Hopp til innhold

Fortsatt strid om milliardtomt i Bodø

Knappe fem måneder før Avinor skal overta flyplassen i Bodø fra Forsvaret, er det fortsatt ikke enighet om prisen.

Ny by, ny flyplass

Bodø kommune vil flytte dagens flyplass to kilometer lenger sør og bygge en helt ny bydel på tomta. Uansett utfallet av konflikten mellom Avinor og Forsvaret vil den som sitter som eier av flyplassen kunne håve inn en solid gevinst i milliardklassen dersom utredningen regjeringen har beordret fører til at dagens flyplass flyttes.

Foto: BODØ KOMMUNE

Spørsmålet om Avinor skal få kjøpe eller leie arealene når de overtar flyplassdriften fra Forsvaret 1. august i år er foreløpig ikke avklart.

I fjor anslo et konsulentfirma at tomta på 2.300 dekar er verd 500 millioner. Men dersom flystripa flyttes to kilometer lenger sør, er verdien på det åpne markedet mange ganger høyere, kanskje så mye som 2,3 milliarder kroner.

Men Avinor mener at flyplassen i Bodø er så nedslitt at den knapt er verd noen ting.

Konflikten ligger nå hos Samferdselsdepartementet, og statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) innrømmer at spørsmålet er komplisert.

– Det pågår drøftinger mellom Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det er ikke mulig å si når eiendomsspørsmålet blir avklart. Det er imidlertid viktig å understreke at eiendomsspørsmålet ikke får konsekvenser for brukerne av flyplassen, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal (H).

Vil bygge ny bydel

Her er det tegnet inn taksebane helt fram til dagens terminal. Tanken er at man kan bygge nye rulleb

VURDERER FLYTTING AV RULLEBANE: Her er det tegnet inn taksebane helt fram til dagens terminal. Tanken er at man kan bygge nye rullebane uten å flytte terminalen. Men flytårnet må trolig flyttes.

Dagens flyplass i Bodø beslaglegger i dag store deler av Bodø-halvøya. Det er en løsning som ikke lenger er ideell, ifølge ordfører og regjering, som vil flytte rullebanen og dermed frigjøre arealer til å bygge en helt ny bydel.

Kostnaden for å flytte rullebanen til det såkalte S2-alternativet sør på Bodøhalvøya, er anslått å ligge på 2–3 milliarder kroner.

Statssekretæren antyder at man vil avvente avgjørelsen inntil prosjektet «Ny by, ny flyplass»-prosjektet er sikret finansiering. Det vil eventuelt skje når Nasjonal transportplan vedtas i 2017.

– Målet med drøftingene er å sikre en best mulig forvaltning av arealene for å legge til rette for en eventuelt ny flyplass, samtidig som hensynene både til sivil luftfart, by- og regionutviklingen, samt Forsvarets interesser blir ivaretatt, sier Drønen Ringdal.

Omfattende oppryddingsjobb

Heller ikke seksjonssjef Trond Eliassen i Skifte Eiendom, som forvalter eiendommene til Forsvarsbygg, tror på en snarlig løsning.

– Det er ikke hensiktsmessig å selge før vi vet hva som skal skje med eiendommen. Vi skal gjøre en omfattende miljøjobb i området før vi trekker oss ut. Da må vi vite om vi skal «rydde» til en flyplass eller boliger og barnehager, sier Eliassen.

Overtakelsen 1. august går uansett som planlagt. Både Forsvarsbygg og Avinor lever godt med en leieavtale inntil videre.

– Mens vi venter på den politiske beslutningen, er vi i full gang med overtakelsesprosessen, sier divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor.

Kan gå mot rettssak

Statssekretær Amund Drønen Rindal

– Det er også viktig at en finner en løsning som ligger innenfor EØS-regelverket for statsstøtte, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Forsvarsbygg står imidlertid fast på at det ikke er snakk om å gi bort tomta som blir omtalt som Bodøs indrefilet.

– Vi har en takst på 500 millioner kroner, og den vil ikke Avinor akseptere, sier Eliassen som ikke er fremmed for at saken vil gå til rettslig skjønnsbehandling.

– Det er ingen dramatikk i det. Verdien på Værnes ble avgjort i tingretten i fjor, sier Eliassen.