Hopp til innhold

– Anders Behring Breiviks besøksvenn er profesjonell aktør – har kostet 164.000 kroner

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): – Anders Behring Breivik har ikke tatt besøksvennen i hånda en eneste gang, ifølge advokat Øystein Storrvik. Breiviks manglende kontakt med andre enn profesjonelle aktører var et sentralt tema i Storrviks prosedyre onsdag.

Anders Behring Breivik og Øystein Storrvik

Advokat Øystein Storrvik skal onsdag holde sitt sluttinnlegg i Borgarting lagmannsrett. Ifølge Storrvik er det problematisk at Breivik kun har kontakt med profesjonelle aktører.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Før Storrvik tok fatt på sin prosedyre understreket han at besøksvennen, som har besøkt Breivik i fengselet siden mars 2014, er en profesjonell aktør, og at Kriminalomsorgen har betalt totalt 164.000 kroner for besøksvennen per 1. januar 2016.

Hele dagen var satt av til Storrviks prosedyre der han ga retten sine siste juridiske vurderinger av bevisene i saken.

– Jeg har full respekt for jobben han gjør – profesjonaliteten er udiskutabel. Han er en konsulent, og han skal dempe Breiviks ytterlighet, sa Storrvik.

Advokaten mener det er et problem at Breivik sitter mye for seg selv, og i retten la han vekt på at samværet med betjenter og besøksvenn ikke er godt nok for å kompensere for de strenge soningsforholdene Breivik er underlagt

– Det kan ikke kompensere for menneskelig kontakt. En betjent vil alltid være den som låser deg inn på cella. Det er en spesiell rolle, sa Storrvik.

Så langt i saken har det vært et sentralt poeng for advokaten at Breivik kun har relasjoner til profesjonelle aktører i fengselet, og at det bidrar til at isolasjonstrykket blir for stort over tid.

Treffes hver uke

Besøksvennen har hatt jevnlig kontakt med Breivik i snart tre år. I begynnelsen så de hverandre annenhver uke, men nå ser de hverandre en gang i uken, og i retten forrige uke kom det frem at de også kan snakke om personlige temaer.

I retten fortalte Storrvik at Breivik tidligere har poengtert at besøksvennen har en agenda for å påvirke ham.

– Det gjør at det ikke kan erstatte menneskelig kontakt. Det som står igjen da, er prest og advokat. Det er de eneste Breivik kan si noe til, som ikke kan ha betydning for hvorvidt han skal sitte på avdelingen livet ut eller ikke, sa Storrvik.

Den 48 år gamle besøksvennen var ikke innkalt som vitne da saken ble behandlet i tingretten, men hans rolle som diskusjonspartner var også et poeng i regjeringsadvokatens sluttprosedyre tirsdag.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener besøksvennen et eksempel på at Kriminalomsorgen lar ham ha meningsfull kontakt med andre, selv om han soner på avdeling for særlig høy sikkerhet

– Breivik har og har hatt omfattende og stadig økende kontakt med de ansatte i fengselet. Han møter også besøksvennen hver uke, mot annenhver uke før, i tillegg til at han snakker med fengselspresten ukentlig, sa Sejersted i retten tirsdag.

Da besøksvennen vitnet forrige uke sa han at henvendelsen fra Kriminalomsorgen kom uventet på ham, men at han valgte å påta seg oppdraget fordi han et ønske om å forstå hva som lå bak terrorangrepet mot Norge 22. juli 2011.

Men teologen mener det også er viktig at han bidrar til å gjøre situasjonen litt bedre for landets kanskje mest forhatte person.

Uberørtheten

I sitt sluttinnlegg la Storrvik mye vekt på Breiviks konsekvensene av manglende kontakt med andre enn profesjonelle aktører.

– De psykiske problemene ligger i uberørtheten. Han har absolutt ikke hatt bra av den behandlingen han har hatt. Han fremstår ikke som bra i mine øyne, og Breivik er ikke på noen måte å regne som frisk i EMD-forstand, sa Storrvik.

Han mener hovedproblemet ikke er størrelsen på cellene hans, eller fasilitetene, men at han sitter veldig mye alene på cellene sine.

– Man kan godt gjennom et år vise til en masse dagsrapporter og aktiviteter, men grunnleggende sett, er hans aktivitet det han kan drive med bak en gitterport. Han sitter svært mye alene. I et fengsel har i alle fall EMD lagt veldig mye vekt på kontakt med medinnsatte, poengterte advokaten.

Han mener det heller ikke er tilstrekkelig å sette opp en time betjenter i et fellesrom, selv om det er bedre enn ingenting.

– Det tar ikke bort karakteren av menneskerettsbrudd fordi fraværet av kontakt med personer man kan etablere en relasjon til, har vart for lenge.

Vedvarende isolasjon

I lagmannsretten har Storrvik lagt vekt på at isolasjonstrykket er det samme til tross for at staten hevder de har gjennomført flere lempninger i Breiviks soningsregime.

I sitt innledningsforedrag forrige uke gjorde Storrvik et poeng av at Breivik er mental sårbar, og at han derfor har en større risiko for å ta skade av soningen enn andre.

Han mener Kriminalomsorgen er forpliktet til å ivareta Breiviks mentale helse, selv om han hevder at han trenger det.

– Avbøtende tiltak knyttet til hans mentale sårbarhet er vernet av menneskerettighetene, uavhengig av Breiviks egne ønsker og vurderinger, sa Storrvik.

AKTUELT NÅ