UP kan bli omorganisert: – Politidistriktene vil tape beredskap

Regjeringen lukter på om Utrykningspolitiets oppgaver skal legges til politidistriktene. – Synd om de vil rasere løsningen, sier justispolitisk talsperson Jenny Klinge i Senterpartiet.

UP på kontroll

Up-sjefen er redd ulykkene øker dersom UP blir lagt til politidistriktene.

Foto: AZAD RAZAEI / NRK

I 2017 anbefalte Særorganutredningen at oppgaver og ansatte i UP skulle overføres til politidistriktene – noe det ble sterkt advart om.

Så ble forslaget lagt på is.

Nå skal det igjen utredes en omorganisering av UP.

Det fremkommer i regjeringens foreløpige politimelding, som ble lagt frem i slutten av juni.

– Det er synd om regjeringen vil rasere løsningen, sier justispolitisk talsperson for Senterpartiet, Jenny Klinge til NRK.

Hun frykter utredningen betyr at regjeringen vil legge ned UP.

– Når regjeringen sier at de vil vurdere organiseringen av noe, betyr det i praksis at de vil omorganisere eller legge ned hele greia. UP fortjener bedre og folk som ferdes i trafikken fortjener bedre.

Jenny Klinge, Senterpartiet.
Foto: Senterpartiet

– Synd

UP i Nord-Troms og Finnmark skulle legges ned i ett år som et prøveprosjekt, men ble møtt med skarp kritikk.

Dermed ville politidistriktene hatt ansvaret for trafikksikkerheten dette året, men prosjektet ble skrotet før det ble igangsatt.

At dette nå skal utredes for hele landet syns UP-sjef Jon Steven Hasseldal er synd.

– Er det en organisasjon som virker og som har levert godt over tid så er det UP, sier Hasseldal.

Tror ulykker vil gå opp

Hasseldal viser til at trafikkulykker er noe av det som folk frykter mest.

– Vi vet det at dersom dette legges til politidistriktene så er det fort gjort at dette blir nedprioritert. Da vet vi at ulykkene går opp, sier Hasseldal.

Dette bekymrer UP-sjefen spesielt etter den sommer vi har hatt med mye råkjøring og mange ulykker.

– Å ha et høyt kontrollnivå er det viktigste virkemiddelet vi har for å få ned dette, sier han.

Dette støttes av Jenny Klinge (Sp).

– Norge er jo på verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet, og det kommer av UP, de spiller en veldig viktig rolle der. I tillegg er UP en formidabel beredskapsressurs for politidistriktene fordi de kan troppe opp på kort varsel, sier hun.

Hun nevner terrorhandlinger eller når det trengs forsterket grensekontroll på kort tid som eksempler på dette.

Politidirektoratet: – Ikke planer om å legge ned

I en e-post til NRK skriver Politidirektoratet at de i dag ikke har planer om å legge ned UP.

– Eventuelle organisatoriske endringer av oppgaveløsninger blir i så fall basert på en politisk avgjørelse. Det er ikke spørsmål vi jobber med nå før politimeldingen en behandlet i Stortinget.

Politidirektoratet

Politidirektoratet skal sammen med Statens vegvesen gjennomføre en vurdering av UPs oppgaver og ressurser. Saken skal til behandling denne høsten.

Politidirektoratet påpeker også at det ikke lå planer om nedleggelse av UP, i prøveprosjektet mellom UP og politidistriktene i Troms og Finnmark som ble foreslått i vår.

– Dette var i utgangspunktet ikke et prøveprosjekt om å legge ned UP, men et prosjekt i en del av landet for å teste ulike modeller, sier fagdirektør trafikk Runar Karlsen, i Politidirektoratet.

Også Justis og beredskapsdepartementet sier at det er ikke tatt noen beslutning om å endre organiseringen til UP, og at dette eventuelt blir opp til regjeringen å ta stilling til etter utredningen.