– Pasienter skrives ut for tidlig

7 av 10 kommuner mener rus- og psykiatripasienter blir skrevet for raskt ut fra behandling og tilbakeført til kommunene.

Randi Rosenqvist

Psykiater Randi Rosenqvist mener nedleggelsen av sengeplasser i psykiatrien har gått for langt.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

240 store og små kommuner over hele landet har svart på NRKs omfattende undersøkelse om psykiatriske pasienter som ruser seg.

– Spesialisthelsetjenesten anser pasienten for ferdigbehandlet og forventer at en bolig tilsvarer rammer og trygghet som på lukket avdeling, er ett av svarene NRK fikk fra en kommune.

Mange av dem som tidligere bodde på institusjoner er de seneste årene overtatt av kommunene.

– Skrives ut for raskt

En annen kommune skriver at utskriving skjer for raskt uten god nok utredning.

– Yngre psykiatere tror det er nødt til å være sånn, og det er ikke noe rart at de tror det, fordi deres ledere har hele tiden sagt at «du må skrive ut, du må skrive ut, du må skrive ut,» sier psykiater Randi Rosenqvist.

Ordfører i Giske kommune, Knut Støbakk, mener at pasientene er for syke til å klare seg selv i lokalmiljøet.

– Det er mange som er for syke ute i kommunene, som burde ha fått et tilbud for å da å kunne få en sjanse til å bli frisk, sier Støbakk til NRK.

Krever bedre behandling

Flertallet av kommunene svarer også at de får for lite hjelp fra psykiatere og spesialister til å følge opp pasientene etter behandling. Resultatet er nye psykoser og mer rus.

Landsleder for Mental helse, Dagfinn Bjørgen, krever at pasientene både får tettere oppfølging og bedre behandling.

– Man er nødt til å være i institusjonen i en periode men også ha tett oppfølging i ganske lang tid etter at man blir skrevet ut, sier Bjørgen.

– Har gått for langt

Psykiater Randi Rosenqvist mener nedleggelsen av sengeplasser i psykiatrien har gått for langt.

– Omsorgen for disse pasientene må legges på helseforetakninvå med de rettssikkerhetsgarantier og den kompetanse som man forutsetter ligger der, sier psykiater Randi Rosenqvist.

I går skrev NRK at 8 av 10 norske kommuner sliter med å finne bolig til rus- og psykiatripasienter, og å integrere dem i lokalmiljøet. Flesteparten av kommunene mener også at de har ansvar for altfor syke pasienter, ifølge en stor NRK-undersøkelse.

Stålcontainere

Kommunene som tar imot pasientene føler seg «alene hjemme» i ansvaret for den krevende gruppen.

I Giske kommune i Møre og Romsdal klarer de ikke å bosette psykiatripasientene.

Nå blir de bosatt i stålcontainere. Mange av de kommunale boligene som er plassert i et byggefelt, er rasert og ødelagt av beboerne. Naboene forteller også til NRK at de er redde.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger