- Støre advarte Jagland før fredsprisutdelingen

– Det er dobbeltmoral og et tydelig overtramp, sier leder i Utenriks- og forsvarskomiteen Ine Marie Eriksen Søreide

Ine Marie Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre bekrefter at han snakket med Thorbjørn Jagland, men benekter å ha utøvet press. Ine Marie Eriksen Søreide mener at Støre opptrådte urutinert. Lørdag møttes de til debatt i NRK Ukeslutt.

Foto: Emrah Senel / NRK

Utenriksminister Jonas Gahr Støre videreformidlet kinesiske myndigheters frykt for at årets fredspris skulle gå til en opposisjonell.

Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland og Jonas Gahr Støre var begge i New York i forbindelse i forbindelse med åpningen av FNs hovedforsamling i slutten av september.

Da valgte Støre å dele sine tanker om årets fredspristildeling med Jagland, melder Aftenposten.

Ifølge kilder avisen har snakket med, skal Støre ha gitt uttrykk for synspunkter og reist problemstillinger.

Video Støre avviser Nobel-press

VIDEO. Se innslaget fra Lørdagsrevyen.

Press fra kinesiske myndigheter

Etter at den fengslede demokratiforkjemperen Liu Xiaobo ble nominert til Nobels fredspris av minst fire ulike individer og grupper, har han vært blant favorittene til å bli årets prisvinner.

De siste ukene før Jaglands kunngjøring 8. oktober, ble Utenriksdepartementet (UD) stadig sikrere på at årets fredpris skulle gå til Liu. Dette skyldtes blant annet at presset fra kinesiske myndigheter var langt større enn det har vært tidligere år.

Kinesiske myndigheter mener Liu Xiaobo er en kriminell og at fredspristildelingen var en skam.

Fortalte komiteen

I New York skal Støre ha trukket Jagland til side og uoppfordret tatt opp de politiske og økonomiske konsekvensene av at årets fredspris kunne gå til en kinesisk opposisjonell.

Aftenposten skriver at flere vitner observerte samtalen mellom utenriksministeren og komitélederen. Noen av disse reagerte.

Uttalelsene fra Støre var såpass uvanlige at Jagland skal ha sett seg nødt til å gi et referat av samtalene til en samlet nobelkomité i etterkant, får avisen opplyst av kilder med god kjennskap til komiteens arbeid.

– Nobelkomiteen måtte få totalbildet før den tok den endelige avgjørelsen, sier en velinformert kilde.

Formann i Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, med et bilde av fredsprisvinneren

Formann i Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, med et bilde av fredsprisvinneren Liu Xiaobo.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Benekter å ha utøvet press

Jonas Gahr Støre og leder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide, møttes lørdag til debatt i NRK Ukeslutt.

Utenriksministeren forteller at han møtte Jagland to ganger mens begge var i New York.

– Det ene var i midtøstensammenheng, og da snakket vi ikke om Nobelprisen. Så hadde jeg et møte med Kinas utenriksminister. Han fortalte meg at det kunne få konsekvenser for Kinas forhold til Norge dersom Liu får fredsprisen. Jeg møtte Jagland på gaten like etterpå, og fortalte ham at jeg opplevde et stort engasjement fra kineserne. Jeg delte bare et inntrykk. Det var helt naturlig for meg å si det til Jagland, og det hadde han forståelse for, sier Støre til NRK.

– Kunne dette oppfattes som en advarsel?

– Jeg vil kategorisk avvise at det har vært noen form for press fra min side, sier han. Det vil jeg utelukke helt. Jeg synes ikke det er unaturlig at en norsk utenriksminister formidler inntrykk fra Kinas utenriksminister som er av en type som denne, sier Støre.

Støre sier at kineserne, som ikke anerkjenner forskjellen mellom Nobelkomiteen og norske myndigheter, har advart Norge årlig mot å gi prisen til en kinesisk opposisjonell.

– Men engasjementet har vært større i år, sier han.

Søreide og Støre, debatt i NRK Ukeslutt

Ine Marie Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre gjestet NRK lørdag formiddag.

Foto: Emrah Senel / NRK

– Urutinert av Støre

Leder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide, er overrasket over at utenriksministeren har snakket med Nobelkomité-lederen om konsekvensene av en mulig tildeling.

Søreide sier overfor NRK at Jonas Gahr Støre har opptrådt urutinert:

– Jeg oppfatter Støre som en klok politiker. Men hvis disse påstadene stemmer, er det dobbeltmoralsk og et tydelig overtramp av utenriksministeren. Nobelkomiteen skal være uavhengig. Det var kjent at kinesiske myndigheter er motstandere av at fredsprisen kunne gå til en kinesiske dissident. Hva var da grunnen til at Støre skulle snakke med Jagland om det? spør Søreide overfor NRK.

Hun sier at det er nokså uvanlig at en norsk minister tar på seg rollen som mellommann.

– Uansett om de møttes tilfeldig eller ikke, så var det et høyst utidelig budskap. Støre bidrar til å undergrave hans og Nobelkomiteens argumentasjon på denne måten. Hans rolle er også å sørge for komiteens uavhengighet, sier Søreide.

– Jagland oppfattet det ikke som press

Støre er helt uenig med Søreide.

– Samtalen varte maksimalt i to minutter. Jagland lyttet til det jeg sa, og oppfattet det på ingen måte som press eller advarsel. Norske myndigheter har overhodet ikke tenkt å legge seg føringer i Nobelkomiteens arbeid, sier Støre.

Han sier at han har gratulert komiteen med beslutningen, og gitt uttrykk for at han respekterer den ved flere anledninger.

– Liu inngår i rekken av verdige vinnere, sier Støre.

Advart av andre også

Komiteen ble også informert om at andre skal ha forsøkt å påvirke utfallet av årets tildeling.

Den kinesiske viseutenriksministeren Fu Ying advarte Jagland i et møte i Strasbourg mot å gi prisen til en kinesisk dissident.

I sommer ga Fu uttrykk for det samme til Nobelkomiteens sekretær, Geir Lundestad, i Oslo.

Disse forsøkene på å påvirke hvem som skal få fredprisen ble ignorert av komiteen.

Møtte Kinas ambassadør

Ved flere anledninger har utenriksminister Støre uttrykt tydelig at Nobelkomiteen er uavhengig, og at kinesiske myndigheter ikke har noen grunn til å straffe Norge som nasjon for komiteens avgjørelse.

Støre hadde i går en lang samtale med Kinas ambassadør i Oslo, hvor han formidlet det samme budskapet.

– Jeg ga uttrykk for av vi fra norsk side reagerer med undring på tiltak rettet inn mot samarbeidet mellom Norge og Kina.

Han ønsket å ha samtalen i går, en uke etter tildelingen av fredsprisen, for å se an hvordan Kina reagerte på beslutningen.

– Helt urimelig

Utenriksministeren sa også etter at årets fredpris ble kunngjort, at en eventuell kinesisk reaksjon ville være «helt urimelig».

Støre utelukket også at norske styresmakter hadde forsøkt å legge seg opp i komiteens arbeid.

– Jeg har sagt til alle som har spurt at å forsøke å påvirke komiteen kan virke mot sin hensikt. Jeg har aldri sett det naturlig for Regjeringen å gå i diskusjon med komiteen, la han til.

Jonas Gahr Støre

Støre synes ikke det er unaturlig at Nobelkomiteen blir fortalt om et møte han har hatt med Thorbjørn Jagland.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Avlyst flere møter

Kinesiske myndigheter har, som UD fryktet, valgt å ignorere det faktum at Nobelkomiteen opererer uavhengig av norske myndigheter.

De siste dagene har en rekke avlysninger tikket inn, krydret med skarpe uttalelser som at Norge «oppfordrer til kriminalitet ved å gi nobelprisen til en dømt kriminell.»

Mandag denne uken fikk fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen på kort varsel beskjed om at et planlagt møte med hennes kinesiske kollega var avlyst. Beskjeden kom etter at det norske følget hadde landet i Shanghai.

I tillegg har Kina avlyst minst fire delegasjoner til Norge samt kansellert en norsk-kinesisk operaforestilling. Lederartikler i kinesiske aviser kritiserer Liu Xiaobo, komiteen og Norge.

Frykter for handelsavtale

Kina er en av Norges viktigste handelspartnere for varer og et svært viktig eksportmarked for Norge i Asia.

Nå frykter mange politikere og næringslivsledere at kinesernes sinne vil føre til at de pågående forhandlingene om en bilateral handelsavtale med Kina, blir lagt på is eller i verste fall avlyst.

Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, bekrefter overfor NRK at det var en samtale mellom han og Støre om fredsprisen, men han har ingen kommentar til om han ble forsøkt presset.

Heller ikke komiteens sekretær Geir Lundestad eller andre komitémedlemmer ønsker å kommentere saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger