Færre mobbes i skolen – femteklassingene på mobbetoppen

Nye tall fra Kunnskapsdepartementet viser laveste andel av mobbetilfeller siden 2007. Femteklassinger rapporterer mest mobbing.

Emma Vårdal Skrøppa, Teodor Monsen og Jonas Vårdal Aksnes

IKKE BRY DEG: Emma Vårdal Skrøppa, Teodor Monsen og Jonas Vårdal Aksnes er enige om at en ikke skal bry seg dersom noen mobber deg. Si heller ifra til en voksen.

Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

I 2017 var mobbetallene fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse på 6,6 prosent, i 2018 var de på 6,1 prosent.

I 2019 rapportere 6 prosent av elevene at de ble mobbet.

Denne andelen har aldri vært lavere på 13 år, ifølge Utdanningsdirektoratet. Femteklassingene er derimot på mobbetoppen.

På femte trinn oppgir 8,5 prosent av jentene og 9,2 prosent av guttene at de blir mobbet. Dette er nærmest halvert på 10. trinn, hvor litt over 4 prosent av jentene og guttene svarer at de blir mobbet. På videregående er andelen rundt 2 prosent.

– Ikke greit

På Halbrend skule i Førde er femteklassingene opptatt av at alle har det bra og ikke blir mobbet på skolen. En av elevene, Jonas Vårdal Aksnes, har flere ideer om hvordan man kan stoppe mobbing.

– Vi kan si til de som mobber at dette er ikke greit og at de må stoppe. Hvis de ikke stopper kan noen andre voksne komme og snakke med dem om det som ikke er bra med å mobbe og hva den som mobber føler. Og at de tenker selv om de blir mobbet, sier han.

GODE VENNER: Theodor, Jonas og Emma har det fint sammen på skolen.

GODE VENNER: Teodor, Emma og Jonas har det fint sammen på skolen.

Foto: FREDRIK JOHAN HELLAND / NRK

Teodor Monsen forteller at de har pratet i klassen om at det er viktig å si fra om mobbing til de voksne.

– Vi har pratet om at man ikke må mobbe, og at det ikke er vits i å gjøre det fordi det er mange voksne ute i friminuttet som kan se det. Læreren vår sier at vi alltid må i si fra, og ikke holde det inne.

– Går altfor sakte

– Det går nedover, men det går altfor sakte. Det er fortsatt altfor mange barn som opplever negative ting i skolehverdagen sin, og dette må vi jobbe med, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V)

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 2019 viser at antall som rapporterer at de blir mobbet avtar med årstrinn fra femte klasse til tredje år på videregående.

– Utviklingen går rett vei, men én mobbesak er én for mye. Alle barn har rett på en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier Grande.

Trine Skei Grande på Hele Norge Snakker

GÅR FOR SAKTE: Det går sakte nedover, men det går altfor sakte forteller kunnskapsminister og integreringsminister, Trine Skei Grande.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Flere tiltak de siste årene – bevilger 50 millioner i år

Regjeringen innførte nye og skjerpede bestemmelser om mobbing i opplæringsloven i 2017. Blant annet fikk alle fylker mobbeombud i 2018 og satset på å heve kompetansenivået til de ansatte i skolen.

Trine Skei Grande sier det er viktig at de voksne som underviser på femte trinn er oppmerksomme på at de underviser for elever hvor mobbing er vanskelig og krevende.

– Vi må jobbe mer systematisk og gi de som jobber med disse trinnene ekstra god ballast for å finne metoder som kan fjerne mobbingen på disse klassetrinnene, sier Grande.

Regjeringen bevilger i år 50 millioner kroner for å styrke kompetansen blant de voksne som jobber i skolen.

– Det vil gjøre dem bedre rustet til å kunne forebygge, oppdage og håndtere mobbing, sier Skei Grande.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger