Hopp til innhold

– Forklaringen til Mahads far har ingen bevisverdi

OSLO TINGRETT (NRK): Mahad Abib Mahamuds advokater mener det ikke er grunnlag for å vektlegge farens forklaring som bevis for at Mahamud egentlig er fra Djibouti.

Mahad Abib Mahamud i tingretten

PROSEDERER: Advokatfullmektig Elise Nygård prosederer i ettermiddag på vegne av Mahad Abib Mahamud.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mahad Abib Mahamud i tingretten.

SAKSØKER: Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten for å få tilbake statsborgerskapet sitt.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Advokatfullmektig Elise Nygård startet i ettermiddag sin prosedyre på vegne av Mahamud. Mahamud har saksøkt staten for å få tilbake sitt norske statsborgerskap.

Norske myndigheter mener Mahamud kommer fra Djibouti og ikke Somalia, slik han selv hevder.

Rettssaken er kraftig forsinket. Opprinnelig skulle forhandlingene avsluttes i ettermiddag, men statens prosedyre ved advokat Erik Bratterud er utsatt til i morgen formiddag.

– Faren visste ikke hva han snakket om

Intervjuet med Mahamuds far i forbindelse med søknaden om familiegjenforening har vært en del av bevisgrunnlaget for å frata ham statsborgerskapet.

– Det er uklart hvorfor fars intervju tillegges så stor vekt. Det er preget av stor indre motstrid, sier Nygård.

Hun viser til at faren i samme intervju oppgir både at han er født og oppvokst i Etiopia, og at han skal ha vokst opp i Djibouti. Men i søknaden oppgir han at han er født i Mogadishu – Somalias hovedstad.

– Søknadsskjemaet er det eneste hvor han har signert og gått god for opplysningene. Det går ikke frem at han har godkjent referatet av intervjuet med norske utlendingsmyndigheter.

Faren har også kommet med forskjellige versjoner av alderssammensetningen på barna hans i intervjuet med norske myndigheter.

Nybø viser også til at både Mahad, hans mor og søsken har oppgitt i intervju med norske utlendingsmyndigheter at faren var syk etter å ha blitt utsatt for slag, og trolig ikke visste hva han snakket om.

– Hans kone sier: «Min mann har problemer. Han er syk og ikke normal. Noen ganger ler han som et barn. Han vet ikke hva han snakker om. », refererer Nygård.

– Man kan ikke forvente at far, dersom han var kognitiv svekka, skal være i stand til å vurdere sin egen tilstand.

Nygård mener dette viser at intervjuet med faren ikke har noen bevisverdi.

Stavefeil

Navnelikheter har stått sentralt i saken, men Nygård peker på at norske utlendingsmyndigheter i en rekke av dokumentene har feilstavet navnet til flere av familiemedlemmene.

– Familiemedlemmene har selv fylt ut navnene sine i søknadsskjemaene, men ser man på intervjurapportene er navnene stavet annerledes.

Mahamud er oppgitt som referanseperson i intervjuene med familiemedlemmene som søkte om familiegjenforening, men her er navnet hans skrevet feil i flere varianter.

– Allerede her går det galt ut og det oppstår misforståelser, sier Nygård.

Utlendingsnemnda har også lagt vekt på en språktest hvor det vektlegges at Mahamud ikke behersker en somalisk dialekt fra Mogadishu, men heller har en mer etiopisk dialekt.

– Han var et lite barn da han dro fra Mogadishu. Da er det ikke merkelig at han ikke snakker dialekten. Språktesten er egnet til å gi saksøker en styrket tilknytning til Etiopia, og ikke til Djibouti slik saken anfører.

Nygård stiller seg også undrende til hvor stor vekt UNE har lagt på at Mahamud gjorde det så bra i fransk.

– Han har i hovedsak lært seg fransk etter at han kom til Norge. Det er også naturlig nok høyere krav i norsk og engelsk i skolen enn i fransk som man begynner med på ungdomsskolen, sier Nygård.

Hun viser også til en fransklærer som betegnet Mahamuds franskkunnskaper som grunnleggemde.

– Mahamud har beskrevet sitt gode språkøre og forklart at han fra ung alder var interessert i det franske språket da han hørte dette.

– Bevisene som er lagt fram i retten gir ikke grunnlag for å si at Mahamud har gått på skole i Djibouti hvor fransk har vært språket, sier Nygård.

– Kan ikke lastes for det Somalia har gjort

Staten har også mistenkt Mahamuds somaliske fødselsattest for å være falsk siden den i ettertid har blitt påført fødselsdatoen Mahamud bli tildelt da han kom til Norge.

– Dette kan høres rart ut. Men det skjer mye rart i Somalia som ikke saksøker kan lastes for, mener Nygård.

Mahamud har forklart at han sendte en kopi av sitt norske id-kort til somaliske myndigheter for å få utlevert fødselsdatoen. På disse id-papirene er det oppgitt den samme fødselsdatoen som i etterkant ble tilføyd fødselsattesten.

– Datoen i dette dokumentet er ikke grunnlag for å trekke i tvil saksøkers forklaring. Han forklarte at han sendte sine id-papirer ned, og det var dette han fikk i retur.

– Bevisene kan ikke tas til følge

Nygård gikk punktvis gjennom Utlendingsnemndas (UNE) vedtak og mener det ikke finnes noe som kan underbygge vedtaket om å frata Mahamud statsborgerskapet.

– Vi står igjen med en hel mengde løsrevne bevis som ikke kan tas til følge for noe. Vi anfører at vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap og utvisning fordi de er fattet på feil grunnlag, sier Nygård.

AKTUELT NÅ