Hopp til innhold

Fastleger får ikke rett til reservasjon

Det blir ikke slik at alle fastleger som ønsker å benytte seg av reservasjonsmuligheten, får muligheten til det, understreker helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie presiserer at pasienter som har fastleger som får reservasjonsmulighet, skal informeres om det umiddelbart og gis anledning til å bytte fastlege.

Helseminister Bent Høie presiserer at pasienter som har fastleger som får reservasjonsmulighet, skal informeres om det umiddelbart og gis anledning til å bytte fastlege.

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme om de vil inngå avtaler med kommunenes fastleger om at de kan reservere seg mot å henvise til abortbehandling.

Skal de kunne gjøre det, må en rekke kriterier være oppfylt, dersom regjeringen får det som den vil.

Helseminister Bent Høie (H) presiserer i en lovskisse at «dette er en reservasjonsmulighet, men gir ikke fastleger rett til reservasjon».

Dette er kravene Høie mener må oppfylles i den nye loven:

  1. Pasienter som har fastleger som får reservasjonsmulighet, skal umiddelbart tilskrives og få bytte fastlege straks.
  2. På HELFO sine sider der en velger fastlege, skal det være informasjon om fastlegen har benyttet seg av reservasjonsmuligheten.
  3. Nye pasienter som ikke selv velger fastlege, men blir tildelt fastlege, skal også informeres umiddelbart og gis samme rettigheter som under første punkt.
  4. Jenter under 16 år gis på visse vilkår mulighet til å skifte fastlege uten samtykke fra sine foreldre.
  5. I tillegg skal det stilles krav i forskriften om at fastlegen selv skal skaffe kvinnen time hos ny lege snarest og ikke senere enn innen 1 døgn, og at kvinnen ikke må reise langt for å komme til ny lege.
  6. Det informeres bedre om at alle kvinner kan henvende seg direkte til sykehus for å få utført abort, og at det ikke er krav om å gå til fastlege. Denne ordningen skal ikke kunne brukes av kommunen som en begrunnelse for å gi reservasjonsmulighet.

– Pasienten skal få hjelp senest innen ett døgn

Dermed er det ingen automatikk i at alle fastleger som ønsker det, kan reservere seg mot å henvise en kvinne til abort.

– Legens reservasjonsmulighet er avhengig av at det finnes et raskt og godt tilbud til stede for pasienten. Hvis det er sånn at pasienten må reise langt eller vente lenge for å få alternativ hjelp, vil det ikke være mulig å gi lege reservasjonsmulighet. Vi er tydelige på at pasienten skal få hjelp senest innen ett døgn, og pasienten skal slippe å reise langt, sier Høie.

– Hvis det er en kommune som ligger langt fra andre kommuner og de kun har én fastlege, vil ikke de – selv om de skulle ønske det – kunne gi fastlegen reservasjonsmulighet. Det vil da ikke tilfredsstille kravet om å ha et raskt nok tilbud til pasienten.

Erklæring om reservasjonsrett

Punktet i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige som handler om legers reservasjonsrett ved for eksempel abort, er viktig for KrF. Men Venstre er sterkt imot at leger skal ha en slik reservasjonsrett, og ville derfor ikke skrive under på punktet.

Foto: NRK

Før den rødgrønne regjeringen slo fast at norske fastleger ikke har frihet til å følge sin egen samvittighet i etiske kontroversielle helsesaker, har allmennleger kunne nekte å henvise pasienter til abort av samvittighetsgrunner gjennom flere tiår. Det er da blitt løst ved at legene som ikke vil henvise pasienter til abort, har sendt pasientene videre til andre leger uten de samme samvittighetskvalene.

Den nye regjeringen er blitt møtt med kritikk etter at det i Høyre og Fremskrittspartiets samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti kom frem at «det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening». Venstre nektet å skrive under på dette punktet.

SVs Karin Andersen mente Høyre svikter både kvinnene og egne prinsipper, og Arbeiderpartiet har krevd høring i Stortinget.

– Det er hensynet til pasienten som har vært avgjørende for oss når vi har laget denne ordningen, sier Høie.

Legene skal navngis på nettet

Reservasjonsmuligheten gjelder samvittighetsspørsmål knyttet til liv og død. Det betyr abort og aktiv dødshjelp, dersom Stortinget i fremtiden åpner for å gjøre det lovlig.

Navnene på leger som benytter seg av reservasjonsmuligheten, skal være tilgjengelige på internett, hvis Høies skisse til ny lov blir stående.

Hva med personvernhensynet til de legene?

– De legene som ønsker dette, må være åpne på det og akseptere at det er helt åpent ute i samfunnet, for det skal gi pasienten mulighet til å velge en annen fastlege, sier Høie.

Lovforslaget skal sendes ut på høring like etter jul, og helseministeren regner med å fremme saken for Stortinget neste høst.

AKTUELT NÅ