Hopp til innhold

Scandinavian Star-gransker var inhabil, mener jusprofessor

Sigmund Holt jobbet med etterforskningen av mordbrannen. Så ble han leid inn til å gjøre undersøkelser for Stortingets granskingskommisjon, som blant annet skulle granske etterforskningen.

Granskingskommisjonen med kommisjonens leder, Frank Kjetil Olsen overleverer sin rapport om Scandinavian Star-ulykken til Stortingspresident Olemic Thommessen.

Kommisjonsleder Frank Kjetil Olsen leverte granskingsrapporten om Scandinavian Star til daværende stortingspresident Olemic Thommessen i 2017.

Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Mordbrannen på Scandinavian Star ble gransket av en kommisjon nedsatt av Stortinget, som leverte rapporten i 2017.

Nå viser det seg at en tidligere politimann i Oslo-politiet, Sigmund Holt, jobbet for kommisjonen. Holt sier selv at han satt helt sentralt i politietterforskningen av Scandinavian Star i 1990. Denne etterforskningen var en av flere ting som kommisjonen skulle vurdere.

Sigmund Holt

Tidligere politiførstebetjent Sigmund Holt.

Foto: Monster/NRK

Holts navn er ikke omtalt i kommisjonens rapport. Navnet hans kom fram etter at NRK fikk innsyn i økonomien til kommisjonen.

Dokumenter viser at Holt gjorde flere undersøkelser, blant annet i politiets arkiver. Han hadde også samtaler med flere sentrale mennesker fra etterforskningen i 1990, og fikk utbetalt 17.560 kr for jobben. Resultatene fra undersøkelsene ble muntlig meldt tilbake til oppdragsgiver i sekretariatet for kommisjonen.

En av Norges fremste professorer på habilitetsregler er Jan Fridthjof Bernt, ved Universitetet i Bergen. Han har gått gjennom Holts timeliste, og peker på at Holt har bedrevet informasjonsinnsamling på oppdrag fra komiteen. Det han har gjort, inngår som en del av grunnlaget for kommisjonens videre vurderinger.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt forteller at noen er inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til personens upartiskhet.

Foto: NRK

Han må oppfattes som inhabil etter alminnelige forvaltningsprinsipper, mener Bernt.

Professoren understreker at han ikke mistenkeliggjør personen. Inhabilitetsreglene er der også for å sikre oss mot normale psykologiske mekanismer som kan påvirke hvordan vi jobber. Han mener dette oppdraget klart er i strid med kvalitetssikringen man bør forvente av en slik offentlig kommisjon.

– Inhabilitetsregler er viktige, ikke bare for å beskytte mot feil, men også for å opprettholde tilliten til forvaltningen.

Ansvaret mener jusprofessoren ligger hos lederen av kommisjonen; sorenskriveren i Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen. Han mener at Olsen burde hatt nok teft til å se at dette kunne være problematisk.

Frank Kjetil Olsen har ledet granskingskommisjonen etter Scandinavian Star-ulykken

Sorenskriver Frank Kjetil Olsen ledet kommisjonen, og la fram rapporten på Stortinget i 2017.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– I en sak som er så viktig som denne, så må den som leder være pinlig nøyaktig med alt det formelle rundt beslutningsprosessen. Hvis ikke risikerer man at rapporten ikke blir siste ord, fordi man finner slike innsigelser. Det kan hefte tvil ved om dette var forsvarlig utredet.

Bistandsadvokaten til mange av de etterlatte etter mordbrannen reagerer sterkt.

– Jeg syns dette er kjempealvorlig. Jeg syns det er meningsløst, fordi han skulle jo selv vært intervjuet av kommisjonen. Da skal du ikke hjelpe til på den måten som her er gjort, sier Sigurd Klomsæt.

Sigurd Klomsæt

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt mener kommisjonens arbeid ikke er på det nivået som man skal kreve av offentlig gransking.

Foto: Tom Ole Buaas

Han er tydelig på at dette burde hatt kommet fram tidligere.

– Jeg kan forsikre deg om at hvis navnet Sigmund Holt hadde kommet opp i 2017, så ville vi umiddelbart ha tatt det opp med Stortinget.

Kommisjonsleder Frank Kjetil Olsen har fått en rekke henvendelser fra NRK, men har ikke svart.

Sigmund Holt viser til at han har skrevet under på en taushetserklæring i forbindelse med kommisjonsarbeidet, og at han derfor ikke kan uttale seg.

Andre tilknyttet kommisjonen som NRK har snakket med, viser til at kommisjonen bestemte at det kun er leder Frank Kjetil Olsen som skal uttale seg til media.