Hopp til innhold

- Politiet informert flere ganger

I dag får politidirektør Ingelin Killengreen vite hvem som visste hva. Justisminister Knut Storberget må vente til fredag.

Ingelin Killengreen

Politidirektør Ingelin Killengreen får i dag rapporten fra Oslo politiet.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Etter det NRK kjenner til, mottar Politidirektoratet redegjørelsen fra Oslo politidistrikt torsdag.

Der skal rapporten kvalitetssikres før den sendes videre til Justisdepartementet og statsråden.

Informert i 2000, 2003, 2005 og 2007

Trolig får ikke justisminister Knut Storberget den mange sider lange redegjørelsen i hende før fredag.

I rapporten skal det fremgå at Oslo-politiet fikk vite om amerikanernes aktivitet i lokalet i Drammensveien både i 2000, 2003, 2005 og 2007.

Men det er uklart om rapporten gir svar på om og hvem i Oslo-politiet som visste hvor omfattende overvåkningsaktiviteten skal ha vært, og at den kunne være lovstridig.

Bekrefter kjennskap

Oslo-politiet skal ha blitt orientert om den amerikanske overvåkingsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU) allerede i 2000.

USA drev overvåking fra Handelsbygningen ved Den amerikanske ambassaden

USA drev overvåking fra toppetasjen av Handelsbygningen like ved den amerikanske ambassaden.

Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Ifølge Aftenpostens kilde er det usikkert om varslingen kom før eller etter at politimester Ingelin Killengreen forlot stillingen som politimester i Oslo og gikk over til jobben som politidirektør 4. september 2000.

Oslo politi har tidligere bekreftet at de kjenner til deler av virksomheten, men har hele tiden hevdet at det de har observert ikke bryter med norsk lov.

– Slik denne virksomheten har blitt oppfattet av oss og slik de har framstått, så rammes ikke det av norske lover, har stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt, tidligere uttalt.

Hvem viste hva

SDU-enheten skal ha bestått av mellom 15 og 20 personer som hadde som oppgave å forhindre at terrorister slår til mot amerikanske mål i Norge.

Mistenkelige personer er blitt registrert og levert til ambassadens sikkerhetsoffiser og inne på ambassaden materialet analysert og deretter lagt inn i en database ved navn SIMAS (Security Incident Management Analysis System).

USAs ambassade i Oslo

USAs ambassade i Oslo har fryktet at personer skal utøve terroranslag mot bygningen.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX


Norske myndigheter ble orientert om medlemmene av SDU i mai i år. Da den amerikanske ambassaden sendte et brev til UD med navn på de rundt 100 ansatte ved ambassaden, inkludert nordmenn i SDU-enheten.

Rapportene fra PST og Politidirektoratet skal blant annet gi svar på om de kjente til overvåkingsarbeidet som tidligere politi- og forsvarsansatte skal ha utført for den amerikanske ambassaden i Oslo. Storberget vil også få redegjørelser fra UD og Forsvarsdepartementet denne uken.

Informerer Stortinget neste uke

Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) sier justisministeren sannsynligvis vil orientere Stortinget om overvåkingssaken i neste uke.

Da TV 2 avslørte overvåkingsenheten til den amerikanske ambassaden i Oslo, var Storberget rask med å varsle at han ville redegjøre om saken for Stortinget.

– Justisdepartementet regner med at de tirsdag, senest torsdag i neste uke, skal kunne ha de svar som gjør det mulig for Storberget å gi en redegjørelse for Stortinget, sier stortingspresident Andersen til TV 2.

Det er Østfold-politiet som har fått i oppdrag å etterforske saken ettersom flere av de involverte skal ha bindinger til politimiljøet i Oslo.

Datatilsynet interessert

Datatilsynet er også svært interessert i saken, siden det er nordmenn og personer bosatt i Norge som kan ha havnet i amerikanske register.

Men Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon vil ikke forskuttere hvordan tilsynet vil reagere.

– Vi avventer hva som kommer i redegjørelsen fra justisministeren. Vi regner med at det ligger ting der som kommer til å få betydning for hva vi kommer til å ta opp, sier Thon til Dagsavisen.

Tilsynet er fornøyd med at Statsadvokaten har varslet etterforskning, men Thon vil ha flere detaljer om hvor opplysningene har havnet, hva de har blitt brukt til, hvilke problemer opplysningene kan skape for enkeltpersoner og hvorvidt folk kan komme seg ut av USAs register.

– Rettssikkerheten for dem som har vært utsatt for overvåking er viktig. Vi må ikke glemme at det er individer oppi dette, sier Thon.

SDUs virksomhet i Norden blir tema når Storberget torsdag møter sin danske kollega. Onsdag diskuterte han saken med sin svenske kollega Beatrice Ask.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger