Hopp til innhold

AUF-topp bekrefter: – Det var en ukultur

Generalsekretæren i AUF sier flere tiltak har ført til bedringer i kulturen i ungdomsorganisasjonen.

Renate Tårnes AUF

Generalsekretær i AUF, Renate Tårnes, mener at det er voksne politikeres ansvar å unngå uønsket oppførsel overfor yngre partifeller.

Foto: Sandra Skillingsås, Arbeiderpartiet

I lys av de mange varslene som har kommet inn mot Ap-politikere den siste tiden, bekrefter generalsekretær i AUF, Renate Tårnes, at det har vært en ukultur blant partifeller.

Hun sier samtidig at mye har blitt gjort de siste årene for å forhindre upassende atferd i partiet.

– Selv om #MeToo har bekreftet at det foregår seksuell trakassering også i politikken, har AUF gått en lang vei. Kulturen er en annen i dag enn det var for mange år siden.

Ny bekymringsmelding om Ap-topper

Onsdag kom det frem at flere Ap-topper er omtalt i en ny bekymringsmelding som Ap-ledelsen mottok 22. desember. En tidligere ungdomspolitiker har meldt fra om det hun opplevde som upassende oppføsel fra flere Ap-politikere i ledende posisjoner.

Kvinnen beskriver en ukultur sentralt i Ap med festing, alkohol og seksuelle tilnærmelser overfor unge AUF-ere.

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, sier at det har vært en ukultur, men mener den daterer flere år tilbake i tid.

– Det har skjedd mye de siste 20 åra og de siste 10 åra med helt konkrete tiltak og bevisstgjøring rundt alkoholbruk, hvordan du skal legge til rette for trygge arenaer der yngre og eldre er til stede samtidig, og holdningsskapende arbeid.

– Det handler om bevisstgjøring

Tårnes forteller at flere tiltak har blitt satt til verks for å øke fokuset på seksuell trakassering innad i partiet og at slike situasjoner er noe de lærer av.

– Det handler mye om bevisstgjøring blant våre medlemmer, men også i de arenaene der vi er sammen med partiet og på tvers av de organisasjonene vi jobber med, sier hun og peker på at seksuell trakassering jevnlig er et tema blant AUFs tillitsvalgte.

Hun legger til;

– Oppførsel som er ugrei på grunn av asymmetrisk maktforhold og stor aldersforskjell er den voksnes ansvar og er noe alle må være beviss.

Hun mener det eksisterte en annen kultur i ungdomspolitikken en del år tilbake enn den man ser i dag.

– Vi og de andre ungdomspartiene har innført flere tiltak for å sikre trygge rammer for unge å uttrykke sitt engasjement.

Tårnes vil ikke gå inn på hva hun eller ungdomspartiet mener om håndteringen av varslingssakene de siste ukene og sier de ikke kan kommentere enkeltsaker.

AKTUELT NÅ