Hopp til innhold

Gravlunder kan bli fremtidens parker: – Brukes allerede til mye annet

Tradisjonelle kirkegårder har vært et sted for sorg og ettertanke. I fremtiden kan de dødes hvilested spille en viktig rolle i det urbane bybildet.

Bodø Kirkegård Gravlund

INNGANG TIL NY BY: Bodø Kirkegård ligger like ved flyplassen i byen. Nå skal flyplassen flyttes – og gravlunden blir inngangsportal til den nye bydelen.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Pavel Grabalov ved NMBU har de siste fire årene forsket på hvordan gravlunder blir brukt i urbane strøk i Skandinavia og Russland.

Det hele startet med at han la merke til at en gravlund i København.

– Jeg var overrasket over hvor annerledes det så ut sammenliknet med min egen erfaring fra Russland, sier han til NRK.

Grabalov tror gravlunder i større grad vil bli brukt annerledes i fremtiden – spesielt i byer med lite grøntareal tilgjengelig.

I Bodø skal hele flyplassen flyttes.
Luftforsvarets base skal bort.
Her skal den nye flyplassen ligge.
Det gjør at Bodø by kan planlegge en ny bydel.
Men i inngangsportalen ligger en kirkegård.

Er nordmenn klare for at det blir lagt til rette for rekreasjon og aktivitet i gravlundene våre?

– Ja, det tror jeg absolutt. En gravplass brukes allerede til veldig mange andre ting, sier Tom Solli, kirkeverge i Bodø kirkelige fellesråd.

En annen studie viser at bare 5 prosent av de som besøker Gamlebyen gravlund i Oslo brukte den til å besøke graver.

Bruker du gravlunder til andre ting enn å besøke graver?

Gravlunden blir en grønn korridor

Planleggingen av Bodøs nye bydel ble for alvor satt i gang da Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune signerte en avtale i 2018.

NRK møter kirkeverge Solli og arealplanlegger i Bodø kommune Kristoffer Larsen Seivåg ved Bodø Kirkegård.

Arealplanlegger Seivåg forteller hvordan de svært tidlig begynte å tenke nye tanker om Bodø Kirkegård.

Kristoffer Seivåg og Tom Solli diskuterer hvordan den nye bydelen må ta i bruk Bodø Kirkegård som et grøntareal i det urbane utrykket.

Kristoffer Larsen Seivåg og Tom Solli diskuterer ivrig hvordan den nye bydelen må ta i bruk Bodø Kirkegård i det urbane uttrykket.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vi har ikke så mye grøntareal i Bodø. Derfor tenkte vi tidlig:

«Hva kan vi gjøre for å få nok grøntareal i den nye bydelen?»

Seivåg fortsetter:

– Bodø Kirkegård kan i tillegg til sin funksjon som gravlund fungere som et sentralt grøntområde i den nye bydelen. Både som park og rekreasjonsområde, forklarer Seivåg.

Bodin Kirkegård har en stripe med joggesti ved siden av veien som er opparbeidet gjennom kirkegården.

Bodin Kirkegård ligger også i Bodø. Mange bruker området rundt til jogging. Men er det greit å ta veien gjennom gravlunden, og ikke stien som går ved siden av?

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I sommer vedtok bystyret i Bodø kommune den overordnede arealplanen for området.

Der stadfestes det at det settes av areal gjennom gravlunden.

Med andre ord vil den bli brukt som en grønn korridor til den nye bydelen.

– Ulike funksjoner kan fint flettes inn i hverandre, slår Tom Solli fast.

Les også Sammenligner Glimts gigantstadion med byutvikling i Las Vegas

Slik ser Bodø/Glimt for seg at den nye storstua kan bli.

Helt annen bruk enn i Russland

NMBU-forskeren Grabalov forklarer at gravlunder, spesielt i Skandinavia, i større og større grad blir brukt til andre ting enn å sørge.

– I København la jeg merke til at det tradisjonelle ikke kom i konflikt med det rekreasjonelle. Det er noe veldig interessant med at noen bruker gravlunden til å jogge, sier han.

Bodin Kirkegård

JOGGING: I Bodø er det mange som jogger i området rundt gravlunden, men få velger å ta turen gjennom.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I Danmark har de riktignok vært enda mer liberale enn i Norge.

– I København er gravlundene i større grad sosiale steder. De ser eksempelvis på hvordan de kan bruke gravlunder til å knytte sammen byområder, forklarer han og legger til:

– I Oslo anerkjenner de også dette, men det er mer fokus på det grønne skiftet og det lokale klimaet.

Flyplass kirkegård Bodø Kirkegård fly

Bodø Kirkegård blir kvitt flytrafikken. Den vil bli erstattet med mer aktivitet fra folk.

Tom Solli og Kristoffer Larsen Seivåg

Kirkeverge Tom Solli og arealplanlegger Kristoffer Larsen Seivåg er enig om at gravlunden i Bodø kan fungere bra som et bindeledd mellom den gamle og den nye bydelen.

Bodø Gravlund

Kirkevergen Tom Solli sier gravlundene fortsatt vil være et rolig sted der mange vil finne rom til å reflektere.

Mye kan imidlertid tyde på at Norge også i større grad bruker gravlundene til å koble sammen byområder – som i Bodø.

– I Bodø blir det en akse gjennom gravlunden til den nye bydelen. Her skal vi ivareta ting som gang- og sykkelsti, rekreasjonsområder og areal til park eller andre aktiviteter, forklarer Seivåg.

Les også Gigantisk tysk bunker bygges inn i blokk - får egen inngang og blir synlig fra gata

Bunker

Bør ikke gå på bekostning av det tradisjonelle

Selv om nordmenns tanker om hva en gravlund kan brukes til er i endring, mener nok mange at det bør være et rolig sted.

Tom Solli tror ikke det vil bli et problem med for mye bråk.

– Jeg oppfatter at det sitter i ryggmargen til folk. Man drar ikke med seg store høyttalere og har rockekonsert. Hver gang man kommer til et slikt sted går man nærmest automatisk inn i et annet modus.

Bodin Kirkegård Gravstein

ROM FOR REFLEKSJON OG SORG: Gravlunder er, og vil ifølge Tom Solli, være et sted for refleksjon og sorg også i fremtiden.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det er et stille sted med rom for refleksjon.

Ei heller Grabalov tror gravlunder vil miste sin identitet med det første.

– Jeg tror gravlunder vil være gravlunder også i fremtiden. De har ofte en viktig verdi i store byer. Et sted hvor du kan være alene og reflektere over livet.

Les også Vekket turister som campet på kirkegård: – De syntes det var jeg som var frekk

Camping ved gravstøttene i Reine

Han legger til:

– Vi trenger disse stedene og jeg håper de vil være der i fremtiden. Samtidig håper jeg gravlunder også kan bli steder hvor aktiviteter skjer uten at det går på bekostning av det tradisjonelle. Her må planleggingen legge til rette for at riktig aktivitet kan skje.

Fikk du med deg disse?

Les også 100 reinsdyr døde av forgiftning – så sendte bøndene dyrene sine ut på samme beite

Tor Kristian Angel er storfebonde på Nord-Herøy

Les også Går mot «ekstrem» oppvarming i Arktis

Polhavet (med sjøis) og varmt innstrømmande vatn.