Tiden renner ut for søknader om småkraftverk

De fleste har fått med seg at fjoråret var en av de siste mulighetene til å søke for å komme med i elsertifikat ordningen til NVE. Men om noen ikke har overholdt tidsfristen kan det fortsatt være håp.

Helgåa

Bilde av Helgåa sett fra hotellet ved Øye. Bildet er tatt fra veien gjennom Norangsdalen mot Norangsfjorden. Her søkes det om elsertifikat for småkraftverk.

Foto: Fra søknaden om småkraftverk Helgåa sett fra hotellet ved Øye

– Kraftverk må levere strøm innen 2020 for å være berettiget til elsertifikat, sier Solveig Silset Berg i konsesjonsavdelinga til NVE.

Og 2020 kan virke langt fram men konsesjonsbehandling tar tid.

Berg har et varsko til grunneiere som ønsker å søke om å bygge ut småkraftverk.

– Søknadene må være inne innen 2012 for at vi skal klare å behandle dem innen 2017, sier hun.

Det koster å bygge ut fornybar karftproduksjon

Å bygge ut fornybar kraftproduksjon koster i de fleste tilfeller mer enn den prisen produsentene kan få i strømmarkedet. Derfor har Stortinget vedtatt en lov om elsertifikater som legger til rette for å opprette et felles elsertifikatmarked med Sverige. Støtteordning skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon fra for eksempel vann, vind og bio.

I Møre og Romsdal er 35 søknader om småkraftverk til behandling i NVE, mens 46 venter på behandling. For det haster med å få behandlet søknaden sin av NVE om en skal få glede av de grønne elsertifikatene.

Kan fortsatt få behandlet søknad

Fristen er altså egentlig ute. Men selv om noen ikke har fått levert søknad enda kan det fortsatt være håp.

– Hvis søknaden ligger i et område der vi behandler en pakke, så vil jo søknaden bli tatt med, og vi skal forsøke å behandle alle søknader vi har inne, sier hun.

– Det er altså ikke fånyttes å søke nå selv om vi er godt inne i 2013?

– Nei, det er ikke fånyttes, sier Berg.

Nedgang i tallet på søknader

De fleste har fått med seg at fjoråret var en av de siste mulighetene til å komme med i ordningen for å holde tidsplanen. Derfor er det nå en klar nedgang i tallet på søknader.

– De fleste har kommet med søknader. Vi fikk ganske mange søknader inn i fjor i forhold til hva vi har fått inn hittil i år, sier Berg.

Kart over Helgåa

Kart hentet fra søknad om småkraftverk som viser nedbørsfeltet for inntakspunktet ved Helgåa.

Foto: Kart fra søknaden