Baneheia-saken: Mener Andersen kan få en strengere straff hvis Kristiansen frikjennes

Forsvareren til Viggo Kristiansen mener saken mot Jan Helge Andersen kan gjenopptas. – Ingen grunn til å frykte straffeforfølgning, svarer Andersens advokat.

Advokat Arvid Sjødin

FRI KLIENT: Advokat Arvid Sjødins klient Viggo Kristiansen har sluppet ut etter 21 år bak murene. Her er Sjødin avbildet i 2020.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Etter min oppfatning er det mulig å gjenoppta en straffesak der det er avgitt dom, på bakgrunn av nye opplysninger. Det viste Larvik-dommen, sier Arvid Sjødin, forsvarer for Viggo Kristiansen.

Sjødin viser til drapet på Kristin Juell Johannessen i 1999, som ble gjenopptatt av kommisjonen i 2015. Det førte til dom på 13 år mot en mann. Sjødin mener nye svar også kan føre til nye reaksjoner mot Andersen i Baneheia-saken, som rystet Norge et år etter drapet på 12 år gamle Juell Johannesen.

– Han fikk to års rabatt

– Nå er det en uhildet etterforskning. Nå går man etter bevisene. Jeg er ikke i tvil om at Oslo politidistrikts drapsetterforskere er i stand til å oppklare denne saken. Og kunne bevise hva som skjedde i Baneheia, sier Sjødin.

Her forlater Viggo Kristiansen Ila fengsel.

Norges mest kjente forsvarer i straffesaker, advokat John Christian Elden, ser poenget til Sjødin om Andersen. Elden har ingen rolle i Baneheia-saken.

– Ja – han fikk to års rabatt på sin straff. Han er løslatt, og straffen hans kan ikke forlenges uten at det bes om gjenåpning av saken. Det har jeg liten tro på at vil skje, sier Elden.

Derimot kan det tas ut tiltale mot han for ett drap til, og i så fall kan han få inntil 2 års tilleggsstraff opp mot lovens maksimum på 21 år. Men det forutsetter at retten ikke bare er i tvil om Viggo Kristiansens straffskyld, men at de anser det sikkert at Andersen er skyldig, sier Elden.

John Christian Elden og Jonny Enger.

Advokat John Christian Elden.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Dømt sammen

De to ble i 2002 dømt for drap og voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8). Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekten og drapet på Sørstrønen, og han har sonet ferdig de 19 årene i fengsel som lagmannsretten dømte ham til.

Saken mot Viggo Kristiansen er som kjent gjenopptatt etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker med 3 mot 2 stemmer mente saken måtte gjenåpnes.

Jan Helge Andersen

Jan Helge Andersen har sonet ferdig dommen på 19 års fengsel.

Foto: Privat

Sent tirsdag kveld ble Viggo Kristiansen løslatt og kjørt ut av Ila fengsel av sin far.

Kristiansen hadde nesten sonet ferdig de 21 årene med forvaring som han ble dømt for. Natt til onsdag ble han kjørt hjem til Kristiansand.

Påtalemyndigheten må gjenåpne

Den nevnte Juell Johannessen-saken ble begjært gjenåpnet av Riksadvokaten. Det er bare påtalemyndigheten som kan gjenåpne straffesaker som er til siktedes skade.

Det fleste sakene kommisjonen gjenåpner er til gunst for siktede, opplyser leder Siv Hallgren.

Hun påpeker at politiet måtte begjært straffesaken mot Jan Helge Andersen gjenåpnet, før det i det hele tatt ville vært aktuelt for kommisjonen å vurdere spørsmålet.

Siv Hallgren, Gjenopptakelseskommisjonen

Siv Hallgren leder Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Hvis påtalemyndigheten skulle begjære en gjenåpning, ville vi satt i gang arbeidet med å vurdere saken. Om det ville ført til at saken for Jan Helge Andersens del fikk et annet utfall, er umulig å si, sier Hallgren.

Oslo politidistrikt etterforsker nå straffesaken mot Viggo Kristiansen på ny. Når etterforskningen er ferdig, vil statsadvokaten i Oslo sende en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling, eller om det skal bes om frifinnende dom mot Kristiansen, uten hovedforhandling.

Statsadvokat Andreas Schei svarer på spørsmål.

– Dersom Kristiansen ikke dømmes på nytt, er det da mulighet for at saken mot Andersen gjenopptas for en potensielt strengere straff?

Statsadvokat Andreas Schei, aktor i Galina-saken

Andreas Schei i Oslo statsadvokatembeter, her avbildet i en annen sak.

Foto: Anders Fehn / NRK

– I så fall må den gjenopptas via gjenopptakelses-kommisjonen. Det er ikke automatikk i at vilkårene for å få den gjenopptatt er til stede selv om saken skulle få et annet utfall for Kristiansen, sier Schei.

– Ingen grunn til å frykte straffeforfølgning

Andersen advokat, Svein Holden, er sikker på at det ikke blir reist ny sak mot hans klient.

– Dersom påtalemyndigheten går for domfellelse i saken mot Kristiansen så utelukker det naturligvis sak mot Andersen. Og hvis påtalemyndigheten går inn for frifinnelse av Kristiansen, så gir uansett ikke bevisene i saken grunnlag for tiltale mot Andersen. Jeg er derfor sikker på at det ikke blir reist ny sak mot Andersen uavhengig av hvilket resultat det blir i Kristiansens sak, sier Svein Holden, advokat for Jan Helge Andersen.

I etterforskningen av Viggo Kristiansen vil politiet i Oslo vurdere nye avhør av både Andersen og Kristiansen.

Advokat Svein Holden utenfor kontoret sitt.

Svein Holden, partner i Hjort, er advokat for Jan Helge Andersen.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Andersen fastholder at han har forklart seg korrekt om Kristiansens rolle, og har dermed ingen grunn til å frykte strafferettslig forfølgning mot seg selv, sier Holden.

Han ønsker ikke å kommentere Andersens tanker om løslatelsen av sin tidligere kamerat

– Vi konstaterer at han er løslatt og tar det til etterretning, sier Holden.

Her ankommer Viggo Kristiansen foreldrenes hjem i Kristiansand.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger