Hopp til innhold

– Norge må feie for egen dør før vi sender fanger til utlandet

Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, Frode Sulland, mener norske myndigheter bør vurdere andre tiltak før man «outsourcer» fengselsplasser til Nederland.

Frode Sulland

Advokat Frode Sulland mener er på tide at norske myndigheter rydder opp i bruken av varetekt.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Tidligere denne uken bekreftet nederlandske myndigheter at et fengsel i den lille landsbyen Veenhuzien er det mest sannsynlige alternativet, dersom norske myndigheter skal leie fengselsplasser i Nederland.

Norske forskere er kritiske til forslaget, som de i verste fall mener kan føre til at fangene får ikke får dekket grunnleggende rettigheter når det gjelder helse og utdanning.

Frode Sulland er leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, og diskuterte spørsmålet med Nederlands justiskomité, som besøkte Norge i oktober.

Sulland er legger ikke skjul på at han er svært kritisk til forslaget, og mener Norge bør vurdere en rekke andre tiltak før man sender norske fanger til Nederland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

«Norgerhaven» fengsel

Hit, til fengselet «Norgerhaven» i Veenhuizen, er det ifølge nederlandske myndigheter mest sannsynlig at de norske fangene skal sendes.

Foto: RTV Drenthe / RTV Drenthe

Frist for varetekt

Sulland særlig på bruken av varetekt i Norge. I gjennomsnitt var 1027 personer varetektsfengslet i Norge i 2013, ifølge Kriminalomsorgens årsstatistikk.

– Vi har en lang tradisjon for bruk av varetekt. Her er det en holdning om at man har anledning om at man kan holde varetektsfengslet lenge, uten at det vil støte noen, sier Sulland.

Han forteller at spørsmålet om varetekt ble tatt opp i Advokatforeningens årstale, som ble holdt tidligere denne måneden. I den tok Advokatforeningens leder Erik Keiserud til orde for at Straffeprosesslovkomiteen – som arbeider fram mot 2016 – bør vurdere om det skal settes en frist for lenge en person kan holdes i varetekt.

Ifølge Justisdepartementet sitter om lag 1300 personer i kø for å sone ubetingede dommer i Norge. Ifølge NTB er det meningen at Norge skal sende mellom 200 og 500 innsatte til Nederland.

Til tross for at Justis – og beredskapsdepartementet tidligere har opplyst at man håper på å få til en avtale allerede neste år, håper Sulland at norske myndigheter tar et steg tilbake og tenker seg om.

– Det er mange tiltak norske myndigheter bør vurdere, før man «outsourcer» det som bør være en statlig oppgave: Å ta vare på dem man dømmer til fengsel, sier Sulland.

– Fylles opp på en måte man ikke kjenner der

Sulland er også kritisk til at norske fengsler fylles opp som følge av strenge straffer.

– I tillegg til varetekt er de lange soningskøene et resultat av myndighetenes villede politikk. Denne innebærer blant annet at man vil la folk sone inntil et år for brudd på innreiseforbudet, uten man vet om det vil ha noen preventiv effekt.

Sulland tror Nederland nok kan se litt skrått på Norge, som må bruke deres fengsler, mens de selv har ledig plass. I motsetning til Norge, har Nederland om lag halvert antallet fanger de siste 10 årene.

Han mener noe av grunnen til utviklingen i Norge går motsatt vei er de store forskjellene når det gjelder straffer for narkotikakriminalitet.

– Nederlenderne reagerer selvfølgelig på at vi har narkotikastraffer på opp mot 21 år, det fyller fengslene på en måte man ikke kjenner til der. I tillegg ilegger man der gjerne alternativ straff, som samfunnsstraff og hjemmesoning, for andre lovbrudd som ville gitt mellom 60 og 90 dagers fengsel, sier Sulland.

Celle i Ila fengsel

Celle i Ila fengsel i Bærum. Det står over 1300 personer i soningskø i Norge, i tillegg kommer behovet for varetektsplasser.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Norge svært ivrige

Også forsker Marte Rua forsker ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) mener bruk av utstrakt bruk av samfunnsstraff er en av flere tiltak norske myndigheter bør vurdere, før man eventuelt sender fanger til utlandet.

– I tillegg kommer problemet med varetekt, der Norge er svært ivrige. Mindre bruk av varetekt, ville gjort soningskøene kortere. Overdreven bruk av varetekt har også menneskerettsorganisasjoner og flere norske advokater vært opptatt av, sier Rua til NRK.

NRK har spurt Justisdepartementet om hvilke andre tiltak enn utsendelse av fanger til Nederland som har blitt vurdert for å få ned soningskøene, samt bruken av varetekt i den forbindelse.

I en e-post viser statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis – og beredskapsdepartementet til en kommende stortingsmelding, som skal inneholde en utviklingsplan for kapasiteten i kriminalomsorgen.

Da NRK møtte Brein-Karlsen fredag ettermiddag, lovet han også at rettighetene til de fangene i nederlandske fengsler vil bli ivaretatt.

– Det som har vært en forutsetning både fra oss og fra nederlandske myndigheter fra starten av, er at det er den norske straffegjennomføringsloven som ligger til grunn, og at det vil være norsk ledelse i et eller eventuelt flere fengsel vi får leid der, sier Brein-Karlsen til NRK.

Den borgerlige regjeringen burde heller ha sørget for flere fengselsplasser i Norge enn å leie celler i utlandet.
Det sier Arbeiderpartiet.
Men justisministeren mener han må sende straffedømte til utenlandssoning for å rydde opp etter rødgrønn justispolitikk.

Justisminister Anders Anundsen sa i september at det er store problemer med for få fengselsplasser i Norge, og at det arbeides med å leie plasser i Nederland.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger