NRK Meny
Normal

8 av 10 hadde feil i medisinlistene på sykehuset

En studie av sykehuspasienters medisinlister viser at 80 prosent ikke fikk riktige medisiner da de var innlagt. Det kan få alvorlige konsekvenser.

Et brett med piller.

Feil i medisinlistene kan få alvorlige konsekvenser for pasientene – i verste fall kan det føre til død.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– En medisinfeil kan i verste fall føre til død, sier Marianne Lea, klinisk farmasøyt og en av forskerne bak studien av 262 pasienters sykehusinnleggelser.

I studien ble pasientenes faktiske medisinbruk sjekket før de ble innlagt og sammenliknet med medisinene de fikk mens de var på sykehuset. Hos 8 av 10 ble det avdekket minst en feil. Den hyppigst forekommende feilen var at pasientene brukte medisiner som sykehuset ikke visste om, ifølge Sykehusapotekene.

– Det er blant annet pasienter som ikke fikk hiv-medisin, pasienter som ikke fikk øyedråper mot grønn stær og det var også en som fikk hjertemedisin dosert ti ganger høyere enn det skulle ha vært, sier Lea til NRK.

Alvorlige konsekvenser

Lea forteller at de ga sykehuset beskjed når feil ble oppdaget.

– Samtidig har en ekspertgruppe, bestående av lege og kliniske farmasøyter, sett på hvilke konsekvenser feilmedisineringen kunne ha dersom det vedvarte over tid.

Forskerne fant at flere enn to av tre feil ville ført til moderate eller alvorlige kliniske konsekvenser for pasientene.

– Ofte får man med seg en medisinliste på vei ut av sykehuset, og den forblir gjerne sånn frem til man ser fastlegen sin. Da kan fastlegen tro at endringer som er gjort i listen er bevisste endringer fra sykehuset sin side, mens det som egentlig har skjedd er at sykehuset har hatt feil opplysninger når pasienten ble lagt inn på sykehuset, sier Lea.

Tiltak

Studien tar ikke for seg hvordan eller hvorfor feilmedisineringen skjer. Alle pasientene var innlagt på indremedisinsk avdeling ved fem ulike sykehus i Helse Sør-Øst.

Sykehusapotekene skriver at det bør iverksettes systematiske tiltak for å innhente komplett informasjon om pasienters medisinbruk for å bedre pasientsikkerheten ved sykehusinnleggelser.

– Svekker pasientsikkerheten

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen sier feilene svekker pasientsikkerheten.

Foto: Bjørn H. Stuedal

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Cecilie Brein-Karlsen sier at hun ikke kjenner detaljene i studien, men at hun er klar over at det er store utfordringer knyttet til feil legemiddelbruk, og at det gjøres feil.

– Dette svekker pasientsikkerheten, sier hun til NRK.

Hun mener problemet er at opplysningene om hvilke medisiner pasientene bruker, ikke har fulgt med pasientene mellom virksomhetene.

– Derfor har både helsepersonell og pasientene selv hatt en mangelfull oversikt, noe som igjen kan føre til feil.

Hvordan skal dere få ned feilprosenten?

– I mai la vi frem en legemiddelmelding med riktig legemiddelbruk som hovedtema. Der foreslår vi blant annet en nasjonal legemiddelliste som inneholder hvilke legemidler som er i bruk, hvilke legemidler som har vært i bruk og hva som ikke skal brukes.

Listen skal gjøres elektronisk og følge pasienten og skal gjøres tilgjengelig for både primær- og spesialhelsetjenesten. Dermed vil helsepersonell enklere kunne ha oversikt pasientens legemiddelbruk.

Meldingen skal behandles i Stortinget til høsten, men når de kan ha på plass en elektronisk liste, tør ikke Brein-Karlsen å spå.

– Men dette er noe vi prioriterer og rigger oss til.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger