Nye sakkyndige: – Greit at Breivik tvangsinnlegges på Ila

De nye rettssakkyndige psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas sier ja til å observere Anders Behring Breivik på Ila, selv om de mener det ikke er optimalt.

Terje Tørrissen og Agnar Aspaas

Terje Tørrissen (t.v.) og Agnar Aspaas skriver har blitt oppnevnt som rettssakkyndige psykiatere for å vurdere den terrorsiktede på nytt.

Foto: Montasje / NRK

Det skriver psykiaterne i et brev til Oslo tingrett som NRK har fått tilgang til.

Det har lenge vært kjent at Anders Behring Breivik ikke vil samarbeide med de to nye rettssakkyndige psykiaterne, fordi han mener de mangler kompetansen som trengs for å forstå ham.

Det kan derfor være aktuelt å tvangsinnlegge Breivik, for på den måte å kunne vurdere den terrosiktedes tilregnelighet.

De to rettssakkyndige har tidligere bedt om at den terrorsiktede legges inn på Dikemark for observasjon.

– Vil gi verdifull observasjon

I brevet til Oslo tingrett skriver Tørrissen og Aspaas at de fortsatt mener at en fullverdig observasjon bare kan gjennomføres på Regional sikkerhetsavdeling Dikemark, eller en tilsvarende enhet, og at en observasjon som av sikkerhetsmessige grunner må gjennomføres på Ila vil gi et redusert observasjonsgrunnlag.

Like fullt åpner Aspaas og Tørrissen for at en eventuell observasjon kan gjennomføres på Ila fengsel, der den terrorsiktede nå oppholder seg.

«Selv om observasjon på Ila i en improvisert observasjonsenhet ikke er et fullgodt alternativ, vil også en slik løsning forventes å gi verdifull informasjon som vanskelig kan oppnås på annen måte», skriver Tørrissen og Aspaas i brevet til Oslo tingrett.

Videre heter det:

«I mangel av bedre alternativ finner de sakkyndige derfor å kunne anbefale at det gjennomføres observasjon etter straffeprosessloven paragraf 167 på Ila.»

En av Breiviks forsvarere, Vibeke Hein Bæra, sier til TV 2 at hun ikke er positiv til observasjon på Ila.

– Det har så vidt jeg vet aldri vært gjort før. Jeg kan vanskelig se for meg at det blir noen god ramme, sier Bæra, som også mener at det blir for liten tid til en ny observasjon fram til rettssaken, som starter om ni uker.

Kamera forstyrrende

I brevet gjøres det også klart at de ansvarlige ved Oslo politidistrikt har frarådet at observasjon av Breivik foregår på Dikemark, av sikkerhetsmessige grunner.

I brevet skriver også Tørrissen og Aspaas at der stilt krav fra Ila om at observasjonseheten, altså åstedet for observasjonen, skal overvåkes av et kamera.

Ifølge Tørrissen og Aspaas vil dette være et «forstyrrende element». De kreves også at eventuell kameraovervåkning ikke innebærer overføring av lyd, da dette vil «redusere muligheten for samhandling».

De to psykiaterne uttrykker også bekymring over at tiden Anders Behring Breivik vil bruke på å forberede seg til rettssaken mot ham vil redusere mulighetene for observasjon.

«Dersom innleggelse til tvungen observasjon skal gi mening, må det skje en avveining mellom hensyn til gjennomføring av selve observasjonen og til konkurrerende hensyn», skriver Aspaas og Tørrissen, og legger til at dette vil gjelde uavhengig av hvor en observasjon vil finne sted.

Avgjørelse i slutten av uka

Det er ennå ikke avklart om Anders Behring Breivik vil bli tvangsinnlagt for at de nye rettssakkyndige kan gjennomføre sin observasjon.

Det er ventet at Oslo tingrett vil ta en avgjørelse på dette spørsmålet i løpet av uka.

– Jeg er kjent med at de ulike parter har hatt et møte der de har diskutert eventuelle løsninger, med tanke på sikkerhet og lignende. Det er fortsatt slik at en avgjørelse i forhold til innleggelse er ventet i slutten av uka, sier informasjonssjef for Oslo tinghus, Irene Ramm, som ikke ønsker å si om brevet fra Aspaas og Tørrissen gjør det mer aktuelt med innleggelse på Ila.

Anders Behring Breivik har tidligere anket oppnevnelsen av nye sakkyndige via sine forsvarere. Denne anken ble imidlertid blitt forkastet av Borgarting lagmannsrett, og Breiviks forsvarere har anket videre til Høysterett.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger