Helleland slår tilbake: – Vi kvinner i Høyre står oppreist i abortdebatten

Det er arrogant å påstå at Høyres kvinner motvillig bøyer av for partipisken i spørsmålet om legers mulighet til å nekte å henvise til abort, mener Linda Hofstad Helleland.

Høyres Linda Hofstad Helleland

OPPRØRT: Høyres Linda Hofstad Helleland vil ha seg frabedt at Arbeiderpartiet og SV framstiller det som om partigruppen ikke visste hva de sa ja til når de inngikk avtale om reservasjonsmulighet for fastleger i saker som angår liv og død.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Stortingsrepresentanten fra Høyre reagerer kraftig på Arbeiderpartiets uttalelser til NRK.no mandag. Torgeir Micaelsen anklaget partiet for tankeløse løftebrudd.

– Norske kvinner bør merke seg at det er Høyre og kvinnene i Høyre som sitter på nøkkelen om dette blir vedtatt eller ikke. Dette er ubehagelig for dem, og det bør det også være. De skjønner selv at dette har konsekvenser de ikke har tenkt gjennom, og at de bryter løftet til velgerne, sa Ap-politikeren.

Helleland, som er tidligere kvinnepolitisk leder i Høyre, svarer med å beskylde Micaelsen for politisk spill og billig retorikk.

– Hvis han tror at ingen av mine kvinnelige kolleger visste hva de gikk med på, så vitner det om et arrogant syn på kvinnene i Høyre. Jeg reagerer sterkt på at det fremstilles som om de ikke visste hva avtalen gikk ut på. Den type hersketeknikk bør selveste Torgeir Micaelsen holde seg for god til, sier hun til NRK.no.

– Det som er arrogant, er å love velgerne én ting, for deretter å gjøre noe helt annet, parerer Micaelsen.

Avviser at avtalen er ubehagelig for Høyre

Under regjeringssonderingene inngikk Høyre, Frp og KrF en avtale som innebærer at fastleger skal få mulighet til å reservere seg mot å henvise pasienter til abort (se faktaboks).

Høyre, som tidligere gikk hardt ut mot reservasjonsrett for fastleger, har i ettertid fått kraftig kritikk fra politiske motstandere og aktivister.

Ingjerd Schou (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen

NEKTER FOR STRID: Ingjerd Schou (H) sier Ap og SV forsøker å oppkonstruere en intern konflikt i Høyre som ikke har rot i virkeligheten.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Men Ingjerd Schou (H), som var med å kjempe fram abortloven på 1970-tallet, avviser Micaelsens påstander om at avtalen gjør det «ubehagelig» å være kvinne i Høyre for tiden.

– Ikke i det hele tatt. Det er fordi vi nå får oversikt over hvilke leger som ikke ønsker å veilede kvinnene videre til sykehuset for abort. I tillegg vil de legene som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å gjøre dette, bli ivaretatt, sier hun.

Schou understreker at ingen kvinner trenger henvising fra fastlegen for å ta abort.

– De kan gå rett til sykehuset. Dette er en selvstendig rett kvinner har, sier hun.

Trenger ti Høyre-stemmer

Helseminister Bent Høie (H) har varslet bred høring før lovforslaget om reservasjonsmuligheter kommer til høsten.

I et forsøk på å stanse regjeringens planer, har SV fremmet et forslag «om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort». Forslaget skal til votering på nyåret, og SV og Ap hevder Høyres partipisk står i veien for at forslaget skal bli vedtatt.

De tror reservasjonsmuligheten blir skrinlagt dersom Høyres representanter stilles fritt til å stemme etter sin egen overbevisning.

En opptelling NRK har gjort viser at minst ti av Høyres 48 representanter må gå mot partiledelsen dersom SVs forslag skal få flertall.

Men det kan de bare glemme, mener Helleland.

– Vi kvinner i Høyre står oppreist i denne saken. Erna Solberg inviterte til dialog da hun la fram samarbeidsavtalen. Ingen som var til stede tok til motmæle, heller ikke kvinnene, sier Helleland.

Heidi Nordby Lunde

ORDKNAPP: Høyres Heidi Nordby Lunde vil ikke uttale seg om fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvising til abort.

Foto: Høyre

Lunde i tenkeboksen

En som ikke var til stede er stortingsrepresentant fra Oslo, Heidi Nordby Lunde.

Høyre-politikeren og bloggeren kom inn på tinget etter at Ine Eriksen Søreide ble forsvarsminister, og var derfor ikke en del av stortingsgruppen da avtalen ble inngått.

Lunde har aldri lagt skjul på at hun er mot reservasjonsrett for fastleger. I et blogginnlegg i januar tok hun til orde for at «at fastleger som nekter å oppfylle sine forskriftsfestede oppgaver bør få trekk i sin økonomiske støtte eller bli bedt om å forlate sin stilling».

Hun vil ikke la seg intervjue om saken i dag, og sier hun avventer retningslinjene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

På spørsmål om hva hun vil stemme når SVs forslag kommer opp til votering, skriver hun i en SMS at hun må vurdere det når saken kommer.

Den 5. desember vil helse- og omsorgskomiteen på Stortinget holde en åpen høring fastlegers mulighet til å si nei til å henvise kvinner til abort. Ifølge Ap og SV trues retten til selvbestemt abort dersom leger får lov til å reservere seg.

Ap tror ikke på Høyres forsikringer

Helleland hevder Ap og SV argumenterer på falske premisser og skremmer norske kvinner uten grunn. En reservasjonsmulighet er ikke det samme som reservasjonsrett, påpeker hun.

– Høyre har forsikret om at dette ikke vil ramme kvinner. Jeg er selv fra en liten bygd i Trøndelag, og for meg hadde det vært utenkelig å gå med på at det skulle ansettes en lege der som ikke ivaretar min rett til abort. På små steder skal ikke slike leger ha mulighet til å bli ansatt, sier Helleland.

Men Hellelands argumentasjon preller av på Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen.

– Uansett hvor mange forsikringer og praktiske løsninger Høyre kommer med, så er det uakseptabelt. Det er ingen menneskerett å være fastlege i Norge, sier han til NRK.no tirsdag.

Han har heller ingen sans for argumentet om at kvinner uansett ikke trenger henvisning fra fastlegen dersom de ønsker abort.

Ifølge Micaelsen er langt fra alle kvinner klare over at de kan oppsøke sykehuset direkte dersom de vil avbryte svangerskapet.

– For mange er fastlegen en naturlig samtalepartner som kjenner både helsetilstanden og livssituasjonen. Høyre reduserer dette til et rent praktisk spørsmål, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger