Hopp til innhold

– Nye kabler til utlandet gir dyrere strøm

Når Statnett får grønt lys til å bygge nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia, kan det bety dyrere strøm for norske forbrukere, sier kraftanalytikere.

Stømkabelen NorNed legges ut

Olje- og energidepartementet ga mandag Statnett konsesjon til å bygge to nye strømkabler til Storbritannia og Tyskland. Bildet viser utlegging av NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland. Det er en undersjøisk kraftledning som er nesten 60 mil lang.

Foto: Statnett

Norges mulighet til å eksportere kraft til utlandet kan øke med nesten med 50 prosent i løpet av noen år.

Mandag ble det kjent at Olje- og energidepartementet gir Statnett konsesjon til å bygge sjøkabler til Tyskland og Storbritannia.

Tord Lien

- Utenlandskablene vil gi en betydelig verdiskapning, sier Olje- og energiminister Tord Lien. Spørsmålet er hvem som til syvende og sist må betale regningen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Muligheten for kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia vil gi en bedre utnyttelse av kraftsystemene, og bidra til betydelig verdiskapning. Disse kablene er viktige for at vi skal lykkes med satsingen på økt produksjon av fornybar energi, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Spørsmålet er verdiskapning for hvem.

For forbrukernes lommebok, er det langs fra sikkert at kablene er godt nytt, mener kraftanalytikere.

Samtidig vil økt kraftproduksjon de neste årene virke motsatt.

– Vil gi høyere strømpris

Analytiker Johan Olav Botnen i Markedskraft sier til NRK at priseffekten av kabelen til Tyskland trolig vil være liten, med en ventet nettoeksport nesten lik null.

– Kabelen som går til Storbritannia som kommer i 2020 vil ha en mye kraftigere virkning på prisen. Der forventer vi en ganske stor eksport på rundt 10 TWh pr år, som tilsvarer omtrent hele utbyggingen av elsertifikat-ordningen i Norge, sier Botnen.

Han anslår at effekten vil være at råvareprisen på strøm øker med anslagsvis åtte prosent, og at virkningen på prisen forbruker betaler kan bli to til tre øre pr KWh.

Senioranalytiker John Brottemsmo i Bergen Energi sier til NRK at på grunn av høye karbonskatter i Storbritannia er kraftprisene der langt høyere enn i Norge og Norden.

– I 2020, når kabelen til Storbritannia står ferdig, kan vi vente at de nordiske og norske prisene går noe opp, men det blir ikke dramatisk, sier Brottemsmo.

– Grønne sertifikater virker motsatt på prisene

Norge står foran en storstilt utbygging av fornybar energi frem mot 2020, på grunn av ordningen med de såkalte elsertifikatene.

Det er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder.

Botnen i Markedskraft sier at en positiv effekt er at forbrukerne vil få en mer stabil årspris når mer av vannkraftoverskuddet kan eksporteres, og at importen kan økes i tørre perioder. Han mener at Norge trenger et eksportmarked for å få opp lønnsomheten i de prosjektene som skal utvikles.

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Markedskraft spår lave strømpriser de neste åra.

- Utenlandskablene vil gi en høyere strømpris for forbrukerne, sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Markedskraft.

Foto: Markedskraft

– Betyr det at dette er bra for landet men ikke så bra for lommeboka til norske forbrukere?

– Vel, husk på at el-sertifikat-ordningen også vil medføre en prisreduksjon før de nye kablene kommer på plass, så summa summarum har vi nokså uendrede kraftpriser fremover i tid. Vi står foran helt marginale prisøkninger, sier kraftanalytikeren.

– Men isolert sett medfører de nye utenlandskablene en økt pris?

–Ja, det er klart. Men fra et lavt nivå, sier han.

Brottemsmo i Bergen Energi kommer med tilsvarende analyse.

– I sum kan prisen i 2020 være lavere enn den strømprisen vi ser i dag, til tross for englandskabelen, sier Brottemsmo.

– Så den nye kabelen vil føre til høyere priser, men det vil motvirkes av økt produksjon i det nordiske elsertifikatmarkedet?

– Ja. Det er helt korrekt, sier han.

SSB-forsker: – Strømkundene må betale

– Kraftforbindelsene vil bidra til at norsk fornybar energi kan erstatte fossil energi i Europa og vil legge forholdene til rette for grønn verdiskaping i Norge, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i en kommentar.

Men det gjenstår å se om det koster mer enn det smaker.

Torstein Bye, som er fagdirektør i SSB og ekspert på kraftmarkedet, skrev i 2012 en forskningsartikkel der konklusjonen var at staten og kommunene kan komme til å tape mellom 13 og 20 milliarder kroner på ordningen med grønne sertifikater.

Blant konklusjonen var at forbrukerne kunne bli dem som til slutt måtte plukke opp regningen for en større kraftproduksjon enn det var behov for.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med Bye mandag for en kommentar.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger