– Årdal er et ektefødt barn av Arbeiderbevegelsen

Partisekretær Raymond Johansen forklarer hvordan Arbeiderpartiet har fått «gode resultater» i Årdal.

Raymond Johansen

Partisekretær Raymond Johanseni Ap: - Vi er optimistiske med hensyn til høstens valg i Årdal.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I industribygda Årdal i Sogn og Fjordane har Arbeiderpartiet sikret seg en oppslutning på over 70 prosent i de siste valgene. Den lokale partiledelsen sier at de har en «hotline» inn til partiet sentralt på Youngstorget.

Samtidig sliter den lokale opposisjonen med rekrutteringen, og partiet får kritikk for å bruke penger på omstillingsprosesser i bygda for å «kjøpe» seg stemmer.

Les mer: Her stemmer 8 av 10 på Arbeiderpartiet

Les også: Her er partienes favorittkommuner

Industrisamfunn

– Hva tenker du om at Ap har fått en oppslutning på over 70 prosent i de fire siste valgene i Årdal?

– Arbeiderpartiets tanke om at en må skape før en kan dele, er veldig tydelig i Årdal. Det er arbeid og næring som legger grunnlaget for velferden. Orden i økonomien og en aktiv stat og kommune som legger til rette for næringsvirksomhet og bidrar positivt i omstillinger, har gitt gode resultater i Årdal.

– På kort tid har Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Trond Giske og du besøkt bygda. Hvorfor er båndene til Årdal så viktig for Ap?

– I industrisamfunn som Årdal har Arbeiderpartiet historisk stått sterkt. Det var disse samfunnene som, basert på vannkraft, bygde opp industri og skaffet inntekter til Norge slik at velferdsstaten kunne bygges opp og klasseforskjellene bygges ned.

– Slik sett er Årdal, Sunndal, Mo i Rana, Rukjan og andre industristeder historisk sett ektefødte barn av Arbeiderbevegelsen. Den sosialdemokratiske modellen med tett samarbeid mellom arbeidsgiverne, fagbevegelsen og staten er også avgjørende for å sikre finansiering av velferden videre og for å møte utfordringer framtidens arbeidsliv står overfor både i Årdal og andre steder.

Sterkt lokallag

– Hvor viktig er det for Ap å gjøre det bra i Årdal?

– Det er selvsagt viktig for Arbeiderpartiet å fortsatt gjøre gode valg i Årdal. Vi er optimistiske med hensyn til høstens valg.

– Har partiledelsen i Årdal en ekstra god kontakt med partiledelsen på Youngstorget?

– Årdal Ap er et veldig sterkt partilag med svært erfarne og dyktige politikere. De har, som andre sterke lokalpartier, tett og god kontakt med ledelsen i Arbeiderpartiet.

– Lokalt engasjement i politikken er skadelidende i Årdal på grunn av Aps voldsomme dominans. Hva tenker du om det?

– Det er hyggelig at Arbeiderpartiet har stor tillit i Årdal. Demokratiet i alle kommuner fungerer slik at de som har størst tillit i befolkningen også har størst innflytelse. Slik må det være.

Kjøp av stemmer?

– Kritikerne mener at partiet «kjøper» stemmer i Årdal – nå sist i sammenheng med redningspakken rundt dørfarbrikken Dooria, som senere gikk konkurs. Regjeringen har brukt skattebetalernes penger og presset Innovasjon Norge til å subsidiere næringsvirksomhet for at enkelte partier skal ha oppslutning, sier Frps Per Sandberg. Kommentar?

– For Arbeiderpartiet er det viktig at stat og kommune kan bidra i vanskelige omstillingsprosesser. Særlig i mindre lokalsamfunn vil omstillinger kunne være dramatiske - ikke bare for den enkelte arbeidstaker, men for hele lokalsamfunnet. I tillegg er sterke industristeder er stor styrke for Norge.

– Derfor var det riktig og viktig å støtte Årdal i omstillingsprosessen. Men det er greit å presisere at det er Innovasjon Norge som i hvert tilfelle bestemmer hvilke prosjekter de vil støtte.

Les også: Les også om Frps dominans i Stranda.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger