Hopp til innhold

– Hvis fengselet fylles av norske fanger, har Veenhuizen en framtid

I Nederland mister fengselsansatte jobben, etter at antallet fanger har blitt halvert de siste 10 årene.

Jeroen Willems utenfor fengsel i Veenhuizen

Den nederlandske journalisten Jeroen Willems har jobbet med situasjonen i det nederlandske fengselsvesenet. Her er han utenfor et av fengslene i Veenhuizen, dit norske fanger kan bli sendt neste år.

Foto: RTV Drenthe

– Hvis fengselet tømmes og stenges ned, vil byen bli tom også.

Jeroen Willems, RTV Drenthe

I høst ble det kjent at Norge har innledet samtaler med nederlandske myndigheter om mulighetene for å leie fengselsplasser i Nederland.

Tidligere denne uken bekreftet nederlandske myndigheter at de norske fangene kan bli plassert i den lille byen Veenhuizen, nord i Nederland. Lodewijk Hekking, talsperson for justisdepartementet i Nederland bekrefter overfor NRK at Veenhuizen er mest aktuelt, men presiserer at mye gjenstår i forhandlingene.

Jeroen Willems jobber i den nederlandske TV-kanalen RTV Drenthe, som dekker Drenthe-regionen nordøst i Nederland. Willems omtales som kanalens «ekspert» når det gjelder fengselsvesenet, og har laget flere saker om fengslene i Veenhuizen.

Ifølge Willems har nyheten om at norske kriminelle kan bli sendt til fengselet «Norgerhaven» i landsbyen med i underkant av 1000 innbyggere blitt møtt med glede, ikke skepsis.

– Da det ble kjent at nye fanger fra Norge skulle komme til dette fengselet i Veenhuizen, ble folk først og fremst veldig glade over at de fortsatt har arbeid, sier Willems til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet.

«Norgerhaven» fengsel

Hit, til fengselet «Norgerhaven» i Veenhuizen, er det ifølge nederlandske myndigheter mest sannsynlig at de norske fangene skal sendes.

Foto: RTV Drenthe / RTV Drenthe

Synkende fangetall

Willems forklarer at det nederlandske retts – og fengselsvesenet har vært gjennom en rekke reformer de siste årene. I 2004 var det om lag 20.000 mennesker i nederlandske fengsler, ifølge tall fra International Centre for Prison Studies.

10 år senere var det kun rundt 9.700 innsatte igjen, ifølge offisielle tall nederlandske myndigheter offentliggjorde i april i år. Antallet vakter og ansatte var da rundt 9.900.

Dette har ført til en uvanlig problemstilling sett med norske øyne – landet har for få fanger i forhold til antallet ansatte i fengslene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Willems sier de mange ledige fengselsplassene i landet delvis skyldes at antallet kriminelle har gått ned de siste årene. Men det henger også tett sammen med de politiske reformene landet har gjennomført innen fengselsvesenet.

– Den nye politikken innebærer også at flere kriminelle skal sone hjemme, med fotlenke. På den måten slipper de å være i fengsel, sier Willems, som også forklarer at flere fanger nå må dele celler enn tidligere.

«Musemumslandsby»

– Vi skal ikke ha noen fanger, nederlandske eller norske, i et fengsel som er for gammelt.

Lodewijk Hekking, talsperson Nederlands justisdepartement

De nye reformene i Nederland har også ført til at en rekke fengsler stenges. Justismyndighetene i Nederland varslet tidligere i april at man allerede var i gang med å si opp om lag 3500 ansatte.

I tillegg til operative fengsel, har landsbyen Veenhuizen også et eget fengselsmuesum, der besøkende kan lære om en over 100 år lang historie med tukthus og anstalter for tvangsarbeid.

Også fengselet i Veenhuizen har blitt foreslått nedlagt i 2018, men etter en debatt i parlamentet ble det bestemt at det likevel skal holde åpent, opplyser det nederlandske justisdepartementet til NRK.

– Veenhuizen er som en museumslandsby, fordi landsbyen nesten har vokst sammen med fengselet og museet. Hvis fengselet tømmes og stenges ned, vil byen bli tom også. Hvis fengselet fylles opp av norske fanger, har landsbyen en framtid, sier Willems.

Kan bli bygget om

Willems forklarer at fengselet i Veenhuizen er gammelt, og at det derfor har blitt spekulert i at det må renoveres før det kan ta imot norske fanger. Det har også vært snakk om å bygge et nytt fengsel.

