Hopp til innhold

– Kriminalomsorgen har planene klare for Breivik

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Etter det NRK kjenner til har Kriminalomsorgen planene klare for å overføre Breivik til en fellesskapsavdeling - men dette ligger trolig langt frem i tid.

Breivik og Storrvik i retten

Anders Behring Breivik og advokat Øystein Storrvik følger med når regjeringsadvokaten leser fra den siste risikovurderingen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Onsdag formiddag la Regjeringsadvokaten frem den siste risikovurderingen fra Skien fengsel i retten.

I risikovurdering fra desember i fjor, bes Kriminalomsorgen vurdere hvordan Breivik vil reagere på å bli flyttet til en fellesskapsavdeling. Breivik har sagt at han må skaffe seg våpen da. «Man må aldri se bort fra at han kan ha planer om vold»

Etter det NRK kjenner til har Kriminalomsorgen planene klare for å overføre Breivik til en fellesskapsavdeling, men dette ligger trolig mange år fremover.

Ifølge risikovurderingen skal Breivik ha kommet med ønsker om å sone på en egen avdeling med kun fascistiske innsatte, slik at de kan danne en gruppe.

Psykiater Randi Rosenquist skriver i risikovurderingen at «det siste års forløp viser at Breivik holder seg kontrollert og ideologisk. Risikoen er noe redusert, han har oppført seg eksemplarisk. Jeg vil likevel at man i 2017 prøver ut hvordan han vil reagere dersom man gir ham mindre oppmerksomhet på det politiske prosjektet hans, og gir ham mindre følelser av at han er VIP».

Gledet seg over Trump og Brexit

Ifølge den siste risikovurderingen oppfattes Breivik som stadig mer standhaftig og mer propaganderende enn noen gang.

Sejersted fortalte at Breivik har studert statsvitenskap fra fengselet, og tar ifølge vurderingen opp ord og uttrykk fra spillteori. I rapporten stiller gruppen, som vurderer Breivik, seg undrende til om det er lurt å la ham få studere statsvitenskap, men tar samtidig til etterretning at det er gitt Kriminalomsorgen har tillatt det.

– Han er ganske pågående i sine politiske analyser, og han gleder seg stort over Brexit og Trumps valgseier. Han mener i større grad enn før at han har rett, og andre tar feil, mens han tidligere kunne lytte på motargumenter. Han mener fascistene er blitt undertrykt i 70 år, han ønsker å korrespondere med Vigrid og Nordfront og vil etablere et politisk parti med dem, leste regjeringsadvokat Sejersted.

Han opplyser videre at Breivik ifølge risikovurderingen fra desember, skrev et brev til statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen i desember, med krav om å få etablere seg politisk.

Eksemplarisk

Rosenqvist skriver videre at man aldri må se bort fra at han kan ha planer som omfatter vold, selv om han opptrer kontrollert i det daglige, og at «man må ikke glemme at han selv har sagt at han må skaffe seg våpen dersom han overføres til en fellsskapsavdeling».

Ifølge risikovurderingen mener Rosenqvist Breivik har mer enn nok stimuli for å forebygge isolasjonsskader. «Han har tilgang til lege og sykepleier som han ikke benytter seg av».

Rosenqvist skriver også: «Det må dramatiske endringer til for ham over lengre tid, for at han risikomessig skal kunne friskmeldes. At han oppfører seg eksemplarisk i fengsels, gir ingen garanti».

AKTUELT NÅ