Hopp til innhold

Tyske fregatter skal beskytte norske olje- og gassinstallasjoner

Tre tyske fregatter blir igjen i norsk farvann for å bistå sjøforsvaret etter en øvelse i Nord-Norge.

Dette er den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl som torsdag denne uken patruljerte ved Heidrunfeltet og plattformen Draugen

PATRULJE: Dette er den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl som torsdag denne uken patruljerte ved Heidrun-feltet og plattformen Draugen

Foto: KNM THOR HEYERDAL / FORSVARET

For tiden gjennomføres den tyske militærøvelsen «Heimdall» ved Andøya i Nordland.

Her trener både tyskernes hær, marine og luftforsvar på skarpe øvelser. I tillegg deltar også norske styrker på øvelsen, og samlet deltar rundt 1200 soldater på øvelsen.

I øvelsen deltar tre tyske fregatter: Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern.

Nå tilbyr den tyske marinen seg å la skipene bli igjen i norske farvann for å patruljere norske olje- og gassinstallasjoner.

Det får NRK opplyst fra Forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøker onsdag én av de tyske fregattene under øvelsen i Nord-Norge.

– Vi fikk veldig raskt støtteerklæringer fra allierte etter eksplosjonene i Østersjøen, og vi trappet opp beredskapen i Nordsjøen. Så har vi hatt dialog med allierte, blant annet Tyskland, og jeg er veldig glad for at vi nå kan få tysk støtte etter denne øvelsen med flere tyske fregatter i Nordsjøen, sier Gram til NRK.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) håndhilser på den tyske ambassadøren i Norge, Detlef Wächter.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) håndhilser på den tyske ambassadøren i Norge, Detlef Wächter.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Er det en fare for at denne økte aktiviteten øker spenningsforholdet mellom Russland og Nato?

– Dette er ingen aggressiv framferd, men en patruljering av våre egne installasjoner. Vi har registrert et økt trusselnivå og det er krig i Europa.

– Derfor er det veldig rett at vi styrker vår beredskap, og følger opp det som er viktig for Europa, nemlig å sikre gassforsyningen.

Sårbare installasjoner

Etter at krigen mellom Ukraina og Russland brøt ut, har olje og gass blitt en del av konflikten mellom sistnevnte og vesten.

Mens Europa har forsøkt å gjøre seg mest mulig uavhengig av russisk gass, har russerne på sin side strupte tilgangen til deres gass.

Det har gjort Norge til den klart største leverandøren av naturgass til Europa.

Men det gjør også norske olje- og gassinstallasjoner til et potensielt mål for angrep.

Den tyske fregatten Mecklenburg-Vorpommern tatt i nærheten av Sleipner i Nordsjøen.

Den tyske fregatten Mecklenburg-Vorpommern tatt i nærheten av Sleipner i Nordsjøen.

Foto: German Navy

Dette ble særlig aktualisert etter sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Etter sabotasjen ble beredskapen skjerpet på norsk sokkel.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener det er opplagt at norske oljeinstallasjoner vil være tenkelige sabotasjeobjekter fra et russisk synspunkt.

Nå får det norske forsvaret hjelp fra den tyske marinen.

Les også Forsvarssjefen til oljetoppene: «Keep calm and carry on»

Forsvarssjefen taler via videolenke til toppsjefar i oljeselskap og petroleumstilsynet

Stabiliserer situasjonen i nord

Per Erik Solli er forsvarsanalytiker for Norsk utenrikspolitisk institutt. Han mener Tysklands tilstedeværelse på norsk sokkel absolutt gir mening.

– Ja, både for Norge og Tyskland. Europa er helt avhengig av at forsyningen av gass til Storbritannia og europeisk fastland fungerer. Det vil få alvorlige konsekvenser dersom dette systemet blir forhindret.

Militær rådgiver i NUPI Per Erik Solli

Per Erik Solli er forsvarsanalytiker for Norsk utenrikspolitisk institutt

Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– Kan dette føre til økt spenning i nordområdene?

– Nei, motsatt. Det stabiliserer faktisk situasjonen. Norge er for liten og kan ikke alene skape en maktbalanse mot Russland, og samtidig ivareta alle oppgavene i nord.

En rekke journalister fra norsk og internasjonal presse er invitert til å delta på øvelsen. Det tror Solli er for å signalisere at Tyskland er en aktiv partner for sikkerhetssamarbeidet i nord.

– Og forhåpentligvis avskrekke de som har illegale hensikter i nord, sier Solli.

Les også Nord Stream-rørene skulle tåle «alt»: – Ikke gjort av amatører

gassledning Russland - Europa

Bistand fra flere land

Like etter Russlands invasjon av Ukraina kunngjorde Tyskland at de ruster opp militæret for hele 100 milliarder euro.

Det vil gjøre tyskerne til den største militærmakten i EU, passerer dermed både Storbritannia og Frankrike.

Fra før bistår Storbritannia med fregatter i Nordsjøen for å patruljere norske gassrørledninger.

Og for tredje året på rad har en britisk fregatt og støtteskip seilt sammen med den norske fregatten Thor Heyerdahl i Barentshavet.

Les også Nato-sjef seier lekkasjane er sabotasjehandlingar

Jens stoltenberg