Vil at Ap blir tøffere i skattepolitikken

AUF mener moderpartiet må være tøffere i skattepolitikken. Ap-leder Støre har sagt at det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekter ikke skal opp.

Ny AUF-leder Astrid Hoem

ARV OG BOLIG: AUF-leder Astrid Hoem vil ha arveskatt og nasjonal boligskatt

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Jeg mener vi må gå til valg på et høyere samla skattetrykk, sier Astrid Hoem.

Den nyvalgte AUF-lederen varsler dermed kamp på landsmøtet til våren om skatteretningen til partiet.

Bolig og arv

Hoem mener blant annet at nasjonal boligskatt og en gjeninnføring av en form for arveskatt bør være Aps politikk.

– Vi er nødt å hente inn mer skatt til fellesskapet dersom vi skal klare å ha en omfordelende velferdspolitikk. Jeg tror det er ganske mange skatter man kan se på som vil treffe presist de som har mye fra før, og samtidig henter inn mer til fellesskapet, sier AUF-lederen.

Hun vil jobbe fram mot Arbeiderparti-landsmøtet neste vår for å få gjennom AUFs forslag i skattepolitikken om boligskatt, arveskatt, grunnrenteskatt og økt samlet skattetrykk.

Skjerpet formuesskatt

Arbeiderpartiledelsen har denne uka varslet at de ikke tenker å reversere alle skattelettelsene som er gitt av Erna Solbergs regjering. Da partileder Støre og nestleder Tajik la fram sitt alternative budsjett for 2021 i går, viste de fram detaljene i skatteopplegget.

Arbeiderpartiet legger fram sitt alternative statsbudsjett

SKATTENIVÅ: Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Hadia Tajik og partileder Jonas Gahr Støre la fram sitt alternative budsjett torsdag.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Partiet vil omfordele mer. Det gjør de ved å hente inn mer penger fra formuesskatten mens de senker inntektsskatten for flere grupper.

Partiet henter inn sju milliarder i økt formuesskatt. Men skatten fra folks inntekter og fra bedriftene skal samlet sett ikke opp fra Solberg-regjeringens nivå. «Samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter vil være uendret fra 2020-nivå», skriver partiet i sitt alternative budsjett.

Vil unngå det samme som sist

Mange politikere i Arbeiderpartiet som NRK har snakket med er redde for at de skal oppleve det samme som i stortingsvalgkampen 2017 dersom de gjør som AUF vil, og går til valg på økte skatter. Etter valgnederlaget i 2017 var det mange i partiet som pekte på nettopp skattesaken som årsak.

Næringspolitiske talsperson i Arbeiderpartiet Terje Aasland er en av dem som nødig ser noen gjentakelse.

Terje Lien Aasland

INGEN TVIL: Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Terje Aasland mener det er viktig å få bort enhver tvil om skattenivået

Foto: Anne Longvik / NRK

– Det er viktig at vi er forutsigbare og tydelige på at det skattenivået vi har nå skal være grunnlag også for fortsettelsen, sier han.

Mer modne for skattedebatt etter korona

SV og Rødt har denne uka kritisert Ap for å være for forsiktige i skattepolitikken. Også AUF-lederen mener partiet ikke bør være engstelig for å gå til valg på økte skatter.

– Jeg tror man er bekymret for at det å diskutere skatt ikke gagner oss. Men jeg tror det er en ganske annen situasjon i 2021 enn i 2017, sier Hoem og viser til koronapandemien.

– Ulikhetene har økt og spesielt ser man at ulikheten rammer hardt i koronakrisa vi er i. Folk har sittet i ukevis i leilighetene sine og sett på tingene sine og funnet ut at det ikke er det som gjør dem lykkelige. Så jeg tror at vi er mer modne for å ha en tydelig debatt om at man må hente inn enda mer fra dem som har mest fra før, sier hun.

Uenig

Partileder Jonas Gahr Støre er altså ikke enig, og viser til oppslutningen om partiets programforslag.

– Hva sier du til de i partiet, for eksempel AUF, som mener dere bør våge å gå til valg på en samlet skatteøkning?

– Vi får økte inntekter fra de med høyest formue som må betale mer i skatt. Men vi sier også tydelig at innenfor inntekt så er turen kommet til de med vanlige lavere inntekter. De får lettelsene, og da må de med høyere inntekter betale mer. Og så er det viktig for oss å si til bedriftene at deres skatt ligger fast, svarer Støre.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger