Widerøe kutter kraftig i Lofoten og Vesterålen

44 avganger fjernes fra høsten av på grunn av færre reisende. Selskapet er bekymret for fremtiden til kortbanenettet. Se kuttene her.

Widerøe-fly lander på Bodø lufthavn

Fra høsten av blir det store kutt i ruteavgangene til Widerøe i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Widerøe kutter 44 flyavganger i Lofoten og Vesterålen. Selskapet skriver i en pressemelding at de ser seg nødt til å tilpasse seg dagens rammebetingelser og markedsutvikling.

– Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene. Produksjonen blir derfor i større grad tilpasset de setekrav som er satt av Samferdselsdepartementet, og ekstra produksjon kuttes, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

– Betydelige kutt

Kuttene er betydelige ifølge kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll.

Silje Brandvoll

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll sier kuttene er betydelige.

Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

– Vi kutter ti prosent av den totale produksjonen i Lofoten og Vesterålen. Det er klart det er alvorlig for oss, og dette er noe som folk i Lofoten og Vesterålen vil merke. Det vi konkret gjør er at det ikke lenger blir mulig å reise fra Svolvær til Tromsø, sier hun.

Ettermiddagsavgangen fra Leknes til Tromsø. I tillegg kutter de det som er ekstra produksjon og ikke en del av anbudskravet.

Vanskelig å få lønnsom produksjon

– De som har flydd fra Leknes til Tromsø på morgenen vil også miste den muligheten, sier hun.

Alle som reiser fra Lofoten og Vesterålen vil merke at det vil bli mindre avganger, og sånn sett mindre å velge mellom.

– Vi har sett over tid at det blir stadig vanskeligere å få en lønnsom produksjon på de korte rutene med små fly. Når man skal konkurrere med andre transportmidler, er det vanskelig å få lønnsomhet i disse rutene, sier hun.

Selskapet har jevnlig vært i Stortinget for å snakke om utviklingen.

– Vi møter mye sympati og forståelse, men det er lite som skjer. Vi hadde håpet det hadde kommet en vridning for å skåne distriktsrutene i større grad. Vi håper noen ser at dette er helt nødvendig kollektivtransport for distriktene, sier Brandvoll.

Ser ikke bort fra nye kutt fremover

Selskapet sier at de kan ikke se bort fra at de har nødt til å kutte også på andre ruteområder.

– Får vi avgiftslettelser vil vi se på dette på nytt, men inntil videre må vi forholde oss til realitetene slik de er, sier kommunikasjonsdirektøren.

Er det riktig å ta Lofoten og Vesterålen når disse områdene er voksende på turisme?

– Når vi tar disse rutene, er det fordi de ikke er lønnsomme. Vi må ha produksjon på et nivå som vi kan tjene penger på. De justeringene som vi gjør, er nødvendig for at vi skal få lønnsomheten vi trenger i dette ruteområdet, sier hun.

Selskapet vurderer hvert enkelt ruteområdet for seg. De er forberedt på at det kan komme flere kutt. Det er spesielt på de korte strekningene med små fly det er vanskelig å få til den nødvendige lønnsomheten.

– Ser på avgiftssystemet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver i en epost til NRK at de ønsker å legge til rette for et godt luftfartstilbud i hele landet, blant annet ved å sikre ikke-lønnsomme ruter økonomisk - såkalte FOT-ruter.

– Gjennom Avinor dekker vi underskuddene på lokale flyplasser for over 1 milliard kroner, i tillegg til at vi kjøper ruter for rundt 720 millioner kroner per år, skriver Solvik-Olsen.

Han legger videre til at regjeringen nå ser på avgiftssystemet, og at de vil jobbe for å flytte mer av avgiftstrykket fra flyplassene og opp til bruk av luftrommet.

– Det vil medføre at fly som ikke lander i Norge må ta litt mer av avgiftskaka, mens fly med hyppige landinger kan komme bedre ut. Det er dermed flere forhold som spiller inn på rammebetingelsene på kortbanenettet, og ikke bare avgiftene som Widerøe viser til.

Endringene vil tre i kraft den 13. august 2018.

Laster kart, vennligst vent...

Avganger til og fra Lofoten og Vesterålen rammes av kuttene.