Vil bruke 5 mrd på å flytte flyplass 900 meter

En ny lufthavn i Bodø kan stå ferdig i 2024 og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner, anslår Avinor i en rapport til Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Tom Cato Karlsen og lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) og lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen tok i dag imot rapportene om den nye flyplassen.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

I sitt forslag til Nasjonal transportplan gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø. Planen er å bygge den nye flyplassen 900 meter sør for den nåværende.

– Hovedbegrunnelsen for anbefalingen om å flytte lufthavnen er at arealene etter flytting frigjøres til etablering av en ny bydel i Bodø, som skaper en positiv utvikling for byen, sier konserndirektør Jon Sjølander i Avinor.

Ifølge Avinor kan flyplassen stå ferdig i 2024–2026, hvis Stortinget sier ja til bygging av en ny lufthavn i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan i år.

I tillegg til avklaring av de finansielle rammebetingelsene, forutsetter dette blant annet god framdrift i det kommunale planarbeidet og Forsvarets kartlegging og opprydding av miljøforurensning, skriver Avinor.

– Nyttige rapporter

I dag fikk Samferdsels- og Forsvarsdepartementet overlevert rapportene fra Avinor og Forsvarsbygg, om flyttingen av flyplassen.

– Rapportene blir viktige når vi skal vurdere prosjektet og hvor mye penger staten kan bidra med, sier statssekretær Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet.

De to departementene er ifølge statssekretærene enige om å få til prosjektet.

– Vår viktigste oppgave fremover er å sørge for at områdene som ikke skal brukes til flyplass får en så god verdiutvikling som mulig. I tillegg er det viktig at vi gjør en skikkelig miljøopprydding, sier statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

Mye dyrere enn planlagt

Ny by, ny flyplass

NY BYDEL: Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort tidligere.

Foto: BODØ KOMMUNE

Avinor konkluderer med at en ny flyplass, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødvendige driftsfasiliteter, vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

Den totale prislappen var først beregnet til 2–3 milliarder kroner.

– Det er mye penger, men planene er veldig viktige for oss. Blant annet fordi vi uansett trenger en ny rullebane i Bodø, sier lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen.

I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning. Dette forutsettes dekket av Forsvaret. Kostnadene til fjerning av Forsvarets infrastruktur skal utredes senere og er ikke tatt med.

Avinors egenandel av finansieringen av ny lufthavn er anslått å utgjøre mellom 1,4 og 1,65 milliarder kroner.

Aldri gjort tidligere

Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken for Bodø kommune på 100 år.

Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort tidligere.

– Den nye rapporten bekrefter at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vil gi muligheter til å skape et innovativt og effektivt lufthavnkonsept med svært gode flyoperative forutsetninger. Dessuten vil flystøyen i byen bli betydelig redusert, sier Sjølander.

ny by ny flyplass

FLYSTRIPE UTE I HAVET: Den nye rullebanen flyttes to kilometer ut mot sjøkanten.