I dag får vi vite mer om hva det vil koste å flytte flyplassen i Bodø

Prosjektet omtales som den viktigste strategiske saken for Bodø kommune på 100 år. I dag legger Avinor og Forsvarsbygg frem sine rapporter knyttet til flyttingen.

ny by ny flyplass

SKAL FLYTTES: Å flytte flyplassen to kilometer sør vil gi rom for en helt ny bydel i Bodø.

I sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø.

Nå er lufthavnkonseptet utredet nærmere, og i dag får vi vite mer om blant annet investeringskostnader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen. I tillegg har Forsvarsbygg sett nærmere på kostnadene knyttet til opprydding av den nåværende flyplassen.

Rapportene – som blir overlevert departementene klokken 11 – vil legge føringene for kommende debatter rundt prosjektet.

Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya, og det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. Noe lignende er aldri gjort tidligere.

Legger fram estimat

Trond Eliassen i Skifte Eiendom

– Rapportene vil vise en del av tiltakene som må gjøres på kort sikt, for å sikre verdiskapninga på lang sikt, sier Trond Eliassen i Skifte eiendom.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Trond Eliassen er fungerende direktør i Skifte eiendom, som jobber med å avhende Forsvaret sine tomter.

I tillegg til opprydding, har de skissert prisen på tomta som skal bli en helt ny bydel i Bodø.

Han bemerker samtidig at tallene de har kommet fram til vil være estimat.

– Til syvende og sist er det markedet som bestemmer prisen, men vi mener vi kommer med et realistisk anslag om hvilke verdier en kan hente i Bodø, sier Eliassen.

Tidligere har det kommet fram at flytting av lufthavna kan finansieres gjennom salg av den gamle lufthavnen.

Totalt må minst to til to og en halv milliard på bordet for å realisere prosjektet. Går alt etter planen, kan en ny flyplass stå klar alt i 2025.

Bilder fra prosjektet «Ny by - ny flyplass»

Bilde fra prosjektet «Ny by – ny flyplass».

Foto: Bodø kommune

– Rullebanen synger på siste vers

NRK har tidligere skrevet om at det har vært strid om tomteverdien, noe som har kunnet skape problemer i forbindelse med flyttingen.

Inger Hilde Tobiassen

SPENT: Lufthavnsjef i Bodø, Inger-Hilde Tobiassen

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Nå ser partene fremover. Lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen sier de har en jobb foran seg nå, med forberedelser til NTPen som skal vedtas i sommer.

– Som kjent for de fleste har vi en rullebane som synger på siste verset, og vi må ha en avgjørelse nå om vi skal gjøre tiltak på flyplassen vi allerede har, eller bygge en ny.

– Er det mulig å komme med innspill på rapportene dere legger fram i dag?

– Vel, dette er ingen høring. Vi har gjort en grundig jobb, men rapportene inneholder mange detaljer, så det kan komme spørsmål om grunnlag for argument og avgjørelser.