Hopp til innhold

– Busch er inhabil om brannen

POLITIHUSET, OSLO (NRK.no) – Riksadvokat Tor-Aksel Busch er inhabil når det gjelder «Scandinavian Star». Det mener Harald Stabell som har vært advokat for støttegruppen.

"Scandinavian Star"

Nå er det opp til den norske riksadvokaten å avgjøre om brannen skal etterforskes på nytt.

Foto: Dalsnes, Tor Arne / SCANPIX

Harald Stabell

Advokat Harald Stabell

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Han har flere ganger stanset tidligere krav om gjenopptak og har kommet med uttalelser som viser at han ikke er habil. Han bør oppnevne en sette-riksadvokat, sier Stabell.

Advokaten mener Busch gjennom sine uttalelser har avslørt at han mener det er den mistenkte danske lastebilsjåføren som er gjerningsmannen.

Stabell er på politihuset i Oslo i dag fordi han representerer en danske som har reist et erstatningskrav i denne saken. Men som tidligere advokat for støttegruppa kjenner han saken godt og han er kritisk til at det nå er riksadvokat Tor Aksel Bush som skal avgjøre om mordbrannen skal etterforskes på ny.

Delt i synet

Mens politiets nedsatte prosjektgruppe anbefaler at saken ikke etterforskes videre, overprøver politimester Hans Sverre Sjøvold denne anbefalingen og ber om at saken åpnes igjen.

– Prosjektgruppen har gjort en svært grundig jobb, og rapporten deres viser etter min mening at enkelte deler av saken ikke ble belyst godt nok. Selv om det ikke foreligger nye funn i saken, har jeg etter en totalvurdering likevel besluttet å tilrå ny etterforskning av disse delene av saken, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

Dermed blir det riksadvokaten som skal bestemme.

Også politimester Hans Sverre Sjøvold viser til riksadvokaten og hans avgjørelse. På spørsmål om Oslo politikammer er habilt til å fortsette en eventuell etterforskning, sier han:

– Vi har i alle fall reist spørsmålet, blant annet fordi det i denne saken ofte er et spørsmål om tillit. Ingen av vi som er involvert i denne saken nå har vært involvert i etterforskninge tidligere. Men det får bli opp til andre å avgjøre.

Han viser også til at det er knappe frister. Om et år er denne saken foreldet.

– De opphever fysiske lover

Sjøvold understreker at det har gått nærmere 25 år siden den opprinnelige etterforskningen og at det i ettertid er vanskelig å dokumentere tilstrekkelig hvordan den ble gjennomført og bakgrunnen for enkelte beslutninger.

– Forklaringene og bortforklaringene er syltynne, det sier skips – og sikkerhetsinspektør Gisle Weddegjerde etter Oslopolitiets gjennomgang.

Gisle Weddegjerde

Gisle Weddegjerde er meget kritisk til mye av det politiet sier.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Han reagerer kraftig på at politiets prosjektgruppe mener det ikke er bevist at det fant sted flere enn to branner.

– Det går så langt at de nesten opphever fysiske lover. Når vi går inn med spesialkompetanse som havarikommisjoner bruker i dag, kommer vi til helt alarmerende funn. Det må utredes skikkelig, sier Weddergjerde som er skips – og sikkerhetsinspektør, og talsperson for ekspertgruppen som ønsker en ny etterforskning av Scandinavian Star-brannen.

To forskjellige anbefalinger

Han sier han ble litt satt ut av at politiet og politimesteren i Oslo har kommet til hver sin konklusjon etter å ha gjennomgått saken.

Prosjektgruppen, som ble nedsatt av politiet i fjor, har vurdert om det er grunnlag for å gjenoppta etterforskningen av brannen om bord i Scandinavian Star i 1990. 159 menneskeliv gikk tapt i skipsbrannen. Konklusjonen på deres rapport var at det var lite å hente med en ny gjennomgang, mens politimesteren i Oslo anbefaler en delvis gjennomgang.

– Prosjektgruppen har gjort en svært grundig jobb, og rapporten deres viser etter min mening at enkelte deler av saken ikke ble belyst godt nok. Selv om det ikke foreligger nye funn i saken, har jeg etter en totalvurdering likevel besluttet å tilrå ny etterforskning av disse delene av saken, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rapport om "Scandinavian Star"

Politiets prosjektgruppe har jobbet med saken i ni måneder. De anbefalte ikke en videre etterforskning av saken.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Riksadvokaten vil ikke kommentere saken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil så raskt som mulig ta stilling til tilrådningen fra politimesteren i Oslo om ny etterforskning i deler av Scandinavian Star-saken.

– Men før vi har sett nærmere på rapporten fra politiet, er det vanskelig å si med sikkerhet når en konklusjon vil foreligge, skriver Riksadvokaten i en pressemelding etter at det ble kjent fredag at Oslo-politiet anbefaler ny etterforskning.

Riksadvokaten vil for øvrig ikke kommentere saken før i slutten av neste uke.
Riksadvokaten påpekte i et brev til politimesteren i april at de vil legge stor vekt på den politifaglige tilrådingen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT