Hopp til innhold

Vil sette ned foten for uthenting av isbiter fra Svartisen

Fylkesrådet i Nordland vil stanse selskapet Svaice, som vil hente ut og selge eksklusive isbiter fra breen Svartisen. – Helt feil grunnlag, svarer selskapet.

Isbiter fra Svartisen

Is fra Svartisen skal hugges ut for å selges som eksklusive isbiter.

Foto: SVAICE

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Uttaket av denne isen vil skade Svartisen som en reiselivs- og friluftsdestinasjon. Jeg mener først og fremst at dette ikke er en bærekraftig utvikling som vi ønsker. Dette er for meg ikke forenelig med friluftsliv, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, Aase Refsnes (SV).

Selskapet Svaice har søkt om å hente ut is med helikopter fra Norges nest største isbre, Svartisen i Meløy. I planforslaget foreslås det et årlig uttak av inntil 3600 m³ is. Flere har reagert mot planene, blant annet på grunn av støy.

Rådmannen i Meløy ba i sommer kommunestyret om å avvise Svaice AS' plan om å fortsette det omstridte isbitprosjektet på Svartisen, og i juni bestemte de at saken skulle ut på høring. Det ble vedtatt mot tre stemmer.

Aase Refsnes

Aase Refsnes (SV) er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland.

– Vi er opptatt av å ta vare på friluftslivsområdene. Så er det jo i tillegg et økende reiseliv i området, som fylkeskommunen har vært involvert i, men jeg ser ikke dette prosjektet som en del av mulighetene for reiselivet.

Hva er det du mener ikke er bærekraftig ved dette?

– Det er mye støy med uttak av is fra dette området, som vil skade friluftslivets og reiselivets interesser. Så synes jeg det er en viktig sak at vi skal tilpasse oss det endrede klimaet vi har i Nordland, og når vi vet at breene blir mindre, synes jeg dette er en sak det er vanskelig å si ja til.

Brekanten på Engebreeen/Svartisen

Brekanten på Engabreeen, Svartisen.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Nordlands Voss-vann

Svaice har lenge jobbet for å selge eksklusive isbiter til restaurant- og barbransjen. Daglig leder Geir Olsen kjenner seg ikke igjen i fylkesrådens beskrivelser, og avviser påstandene om at deres produksjon ikke er bærekraftig.

– Det er vi totalt uenige i. Her er det åpenbart noen som tar beslutninger på feil grunnlag. Jeg er helt sikker på at når alle får sett på det og får fakta på bordet, vil de se at dette er en svært interessant mulighet for regionen – både for markedsføring av regionen og

Geir Olsen i SVAICE

Daglig leder i Svaice, Geir Olsen, synes begrunnelsene fra fylkesrådet er merkelige.

Foto: Privat

arbeidsplasser.

Olsen anslår at bedriften vil gi rundt 50 arbeidsplasser lokalt i Meløy. Han sier at de også har stor interesse for produktet utenfra.

Dette har et større potensial enn Voss-vannet. Mange produserer vann, men ingen produserer breis. Vi jobber for å bli de første og ledende i markedet. Det har også en solid effekt. Hvem har vel ikke hørt om Voss-vann?

– Har ikke betydning for noen

– Det er ikke noe miljøavtrykk etter oss, vi etterlater oss ingenting på produksjonsstedet. Uttaksstedet lukkes naturlig i løpet av sesongen, slik at det ikke er mulig å se hvor vi har vært. Vi får ingen miljøfarlige utslipp fra fabrikken. Jeg skjønner ikke hvordan de kan si at det ikke er bærekraftig, vi er en grønn bedrift,

Ifølge Olsen bruker selskapet ett og et halvt til to minutter på å fly ut isen med helikopter.

– Det uttaket vi gjør er så beskjedent at det ikke har noen betydning for noen. Jeg håper virkelig de er interessert i å sette seg ned og møte oss.