– Vi vet at unge norsksomaliere rekrutteres til å krige for Al-Shabaab

Det finnes personer i Norge som bevisst forsøker å rekruttere norsksomalisk ungdom på skråplanet til å krige for Al-Shabaab i Somalia, forteller somaliere NRK har snakket med.

Shahar Abdi Afrah og Buulo Burde etter angrep i Somalia

Shahar Abdi Afrah holder foredrag om sin bekymring for Al-Shabaabs fremvekst i Norge. Det hevdes at en norsksomalier stod bak selvmordsangrepet i Buulo Burde i Somalia tirsdag.

Foto: Mohamed Abdiwahab/Kristine Hirsti / Afp/NRK

Abdullahi Gafow, Ahmed Ali Wais og Shahar Abdi Afrah

Abdullahi Gafow, Ahmed Ali Wais og Shahar Abdi Afrah mener myndighetene må komme mer på banen for å bekjempe rekruttering til Al-Shabaab.

Foto: Kristine Hirsti / NRK
Trond Hugubakken

Kommunikasjonssjef i PST Trond Hugubakken tror støtten til Al-Shabaab er mindre en tidligere blant norsksomaliere.

Foto: Pressebilde / PST
Lars Akerhaug

Forfatter av 'Norsk Jihad' mener unge norsksomaliere ser på Al-Shabaab som en frihetskamp.

Foto: Privat

– Det er mange som sympatiserer med Al-Shabaab i Norge. Vi vet at det rekrutteres, og at flere reiser til Somalia for å delta i krigføring med Al-Shabaab, sier Shahar Abdi Afrah til NRK.no.

Kun dager før meldingen om at det var en norsksomalier som stod bak selvmordsbomben i Buulo Burde i Somalia holdt Afrah foredrag i moskeen Islamic Cultural Center om fremveksten av Al-Shabaab i Norge.

Han omtales som en lederskikkelse i det somaliske miljøet i Norge og holder jevnlig fordrag i moskeen, ofte om Al-Shabaab.

– Det rekrutteres i fengsel

NRK treffer Afrah, leder for norsk-somalisk forum Abdullahi Gafow og Ahmed Ali Wais på en kafé i Oslo sentrum.

De har lest om norsksomalieren som hevdes å stå bak angrepet som skal ha tatt livet av 17 personer og er bekymret over rekrutteringen av norsksomaliere til Al-Shabaab.

– Det er personer her i Oslo som går aktivt inn for å rekruttere unge norsksomaliere som har havnet på skråplanet. Vi vet for eksempel at det rekrutteres i fengsel, sier Gafow.

– Har advart mot dette lenge

Ifølge Wais reiser mange til Somalia via naboland for å delta i krigshandlinger.

– De reiser via Kenya og reiser inn til Somalia ved hjelp av bil eller båt. På den måten registreres ikke reisen som til Somalia, men som en ferietur til Kenya. Mange av dem kriger for Al-Shabaab i Somalia, sier Wais.

De tre er bekymret for hva norsksomalierne tar med seg av erfaringer tilbake til Norge igjen – og mener at dette også bør bekymre norske myndigheter.

– Vi ønsker mer dialog med PST, politiet og kommunen for å få norsksomaliere til å forstå at dette er en terrororganisasjon. Dette har vi advart mot lenge, sier dem.

– En mer rendyrket terrororganisasjon

Politiets sikkerhetstjeneste har startet en etterforskningen etter meldinger om at selvmordsbomberen hadde tilknytning til Norge, men har verken avkreftet eller bekreftet at han bodde i Norge.

PST mener at sympatien for Al-Shabaab er blitt mindre blant somaliere i Norge.

– Grunnen er at Al-Shabaab i dag har blitt en mer rendyrket terrororganisasjon enn for noen år siden, da de var mer mangfoldige og drev blant annen med humanitær virksomhet.

– Men de har fortsatt tilhengere i Norge, og det foregår ulike former for støttevirksomhet her, sier kommunikasjonssjef i PST Trond Hugubakken til NRK.

Kan ikke gripe inn

Hugubakken understreker at PST ikke kan gripe inn overfor personer som reiser til Somalia eller som uttrykker støtte til Al-Shabaab.

– Vi konsentrerer oss om de aller farligste, de som har gått over en terskel med vilje og evne til å bruke vold.

Han sender anmodningen å gjøre mer for å hindre rekruttering av unge, norsksomaliere tilbake til det somaliske miljøet og til nærmiljøet rundt dem som radikaliseres.

– Uten at det er bekreftet har mannen bak Westgate-angrepet i Nairobi trolig vokst opp i Norge. Noen må ha sett at han ble radikalisert, og det er lokale aktører som er de første som kan ta i det. Det kan være alt fra rektor på skolen, til idrettslag eller folk i nærmiljøet, sier Hugubakken.

– En frihetskamp

Tidligere VG-journalist og forfatter av boken «Norsk Jihad», Lars Akerhaug, sier at selv om støtten til Al-Shabaab blant somaliere i Norge var bredere før, er det mye som tyder på at flere ungdommer radikaliseres og reiser til Somalia.

– Som gruppe gjør ikke somaliere det så bra. De sliter på arbeidsmarkedet og med andre sosiale faktorer. For unge mennesker kan islamistiske bevegelser som Al-Shabaab være et alternativ, sier han.

Han mener norsksomalisk ungdom kan se på det å kjempe for Al-Shabaab som en frihetskamp.

– De kjøper en ideologisk pakke hvor norske verdier byttes ut med et islamistisk verdensbilde. Dette blir problematisk for Norge når de vender tilbake, sier Akerhaug.