Hopp til innhold

Advarer justisministeren mot å legge ned UP

I et felles opprop fra 16 organisasjoner advares det sterkt mot å legge ned Utrykningspolitiet og overføre oppgavene til de nye politidistriktene, slik et utvalg foreslår.

UP, promillekontroll

UP har så langt i år tatt over 2000 for å kjøre i ruspåvirket tilstand. 246 av dem i Midt-Norge. Nå skal regjeringa avgjøre om UP skal legges ned.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

UP er ute på en ny kontroll langs E6 denne uka.

Fram til nå i år er hele 2148 bilførere tatt av UP for å kjøre i ruspåvirket tilstand på norske veger.

Et offentlig utvalg, nedsatt av regjeringa, går inn for å legge ned Utrykningspolitiet, og mener de nye politidistriktene vil sikre fortsatt god trafikksikker innsats gjennom strategisk styring.

Per-Willy Amundsen på kaia i Harstad

Trygg Trafikk er blant dem som ønsker et møte med justisminister Per-Willy Amundsen før jul.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Saken er ute på høring med en frist til 1. desember.

Vil møte justisministeren

I et felles opprop fra Trygg Trafikk og 16 organisasjoner ber de om et møte med justisminister Per-Willy Amundsen før jul.

« En nedleggelse av UP vil etter vårt syn innebære svært negative konsekvenser for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Norge vil etter all sannsynlighet ikke nå vedtatte politiske mål om å redusere antallet som omkommer og blir hardt skadet til maksimalt 230 i 2029, heter det i oppropet»

Frode Skjervø, distriktsleder UP

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Frode Skjervø, er redd man mister kontrollvirksomheten i politiet.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Bak oppropet er Nei til Frontkollisjoner, Trafikkskolers Landsforbund, Norges Lastebileierforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Norges Automobilforbund, Opplysningsrådet for Vegtrafikken, Trygg Trafikk og mange flere.

– Vi frykter at man mister kontrollvirksomheten som UP står for. Redselen er at om dette legges til politidistriktene så vil trafikksikkerheten bli bortprioritert i kampen om andre gode oppgaver som politiet har ansvaret for, sier distriktsleder i Trygg Trafikk, Frode Skjervø.

Færre kontroller

Tor Magne Kalland, distriktsleder UP

Tor Magne Kalland er UP-leder i Midt-Norge.

Foto: Morten Andersen/NRK

UP-sjef i Midt-Norge, Tor Magne Kalland, deler frykten for at det vil bli færre kontroller om oppgavene overføres til politidistriktene.

– Det jeg tror er at politidistriktene ønsker å opprettholde trafikksikkerheten. Utfordringen er både ressurstilgang, budsjett og krav til prioriteringer mellom mange viktige oppgaver. Det gjør at jeg er redd for at trafikksikkerhetsinnsatsen blir skadelidende ved å flytte oppgavene til politidistriktene, sier Kalland.