Hopp til innhold

100 reinsdyr døde av forgiftning – så sendte bøndene dyrene sine ut på samme beite

– Det kunne kostet oss dyrt. Men vi måtte bare ta sjansen, sier storfebonde Tor Karstein Angel. Nå reagerer Mattilsynet på at bøndene trosset alle råd og advarsler fra myndighetene.

Tor Kristian Angel er storfebonde på Nord-Herøy

Tor Karstein Angel er storfebonde på Nord-Herøy, og sier at han nå er glad for at han trosset anbefalingen til Mattilsynet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Etter flere måneder med analysering av prøver, mener nå Veterinærinstituttet å ha funnet ut hva som er årsaken til at over 100 rein døde plutselig i Herøy kommune.

– Nå kan vi konkludere med at det høyst sannsynlig er kobberforgiftning som er årsaken til sykdommen hos reinsdyrene.

Det sier seniorforsker og veterinær Aksel Bernhoft, ved Veterinærinstituttet.

Hvordan dyrene har fått i seg kobberen er fortsatt ikke klart for verken politiet eller Veterinærinstituttet.

Trosset råd

Den mystiske reindøden førte i mai til at Mattilsynet ba alle bønder i området hvor reinen hadde beitet, om å holde dyrene sine på innmark.

De mente at beite på utmark ville vært for risikabelt for dyrene.

Storfe beiter. Tor Kristian Angel er storfebonde på Nord-Herøy.

Kyrne til Tor Karstein Angel beiter fredfullt i utmarka hvor 100 reinsdyr døde tidligere i år.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Tor Karstein Angel er storfebonde på Nord-Herøy, og sier at han nå er glad for at han trosset denne anbefalingen.

Vi tok sjansen og slapp ut dyrene. Men dersom det hadde skjedd noe, kunne det kostet oss dyrt.

Årsaken er at forsikringen ikke ville ha dekket tap av dyr dersom rådet fra Mattilsynet ikke var fulgt.

Men den problemstillingen ble ikke et tema.

– Det har gått bra med alle sammen, og jeg har snakket med andre bønder også og det er ingen som har mistet dyr, sier Angel.

Hovedårsaken til at bøndene tok sjansen på å slippe ut dyrene, var for å spare på vinterfôret.

Les også: Mener mystisk reindød på Herøy skyldes kobberforgiftning

Massedød av rein i Herøy
Massedød av rein i Herøy

– Det ville kostet oss veldig mye.

Angel er heller ikke særlig fornøyd med kommunikasjonen med blant annet Mattilsynet mens saken har pågått.

– Jeg syns de har skuffet oss veldig, og dialogen har ikke vært veldig god. Vi har ikke fått noe hjelp, og jeg tror ikke vi hadde fått fem øre i kompensasjon dersom dyrene skulle stått inne i sommer.

– Uheldig, mener Mattilsynet

Seksjonssjef Kim Stene i Mattilsynet på Helgeland opplyser at rådet deres er basert på Veterinærinstituttets risikovurdering fra mai i år. Og gjelder fortsatt.

Det er uheldig at dyreeiere ikke følger en risikobasert og klar anbefaling fra Mattilsynet. Anbefalingen ble gitt som et føre var-råd for å sikre seg mot å få en eskalering av hendelsen og ytterligere lidelser for dyr i området.

Mattilsynet kommer imidlertid ikke til å gripe inn.

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

Årsaken til at flere hundre rein døde og ble syke på Herøy i vår, er sannsynligvis kobberforgiftning. Nå vil politiet finne kilden til kobberet.

Foto: Odd Arne Sandøy

– Nå nærmer det seg tid for sanking og slakting. Vi vil heller se om situasjonen slik den har utviklet seg kan gi mere kunnskap som kan være med å oppklare saken.

Dyr som har gått på beite i dette området vil bli kontrollert i forbindelse med slakting. Dette for å skaffe ytterligere informasjon i saken og for å sikre mattryggheten.

Stene sier han har forståelse for at anbefalingen om å ikke bruke beitene oppleves som et inngrep midt på sommeren.

Men her måtte vi gjøre en vurdering mellom dyrevelferd og det faktum at mange dyr var døde av ukjent årsak. Vi har en løpende vurdering av status og situasjonen, og vi vil i ettertid evaluere våre virkemidler i saken.

Rein Herøy Massedød

Det var i slutten av april i år at et stort antall rein er døde på uforklarlig vis på Herøy i Nordland. Reinflokken på rundt 400 dyr ankom Herøy i desember.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Mattilsynet kan ikke trekke anbefalingen før vi får informasjon om hvor kobberet kommer fra og hvorvidt det fortsatt er til stede, sier Stene.

Trolig eksponert for mye kobber

Bernhoft i Veterinærinstituttet sier han ikke tror forgiftningen skyldes en naturlig årsak.

– Reinen må ha blitt eksponert for høye nivåer, og det er nok en konsentrert kobberkilde som er årsaken til dette.

Han avviser langt på vei at dyrene kan ha blitt forgiftet som følge av å ha slikket på kobber i fast form som har ligget i naturen.

Les også: Mystisk reindød tvinger flere hundre husdyr til å stå inne

Rein Herøy Massedød
Rein Herøy Massedød

– Det kan nok utelukkes. Det må være kobber i en mer løselig form, for eksempel kobbersulfater.

Kobbersulfater blir blant annet brukt til impregnering av treverk, som plantvernmidler og mot skadeinnsekter og sopp, ifølge Store norske leksikon.

Kobber er også brukt til impregnering av nøter i oppdrettsnæringen.

– Hva skjer med dyr som får kobberforgiftning?

– Store mengder kobber kan ødelegge blodcellene, og dyr kan få vevskader i lever og nyre. Det kan også gi vevskader i slimhinnene, føre til diare, dehydrering og avmagring.

Tor Kristian Angel er storfebonde på Nord-Herøy

– Ingen bønder har mistet dyr, sier Tor Karstein Angel.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Dersom dyrene spiser eller drikker konsentrert store mengder kobber, kan fordøyelsessystemet ta skade.

– Så det kan forklare noe av de obduksjonsfunnene man har sett.

Sauer er særlig utsatt

At dyr blir forgiftet av kobber er ikke noe nytt, sier Bernhoft. Og særlig sauer er utsatt for denne typen forgiftning.

Kobber finnes ute i naturen og er et livsnødvendig stoff for å overleve.

Men i hvor stor grad kobber tas opp i kroppen til drøvtyggere henger sammen med et annet grunnstoff: molybden.

Les også: Politiet oppretter straffesak etter mystisk massedød – nær 100 rein kan være forgiftet

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.
Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

Bernhoft forklarer:

– Hos drøvtyggere så bindes molybden og kobber sammen i vomma. Da tas det ikke opp i kroppen, men går rett gjennom.

– Er det mye molybden i jorda, så blir opptaket av kobber lavere.

Molybden finnes lite av på innlandet, og derfor tilsettes det ofte i fôret til sauer. På kysten er det derimot store forekomster av grunnstoffet - da tilsettes kobber i fôret.

Men mengdene som er tilsatt, tror ikke Bernhoft vil ha noen innvirkning på reinsdyr.

– Ja, men du ville nok ikke forventet det hos reinsdyr. De har en mye større kapasitet til å lagre kobber.