Hopp til innhold
Helsingforskomiteen ber politkerne innføre foreldelsesfrist for å unngå at noen mister statsborgerskapet etter mange år i Norge.

– Uhyrlig vanskelig å vite hva som skjedde for 17 år siden

Helsingforskomiteen ber politikerne innføre en foreldelsesfrist for å hindre at personer som Mahad Abib Mahamud blir utvist etter 17 år Norge. – Urimelig å frata mennesker statsborgerskapet etter så lang tid, sier menneskerettighetsorganisasjonen.

Direktør i UNE, Ingunn-Sofie Aursnes kommenterer dommen i Mahad-saken.

Une om Mahad-dommen: – Bekrefter vår praksis i slike saker

Utlendingsnemnda (Une) mener Oslo tingretts dom mot Mahad Abib Mahamud er grundig. – Dette var en avgjørelse i tråd med tidligere praksis, og vi endrer da ikke praksis framover, sier Une.

Tapte statsborgerskap-saken

Mahad vil hente DNA-dokumentasjon for å bevise at staten tar feil

Mahad Abib Mahamud tapte utvisningssaken mot staten. Nå mener advokatene hans at DNA-dokumentasjon vil bevise at staten tar feil.