– Hvis nordmennene kommer er det viktig, fordi planene om å bygge et nytt fengsel kan komme i havn, sier Willems, som påpeker at ingenting er avklart foreløpig.

Lodewijk Hekking, talsperson for Nederlands justisdepartement, bekrefter overfor NRK at det kan bli aktuelt å bygge om eller renovere fengselskomplekset i Veenhuizen før norske fanger eventuelt flytter inn.

Hekking sier samtidig at dette avhenger av flere ting, blant annet lengden på kontrakten man er i ferd med å forhandle med Norge.

– Vi skal ikke ha noen fanger, nederlandske eller norske, i et fengsel som er for gammelt, sier Hekking.

Ifølge Hekking er det fallende antallet ansatte i fengselsvesenet grunnen til at Nederland gjerne tar imot norske fanger.

– Reformene betyr at fengselsansatte mister jobbene sine. Det er derfor vi gjerne tar imot norske fanger, fordi det vil sørge for jobber her, sier Hekking.

– Har gått en annen vei enn Norge

– Hvilket eller hvilke fengsler vi eventuelt skal leie er også en del av forhandlingene.

Vidar Brein-Karlsen, statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp)
Marte Rua

Marte Rua er forsker ved Institutt for kriminologi – og rettssosiologi, ved Universitetet i Oslo (UiO).

Foto: Privat

I Norge har antallet fanger vokst jevnt de siste årene, det samme har soningskøene. Marte Rua er forsker ved Institutt for kriminologi – og rettssosiologi, ved Universitetet i Oslo (UiO).

Grunnen til at Nederland er valgt som destinasjon for de norske fangene er trolig todelt, ifølge Rua.

– Nederland har gått en annen vei enn Norge de siste årene, noe som har gitt færre mennesker i fengsel og ledig kapasitet. Samtidig har landet også økonomiske problemer, så for dem vil dette sannsynligvis være ønsket, sier Rua.

Hun påpeker at det finnes en rekke juridiske utfordringer til å plassere norske fanger i utlandet.

Sverige sa nei, og det er mange problemer knyttet til det at Norge vil «outsource» en så sentral del av statens virksomhet og lovverk til et annet land, sier Rua.

Thomas Ugelvik

Thomas Ugelvik er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO.

Foto: UiO

Thomas Ugelvik er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO, og mindre kritisk enn Rua når det gjelder å plassere norske innsatte i utenlandske fengsler.

– Forholdene i nederlandske fengsel generelt er relativt gode, etter det jeg vet, så jeg har ikke grunn til å tro at det skal bli en stor kvalitetsdropp, sier Ugelvik til NRK.

Både Rua og Ugelvik påpeker samtidig at det å sende norske fanger til utlandet innebærer en rekke praktiske utfordringer, blant annet når det gjelder rettigheter knyttet til utdanning og helse.

– La dem komme

Nederland har allerede leid ut ledig fengselsplass til om lag 650 belgiske kriminelle. Willems forklarer at det på grunn av dette ikke har vært noen større debatt om hvorvidt det er en god idé å ta imot norske fanger.

– Politikerne kom veldig raskt fram til at man kan bruke fengslene her, fordi det er bra for økonomien. Det samme gjelder de norske fangene. «Hvis nordmennene vil komme, la oss få dem over», sier folk her, ifølge Willems.

Justisdepartementet har tidligere bekreftet at man er i samtaler med Nederland om leie av fengselsplasser. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet vil ikke bekrefte at Veenhuizen er valgt som destinasjon for fangene.

– Hvilket eller hvilke fengsler vi eventuelt skal leie er også en del av forhandlingene. Justis- og beredskapsdepartementet kommer med en stortingsmelding før jul med en utviklingsplan for kapasiteten i kriminalomsorgen, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK.

Brein-Karlsen sier også til NRK at Norge vil sørge for at rettighetene til de norske fangene blir ivaretatt.

– Det som har vært en forutsetning både fra oss og fra nederlandske myndigheter fra starten av, er at det er den norske straffegjennomføringsloven som ligger til grunn, og at det vil være norsk ledelse i et eller eventuelt flere fengsel vi får leid der, sier Brein-Karlsen.

Den borgerlige regjeringen burde heller ha sørget for flere fengselsplasser i Norge enn å leie celler i utlandet.
Det sier Arbeiderpartiet.
Men justisministeren mener han må sende straffedømte til utenlandssoning for å rydde opp etter rødgrønn justispolitikk.

Justisminister Anders Anundsen sa i september at det er store problemer med for få fengselsplasser i Norge, og at det arbeides med å leie plasser i Nederland.

SISTE NYTT

Siste nytt