Hopp til innhold

Ap vil ha flere oljemilliarder inn i budsjettet

Arbeid, velferd og klimakutt er de tre hovedsatsingene til Ap fremover. Partiet må ta mer av oljefondet enn regjeringen for å få budsjettet til å gå opp.

Statsminister Erna Solberg redegjør om korona håndteringen

BRUKER MER OLJEPENGER: Finanspolitisk talsperson, Hadia Tajik, presenterer torsdag hvordan Arbeiderpartiet ville brukt budsjettmilliardene.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Torsdag formiddag presenterer det største opposisjonspartiet på Stortinget sitt alternative budsjett.

For å hente penger til kjernesakene, har Ap flyttet på 8,4 milliarder, sammenlignet med budsjettet til regjeringen.

Allerede i vår varslet Ap at det kunne bli nødvendig å ta flere milliarder fra Statens pensjonsfond utland. I det alternative budsjettet legger Ap opp til å bruke ytterligere 14,7 milliarder fra oljefondet.

Setter ikke sluttdato for økt oljepengebruk

Arbeiderpartiet har tidligere gått kraftig ut mot regjeringen for den økte oljepengebruken siden 2013.

Men i årets alternative budsjett velger Ap å legge seg på et høyere nivå for oljepengebruk enn regjeringen. Det er i sterk kontrast til partiets profil i tidligere alternative budsjetter.

På spørsmål om hvorfor Arbeiderpartiet nå velger denne linjen, peker Tajik på at handlingsregelen åpner for mer pengebruk i krevende tider.

Når landet er i en pågående pandemi, med en økonomisk usikkerhet som kommer til å strekke seg langt inn i fremtiden, så er det en rett å bruke mye penger for å holde folk i arbeid og for å sikre sosial rettferdighet, sier Aps finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, til NRK.

– Du sier at koronapandemien kan komme til å vare lenge. Hvor lenge kan oljepengebruken som vi ser Aps budsjett i dag vare?

– Høy oljepengebruk generelt er ikke bærekraftig for velferden i Norge. Det er Arbeiderpartiet veldig tydelige på. Men det er nettopp ved å holde folk i arbeid og sikre sosial rettferdighet når krisen pågår at man kan forebygge større problemer på et senere tidspunkt.

Kan man se for seg da tilsvarende oljepengebruk fra Ap også neste år og året etter?

– Det er et helt hypotetisk spørsmål. Det vil avhenge av den økonomiske situasjonen. Jeg håper man har fått bedre kontroll med koronapandemien innen den tid. Det vil ha betydning for den helhetlige håndteringen videre, sier Tajik.

Mens regjeringen la opp til å bruke 3,2 prosent av den antatte årlige avkastningen av oljefondet, vil Ap bruke 3,4 prosent. Dermed er både budsjettet til Ap og regjeringen utenfor handlingsregelen på 3 prosent.

Henter én milliard fra formuesskatten

Milliardene skal blant annet gå til et løft i helsevesenet. Ap vil at hver fastlege skal ha 50 færre pasienter, og vil rulle ut en tillitsreform i hele det offentlige Norge.

– Når stadig flere får privat helseforsikring gjennom arbeidsplassen, skjer det en uthuling av helsevesenet, sier Tajik.

Det skal også bli billigere å gå til legen hvis partiet får det som de vil.

– Det er helt uhørt at Høyre-regjeringen midt under en koronapandemi vil gjøre det dyrere å bli sjuk. Det vil Arbeiderpartiet rydde opp i, sier Tajik.

Hadia Tajik (Ap) i vandrehallen på Stortinget etter fremleggelsen av Arbeiderpartiets alternative budsjett 12. november.

Arbeiderpartiet vil omprioritere nesten 8 milliarder av statsbudsjettet i sitt forlag til alternativt budsjett som ble lagt frem torsdag. Støtten til HRS på 1,8 millioner kroner ryker. Pengene skal i stedet gå til å styrke politiets arbeid mot hatkriminalitet. Her er nestleder Hadia Tajik etter fremleggelsen.

Foto: Camilla Helen Heiervang

Kuttet i formuesskatten fra regjeringen på over én milliard tas ut. I stedet vil Ap bruke pengene på å få frikortgrensen ned til 2.460 kroner i 2021.

– I vårt forslag til statsbudsjett foreslår vi at folk får lettelser fra 700 kroner til 2.000 kroner gjennom endringer i egenandelstaket, slik at det for ganske mange flere blir billigere å oppsøke legehjelp og å kjøpe medisiner, sier Tajik.

Regjeringen la opp til å slå sammen dagens ordning med to egenandelstak til et felles tak på 3.183 kroner.

Rundt 1,1 millioner nordmenn ville få en ekstrautgift på opptil 723 kroner i året med den nye ordningen, mens 183.000 nordmenn ville spare 1.453 kroner.

Vil ansette flere i staten

Ap legger også opp til å hente 2,4 milliarder fra konsulentbruken som regjeringen har satt av penger til. Konsulentkontraktene mellom private aktører og staten løper gjerne over flere år.

– Vi vil bruke en stor del av pengene på heller å ansette folk i faste stillinger for å bygge opp fagmiljøer i det offentlige, sier Tajik, som vil bruke 1,2 milliarder på statlige ansettelser.

– Vil Ap hypotetisk avslutte eller endre på konsulentkontraktene som løper for å flytte pengebruken til ansettelser i staten?

– Vi lager budsjetter vi ville styrt på. I regjering ville man også hatt muligheten til å planlegge for slike reduksjoner, god tid i forveien. Det ville iallfall en Ap-ledet regjering gjort, sier hun.

Høyre: – En gigantisk skatteregning

Finanspolitisk talsperson Mudassar Kapur i Høyre går hardt ut mot Aps reversering av formueskatten.

– Det som ikke er forventet er at man skal sende en gigantisk skatteregning til de som skaper norske jobber, når næringslivet fra før er i knestående, sier Kapur til NRK.

Høyres skattepolitiske talsperson Vetle Wang Soleim er svært kritisk til forslagene som Ap legger frem.

– Støre og Tajik la i dag frem et budsjett for mer stat, mer skatt og færre jobber, skriver Soleim i en e-post til NRK.

– Jeg tror alle som akkurat nå opplever utrygghet på grunn av koronakrisen, er enig i at det siste norske jobber trenger nå, er Støres skatteregning. Vi i Høyre mener vi må skape mer, ikke skatte mer, skriver han.

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim fra Høyre

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

Soleim mener også Arbeiderpartiets reversering av formueskatten kan skape store problemer for bedrifter som sliter som følge av koronakrisen.

– Det er rart at Støres beskjed til bedriftene som nå går med underskudd, må permittere ansatte og prøver å unngå konkurs, er at de må betale enda mer til staten, fremfor å få flere i jobb, skriver Soleim.

Soleim mener også det er viktig at statlige etater har rom til å bruke konsulenter i prosjekter som krever spesialisert kompetanse.

Dersom alternativet er å ansette alle man har midlertidig behov for i faste stillinger, så er det et vanvittig misbruk av både økonomiske og menneskelige ressurser.

KrF: – En drittpakke

Ap vil også kutte 745 millioner kroner i kontantstøtten og fjerne 147 millioner kroner fra støtten til private barnehager. Deler av potten skal gå til gratis SFO, 2.900 nye barnehageplasser og flere barnehagelærere.

Det får Kristelig Folkepartis familiepolitiske talsperson Jorunn G. Lossius til å reagere.

– Ap serverer rett og slett en drittpakke for familiene, sier hun.

KrF mener Arbeiderpartiet fratar familiene valgfrihet ved å kutte kontantstøtten og senke engangsstønaden for foreldrepermisjon. Det gjør det vanskeligere for foreldre som ikke er i jobb å få barn, mener Lossius.

– Da kan en spørre seg: Er det bare familier med god råd Ap vil at skal ha valgfrihet? spør hun.

AKTUELT NÅ