Hopp til innhold

– Tror Telenor har visst mer enn de sier

– Det er vanskelig å tro at ingen av Telenors representater i Vimpelcoms styre visste noe om utbetalinger på 700 millioner kroner, sier Venstres Abid Raja. Næringsminister Monica Mæland har tillit til svarene hun har fått fra Telenor.

Stortingshøring om Telenor og VimpelCom

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité innledet onsdag morgen sin åpne høring om Telenors håndtering i VimpelCom-saken.

– Har det foregått korrupsjon i Vimpelcom, spør komiteleder Martin Kolberg Telenors styreleder Svein Aaser og Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

– Uroen for at det kan har skjedd er økt ettersom stadig nye opplysninger har kommet frem, men våre undersøkelser har ikke avdekket det, sier styreleder Svein Aaser.

– Har tillit til Telenors håndtering av saken

Næringsminister Monica Mæland sier til NRK.no rett etter avsluttet høring at hun har tillit til Telenors og styreleder Svein Aasers håndtering av saken.

– Basert på det jeg i dag vet har jeg tillit til Telenors arbeid på dette området, sier Mæland.

– Har du tillit til at Telenors styreleder og konsernsjef sier alt de vet om denne saken?

– Jeg har ikke grunnlag for å hevde noe annet enn at vi har fått de opplysningene vi skal og som vi har etterspurt, sier næringsministeren.

Les også: – Telenor-topper godkjente utbetalinger til presidentdatter

Telenors styreformann Svein Aaser og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas

Telenors styreformann Svein Aaser og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas holdt pressekonferanse etter høringen i Stortinget.

Foto: Simon Solheim / NRK

Ytterst bekymret

Han sier at han er ytterst bekymret for at korrupsjon kan ha funnet sted, men at Telenor ikke har politimyndighet og ikke kan bevise det.

Telenors styreleder Svein Aaser sier i høringen av selskapet har nulltoleranse for korrupsjon, og at han etter at han kom inn som styreleder har vært imponert over Telenors arbeid for å unngå korrusjon.

– Tiden som Vimpelcom-aksjonær har vært turbulent og konfliktfylt, sier Aaser.

Han sier at styret har nedsatt egen spesialkomite for å følge opp denne saken, og at han som styreleder har sendt et brev til styrelederen i Vimpelcom med spørsmål om selskapets ledelse er egnet til å lede selskapet.

– Jeg har oppfordret Vimpelcoms ledelse til lå stå frem og forklare seg i denne saken, men det har ikke skjedd, sier Aaser.

I høringen sier han at det er lite sannsynlig at Telenor i fremtiden går inn i større selskaper som minoritetseier.

– Det har vært en av læringspunktene fra denne saken, sier han.

– Var ikke kjent med pengestrømmer til Takilant

– Jeg og Telenor tar denne saken på største alvor, og vil forsøke å opplyse Stortinget etter beste evne, sier konsernsjef Jon Fredik Baksaas i høringen.

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas sier at han forklarer seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité uten å føle seg bundet av noen taushetsplikt overfor VimpelCom.

Han sier at det er Vimpelcom som er under etterforskning, og at det aldri har gått pengestrømmer fra Telenor til de omstridte selskapene.

På spørsmål fra Venstres Abid Raja, sier Baksaas at han som styremedlem ikke har hatt innsikt i de omstridte betalingsstrømmer, og at dette har vært styrt av administrasjonen.

Spørsmål om korrupsjon fra Venstre

Spørsmål om korrupsjon til Telenor fra Venstre

– Vanskelig å tro på Telenor

– Varsellampene gikk på i 2012, sier Baksaas. Han sier at han ikke var kjent med betalinger fra Vimpelcom til selskapet Takilant.

Han sier at Telenors styremedlemmer i Vimpelcom har fått forsikringer fra administrasjonen om at alle utbetalinger har skjedd innenfor reglene for amerikansk anit-korrupsjonslovgivning.

Abid Raja sier til NRK at han tror at Telenor har hatt mer informasjon enn de gir inntrykk av.

– I alle fall har man bevisst valgt å vende ansiktet til. Det som det ikke er tvil om er at det er gode grunner til å stille spørsmål ved pengeoverføringene fra Vimpelcom til Takilant, og som nå er under etterforskning. Det er vanskelig å tro på at ingen av Telenors representanter har visst om disse 700 millioner kronene, sier Raja.

Han viser til at Telenor gjennom flere år har hatt styremedlemmer i Vimpecom.

APs Martin Kolberg sier på sin side at han tror at Telenors konsernsjef og styreleder har fortalt Stortinget alt de vet.

– Jeg må svare ja på det. Men jeg vil legge til at det er veldig rart for meg å forstå at ingen av Telenors styremedlemmer i Vimpelcom hadde noen konkret kunnskap om det denne saken gjelder, nemlig overføringen av hundrevis av millioner kroner til en konto på Gibraltar, sier Kolberg.

Tidligere næringsminister Trond Giske sier at han har tillit til at Telenor har fortalt det de visste mens han var statsråd.

– Jeg føler meg trygg på at Telenor fortalte oss det de visste da de hadde møte med oss i Næringsdepartementet i desember 2012. Så har det kommet frem ting i ettertid som viser at overføringene til Takilant var langt større enn de trodde. Telenor er også mye mer bekymret i dag enn de var da om at det kan ha foregått ulovligheter, sier Giske.

– Gjentatte forsikringer

– Vi har fått gjentatte forsikringer fra Vimpelcom om at alle utbetalinger som har skjedd i tråd med amerikansk anti-korrupsjonsrådgivning, sier Baksaas.

Delvis statseide Telenor er deleier i VimpelCom med 33 prosent av aksjene og 43 prosent av stemmene. Selskapet skal ha betalt 600 millioner kroner for å oppnå mobillisenser i Usbekistan.

Transparency International Norges generalsekretær, Guro Slettemark, var først ut til å forklare seg. Hun viste til at både Russland, VimpelComs hjemland, og Usbekistan er kjent som land med et omfattende korrupsjonsproblem.

– Alle varsellamper burde lyse

– Alle varsellamper burde lyse. Veien er veldig glatt, sa hun om Telenors engasjement i Usbekistan.

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og Martin Kolberg (Ap)

Telenor-sjef Jon Fredik Baksaas er innkalt til høring i Stortinget onsdag. Marin Kolberg (Ap) leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Foto: NRK

Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap), som er saksordfører, sa i sin innledning at bakgrunnen for høringen er korrupsjonsmistankene. Men Stortinget vil også ha svar på hva Næringsdepartementet visste om Telenors engasjement i Usbekistan.

– Vi håper denne høringen vil gi de nødvendige opplysninger i saken som vil gi bakgrunn for den konklusjonen komiteen skal treffe i sin innstilling, sa Kolberg.

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, selskapets styreleder Svein Aaser, tidligere næringsminister Trond Giske (Ap) og næringsminister Monica Mæland (H) skal alle forklare seg under høringen.

I et brev til Stortinget før helgen fremholder Telenor at taushetsplikten overfor VimpelCom går foran Stortingets ønske om informasjon.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger