Hopp til innhold

- Historisk løsning av delelinjen

Statsminister Jens Stoltenberg og president Dmitrij Medvedev hadde med seg en stor nyhet etter de politiske samtalene; nemlig at det er inngått et kompromiss om delelinjen i Barentshavet - etter 40 års forhandlinger.

Video Enighet om delelinjen i Barentshavet

- Det er en ære å motta deg i Oslo. Det er et tegn på at det nære samarbeidet vi har utviklet gjennom flere år, utvikler seg videre, startet statsminister Jens Stoltenberg med å si i det pressekonferansen tok til.

- Åtte avtaler skal underskrives, er et tegn på at vi bringer forholdet enda videre, mente han - før han kom med den største nyheten:

Om at en avtale om en norsk-russisk maritim delelinje i Barenshavet så og si er i boks - etter 40 års forhandlinger. Med i avtalen er også en delelinje for Polhavet.

Gjenstår detaljer

- Vi er enige om alle elementene i en førti år gammel krise. Avtalen vil være forankret i Folkeretten og Havretten. Den framstår som god og balasert, og den vil tjene begge landene, sa Stoltenberg.

Det omstridte havområdet i Barentshavet skal deles i to omtrent like store deler. Området er på 175.000 kvadratkilometer, og inneholder store fiskeforekomster og trolig rike petroleumsforekomster. Den inngåtte løsningen omfatter også bestemmelser om samarbeid på fiskeri- og petroleumssektoren.

Forhandlere fra begge land var i virksomhet inntil få minutter før pressekonferansen startet litt over klokken 11.30.

- Forhandlingene er nå avsluttet. Det gjenstår noen detaljer og kontrollarbeid før vi kan undertegne den endelige avtalen, som deretter skal legges frem for for parlamentarikere i begge land for godkjenning.

- Men prinsippene som vi er enige om, skal undertegnes av våre to utenriksministre på Akershus.

- Jeg er veldig glad for at vi har lykkes i dette, sa Stoltenberg og betegnet det som en historisk dag.

Også president Dmitrij Medvedev uttrykte tilfredsshet.

- Den største suksessen har Stoltenberg snakket om. Jeg er enig i om at dette er veldig viktig for oss, sa den russiske presidenten.

- Dette har vært et problem som har gjort samarbeidet mellom våre land vanskelig. I dag er vi blitt enige, sa Medveved og la til at han håper et nytt møte om avtalen vil finne sted i Moskva neste år, etter at man undertegner erklæringen om prinsippene i dag.

En russisk journalist lurte på hvordan den norske og russiske regjeringen hadde klart å holde nyheten om delelinje-avtalen hemmelig.

- Vi i Russland har dype tradisjoner for konspirasjoner og er godt trent i å holde på hemmeligheter. Jeg vet ikke hvordan det står til på den norske siden, sa Medvedev med et skrått smil.

- Det hjelper at få mennesker snakker sammen, supplerte den norske statsministeren.

Video Enighet om delelinjen i Barentshavet

Video: Enighet om delelinjen i Barentshavet.

Løser uenighetene

Stoltenberg sa at man vil bruke Folkeretten og Havretten til å løse eventuelle tvistespørsmål.

- Avtalen vil påvirke området som søk, redning og skipsfart. Dette blir mye lettere å håndtere når vi nå er enig om delelinjen. Den er også viktig, fordi den handler om store områder og fiskeriområder, sa Stoltenberg.

– Løsningen handler også mye mer enn en grenselinje under havet, den handler om å utvikle et godt naboskap. Den vil forene mye mer enn den vil skille, og den blir ei bru til samarbeid, sier Stoltenberg.

- Den er ogå en bekreftelse på at Norge og Russland har en politikk som ikke handler om kappløp, men om samarbeid. Og at den kan fungere som en modell på hvordan man kan løse andre problemer, la han til.

Medvedev fulgte opp.

- Vi vil ha vennskap med våre naboer og venner. Uvennskap er alltid til hinder.

- Dørene som vi nå åpner, kan gavne mange felles energiløsninger. Vi kan drive utviklingen av oljeforekomster, og våre fiskere vil få bedre juridiske løsninger, sa den russiske presidenten.

Andre avtaler

I tillegg til den historiske delelinjeavtalen, skal åtte andre avtaler undertegnes av de to statslederne.

- I tillegg er det enighet om å sluttføre avtalen om grensebeboerbevis som vil gjelde 30 km på begge sider av grensen, hvor befolkningen kan besøke hverandre visumfritt, sa Stoltenberg.

Stoltenberg sa også at man fra Norges side hadde tatt opp spørsmålet om menneskerettigheter i Russland og kårene for dem som kjemper for dette.

- Jeg og statsministeren har diskutert ting vi er også er uenige om, blant annet menneskerettighets spørsmål. Jeg mener dette er et veldig viktige spørsmål - som Russland selv må løse uten innblanding, svarte Medvedev.

AKTUELT NÅ