne og ledelsen i Vy kranglet. Nå viser det seg at en omorganisering i fjor høst skapte problemene.

Kansellerte tog Oslo s

Ledelsen i Vy mener det er vanskelig å unngå at sykdom blant de ansatte fører til at enkelte togavganger blir innstilt. Spørsmålet er om konflikten mellom lokførerne og ledelsen i Vy har ført til at det har skjedd oftere?

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Vi har et eksempel med en lokfører som skulle avvikle ferie i romjula. Vedkommende fikk beskjed først etter nyttår om at ferien var innvilget. Det blir meningsløst, sier leder Rolf Ringdal i Norges Lokmannførerforbund.

Rolf Ringdal

Leder Rolf Ringdal i Norges Lokmannførerforbund.

Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

I desember ble 104 avganger på Østfoldbanen innstilt på en og samme dag. Det hadde bygget seg opp til en kraftig konflikt mellom ansatte og ledelsen i Vy, og de ansatte ble beskyldt for å ha organisert aksjonen som gjorde at selskapet stadig vekk manglet lokførere.

Vy-ledelsen nektet lokførerne å skrive egenmelding da det viste seg at antallet sykemeldinger ble nesten doblet en periode. Lokførerne nektet for å ha noen slik aksjon.

Snart fire uker senere får lokførerne skrive egenmeldinger når de blir syke, men det betyr ikke at konflikten er løst.

Lokførerne mener ledelsen brøt fredsplikten da de kollektivt inndro retten til å skrive egenmeldinger. Nå krever de at selskapet sender noen andre enn direktør Øivind Leet i region Øst i møter med de ansatte.

Flere ukers ventetid

Problemene startet i september da kontorene som behandlet feriesøknader ble samlet på ett og samme kontor i Oslo. Lokførerne mener dette fungerer svært dårlig.

– Planavdelingen i Vy har ikke klart å behandle ferie siden omorganiseringen, noe som har ført til misnøye. Det er ikke lenger lokale staber hvor man kjenner hverandre, og man kommer ikke fram til de nye på telefon eller mail, sier Ringdal.

I en e-post til ansatte i Vy region øst i desember, kom det fram at det per november sto 2626 ansatte i kø for å få feriesøknadene sine behandlet.

Ansatte forteller om ukers ventetid for å få ferie innvilget, men samtidig om feriesøknader for desember 2020 som fikk blankt avslag et år i forveien.

– Det blir vanskelig å samarbeide med en arbeidsgiver som etter vår mening farer med usannheter. Vi som fagforening er opptatt av at togene skal gå, men vi registrerer at det skaper sinne og irritasjon blant medlemmene når de blir behandlet så til de grader uten respekt. Man viser kanskje ikke den samme fleksibiliteten, og det kan vi forstå, sier Ringdal.

Fagforeningslederen sier til NRK at han insisterer overfor sine medlemmer at det er viktig at togene går og at folk jobber når de kan jobbe.

Men han frykter samtidig at konflikten vil få konsekvenser også for de togreisende.

– Konsekvensene av at man mangler lokførere, er at toget ikke går, sier Ringdal.

Vy: – Har ikke vært godt nok

Åge-Christoffer Lundeby i Vy

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Etter de siste ukers konflikt med de ansatte, innrømmer nå ledelsen i Vy at de har gjort en for dårlig jobb med å organisere ferieavviklingen.

– Vi setter nå inn blant annet lokale ressursplanleggere så vi får en bedre dialog med lokomotivførerne enn vi har hatt i systemet de ikke er fornøyd med, sier han til NRK.

Innrømmer dere at dere har gjort feil?

– Vi synes ikke det som har skjedd fra 1. september og frem til nå har holdt mål når det gjelder feriesøknader. Vi går ikke tilbake på planleggingsopplegget, men endrer på noe. Så har vi dialog med LO Stat og lokomotivmannsforbundet.

Lundeby sier selskapet ikke har tatt stilling til hvorvidt de går videre med mistankene om aksjoner før jul, men at Vy har en dialog med Spekter og LO Stat om dette.

Når det gjelder lokførernes krav om at de ikke skal måtte ha dialog med Øivind Leet, ønsker ikke Leet selv å kommentere dette. Lundeby svarer slik på vegne av selskapet:

– Dette er et krav vi stiller oss uforstående til. Vi vil at Øivind Leet, som er leder for Vys virksomhet på Østlandet, fortsatt skal få gjøre alle aspekter av den jobben, sier han.