NRK Meny
Normal

– Fallitterklæring å sende fanger til utlandet

Norge vil sende 242 fanger til soning i Nederland. – En trist dag for Norge, sier Asle Aase i Norsk Fengsels – og Friomsorgsforbund.

«Norgerhaven» fengsel

Norske myndigheter vil sende 242 norske fanger hit, til Norgerhaven fengsel i Veenhuizen i Nederland.

Foto: RTV Drenthe / Presse

Sent i går meldte TV 2 at norske myndigheter har undertegnet en avtale om å sende opprette 242 fengselsplasser i Nederland. Asle Aase er nestleder i Norsk Fengsels – og Friomsorgsforbund, som med sine over 3000 medlemmer er det klart største fagforbundet innen kriminalomsorgen.

Aase legger ikke skjul på at han er dypt skuffet over at justisminister Anders Anundsen (Frp) vil sende fanger til Nederland for å få ned soningskøen.

– Det er en trist dag i Norge, fordi vi nå erkjenner at vi ikke klarer å gjennomføre straff idømt av domstolene i Norge innenfor Norges grenser. Det er en fallitterklæring, sier Aase til NRK.

Frykter for rehabilitering

Asle Aase

Nestleder Asle Aase i Norges Fengsels – og Friomsorgsforbund mener personer som er dømt i Norge, bør få sone i Norge.

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

NRK har tidligere fortalt at en av grunnene til at Nederland er villige til å ta imot fanger fra Norge, er at landet har halvert antallet innsatte de siste 10 årene. Dermed står mange fengselsceller ledig.

Norge har på sin side om lag 1200 personer i soningskø.

– Et land har overskudd av plasser. Et annet har underskudd. Er det ikke en god ting at man hjelper hverandre?

– Vi har en kriminalomsorg som er tuftet på en høy grad av rettssikkerhet. Vi har verdens beste fengselsbetjentutdanning, der vi er veldig opptatt av rehabilitering, ikke bare gjennomføring av soning. Men det er veldig tydelig at regjeringen er opptatt av køproblematikk. Fra mitt ståsted registrerer jeg at innholdssiden da settes på vent, sier Aase til NRK.

– Rehabiliteringsaspektet blir borte, og det er ganske alvorlig med tanke på at dette er mennesker som skal ut og kan bli din nabo, sier Aase.

Norsk sjef

Forslaget om å sende fanger till Nederland har fått kritikk fra flere hold. Bekymringen for at rehabilitering av fanger skal bli dårligere i Nederland deles av blant andre kriminolog Marte Rua. Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, Frode Sulland, mener Norge bør se på bruken av varetekt før man sender fanger til Nederland. Juss-Buss frykter at ordningen skal gå på bekostning av andre, permanente tiltak.

Også Arbeiderpartiet har varslet at de er imot ordningen, og Kari Henriksen frykter at manglende rehabilitering kan føre til økt kriminalitet.

Ifølge TV 2 skal fengselet i Nederland skal ledes av en norsk sjef, og legges under Ullersmo fengsel. Justisdepartementet har understreket overfor NRK at norsk straffegjennomføringslov vil bli fulgt.

– Det som har vært en forutsetning både fra oss og fra nederlandske myndigheter fra starten av, er at det er den norske straffegjennomføringsloven som ligger til grunn, og at det vil være norsk ledelse i et eller eventuelt flere fengsel vi får leid der.

– Det vil si at de rettighetene som norske innsatte har i Norge, vil også gjelde der, har statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) tidligere sagt til NRK.

Det holder ikke for å berolige Aase.

– Det vil være norsk sjef, men med nederlandske fengselsbetjenter. Nå har ikke jeg sett verken avtalen eller premissene for gjennomføringen av soningen i Nederland. Jeg har heller ikke sett om det bare er utenlandske innsatte, eller om det også er norske innsatte i bildet, men det er ingen tvil om at det er et problem sende norske innsatte til et annet land for å gjennomføre straff.

Glad for nye plasser

Justisdepartementet har tidligere opplyst at soningen i Nederland først og fremst vil gjelde fanger med lange dommer, der det ennå ikke er aktuelt med permisjoner.

– Det kan også være utenlandske personer som soner, og som har et utvisningsvedtak, sa justisminister Anders Anundsen til TV 2 i går.

Fredag kommer regjeringens melding til Stortinget om kriminalomsorgen. Der heter det at Norge på lang sikt – fram mot 2040 – trenger 2000 nye fengselsplasser, skriver VG.

Aase sier han er glad for at regjeringen anerkjenner behovet for nye fengselsplasser, og håper disse plassene kommer i gang så raskt som mulig.

– Det er ikke gjort i en håndvending å skaffe 250 nye plasser, eller 650 som er totalen i den nye kapasitetsplanen. Man skulle ha lytta til erfarne folk tidligere. Etter at Halden fengsel ble ferdig, skulle man begynt på et nytt fengsel. For å lette på situasjonen i Norge ville jeg satt inn godt med ressurser her til lands, og stoppet kuttene som er lagt inn i budsjettet. Vi har ingen å miste, og trenger alle pengene vi har, sier Aase.

Høyre og Frp vil ikke tidfeste utvidelsen av fengselsplasser, men sier det kan skje i første stortingsperiode, og iallfall før 2020. Anundsens partifelle Ulf Leirstein er både mer konkret og mer optimistisk når han snakker med NRK.

– Vi håper at vi snakker om måneder etter stortingsbehandlingen av meldingen. Og at vi i løpet av neste år kan ha noe ferdig i Halden, sier Leirstein, som representerer Østfold og sitter i Stortingets justiskomité.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger